Skip to main content
Molnbaserade affärssystem innebär många fördelar för nordiska företag

Molnbaserade affärssystem innebär många fördelar för nordiska företag

från  april 27, 2022 | 3 min läsning

Moderna molnbaserade affärssystem innebär många fördelar för nordiska företag. Att ha en tjänsteleverantör som tar fullt ansvar för drift och underhåll av systemet ger kunderna möjlighet att fokusera på sin egen verksamhet.

De tidigare problemen med uppgraderingar har minskat kraftigt och fler och fler leverantörer går nu över till små, kontinuerliga förbättringar samt uppgraderingar som inte märks av kunderna.

• Användningen av moderna API:er och gränssnitt gör möjligheten att integrera kringliggande lösningar bättre och säkrare.
• Tillgång till och användning av "big data" möjliggörs på ett helt annat sätt.
• Kunder kan shoppa appar eller länkar till omgivande lösningar och på så sätt bygga ett ekosystem i takt med att man växer och verksamheten förändras.

Det råder ingen tvekan om att de allra flesta nordiska företag är bäst betjänta av en molnbaserad ERP-lösning till skillnad från de tidigare on-prem-modellerna som krävde mer fokus, tid och resurser för att hantera sin egen lösning.

Tillväxt och komplexitet är sammanflätade

Moderna molnbaserade ERP-lösningar har delvis förändrat några av principerna för installation och anpassning för varje enskild kund. I de allra flesta fall är dessa lösningar baserade på en mallbaserad layout och ett best-practice-bibliotek och i mycket liten utsträckning kundspecifika anpassningar. Kunder med flera företag inom samma företagsparaply kan använda mallen när de vill kopiera ut flera kunder. Och om kunden har en relativt homogen affärsstruktur är detta en snabb och smärtfri process som kräver lite involvering från leverantören, utöver delvis förvirrande och komplexa prisstrukturer för betalning av själva tjänsten.
Med över 20 års erfarenhet av affärssystemsbranschen utöver ett antal styrelseuppdrag inom olika branscher ser jag att de nordiska företagen främst blir större och mer komplexa. Det gäller givetvis inte nya etableringar eller kunder som kan definieras inom SME-segmentet, men de större nordiska företagen har främst en stark tillväxtambition.

Tillväxt kan komma organiskt, men många företag har också specifika förvärvsplaner för att nå tillväxtmålen. Vi ser också flerbolagsstrukturer (inom samma ägarplattform) som driver väldigt olika verksamheter. Förutom ett renodlat driftbolag finns det många exempel på kunder som har ett eget fastighetsbestånd eller investeringsbolag. Hur stämmer den här utvecklingen med den idé som leverantörsindustrin har för ett modernt molnbaserat affärssystem?

Använd en finansiell modell för att lösa komplexa företagsstrukturer

Lösningen för företag som har en differentierad portfölj av företag är att inte gå bort från molnet och tillbaka till de mer anpassningsbara on-prem-lösningarna. Lösningen är inte heller att helt lita på att bästa praxis och en mallbaserad implementering blir korrekt och kostnadseffektiv.
För att lösa komplexa företagsstrukturer måste man snarare använda den ekonomiska modellen i systemen på ett bra sätt. Med en finansiell modell menas här grunden för systemet som består av konto- och fria redovisningsdimensioner, samt relationer/rapporteringsstrukturer som kan byggas på dessa. De som funderar på nya molnbaserade ERP-lösningar måste titta på antalet tillgängliga dimensioner, om dessa är "gratis" och kan användas olika från konto till konto, samt om det är möjligt att bygga en finansiell modell som kan hanteras effektivt och förändras allt eftersom kunderna växer. Ett bra test är om det går att konsolidera företagen på ett bra och effektivt sätt.

Det finns ett fåtal leverantörer som har löst dessa utmaningar på ett bra sätt, men de allra flesta har nog utvecklat lösningar som förutsätter en homogen och stabil affärsverksamhet med organisk tillväxt som inte avviker så mycket från befintlig verksamhet.

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta

Finn Følling

Finn Følling

Sales Director på Unit4

Mer från Finn Følling