Skip to main content
men climbing stairs

Fortsatt et stykke unna digital fortreffelighet

fra  januar 23, 2023 | 3 min lesetid

Det hevdes ofte at nedstengningen under pandemien fungerte som en gigantisk moderniseringsapp for måten organisasjoner jobber på, men det er fortsatt en vei å gå til «digital fortreffelighet».

Vi applauderte oss selv for vår tilpasningsevne, høstet fordelene av konferanse- og samarbeidsteknologi, lærte å leve i skyen – og holdt oss produktive via mobile enheter og muligheten til å jobbe fra hvor som helst der det fantes nettlesere og Wi-Fi.

Men det er fortsatt en vei å gå før vi kan si at vi har oppnådd «digital fortreffelighet». Hvis dette var en skolerapport, ville karakteren vært «kunne gjort det bedre».

Store sprang av halvparten

Og vi i Unit4 har harde bevis: Unit4s Business Future Index-undersøkelse fra 2022, der 3.450 respondenter fra markeder rundt om i verden har svart, peker på et miljø der områder som digital transformasjon, fleksibelt arbeid og produktivitet gjorde store sprang fremover etter pandemien. Men – dette gjelder kun for omtrent halvparten av organisasjonene som ble spurt.

 

Undersøkelsen viser oss altså at det ikke er tid for selvtilfredshet og å ligge på latsiden.

Rune Hellmann

Administrerende direktør, Unit4 Norge

Vekst har vært et nøkkelord for virksomheter rundt om i verden når de har forsøkt å komme seg på fote igjen etter koronautbruddet, men det er et faktum at mer enn en fjerdedel (28 prosent) sa at de ikke overgikk seg selv i 2021. Nesten halvparten sa at de kun i beste fall er i mål.

Innovasjon og vekst

Det går imidlertid fram av undersøkelsen at de som fokuserte på (og investerte i) innovasjon og vekst, hadde langt større sannsynlighet for nettopp det (51 prosent), noe som viser viktigheten av dristige ambisjoner og en forpliktelse til innovasjon.

Undersøkelsen viser oss altså at det ikke er tid for selvtilfredshet og å ligge på latsiden. Det kommer helt klart fram at for mange er det vanskelig å få det grunnleggende digitale skiftet 100 prosent på plass.

Utfordrende økonomistyring

Et sjokkerende høyt antall respondenter innrømmer å ha utfordrende økonomistyringsprosesser – henholdsvis 87 og 89 prosent.

«Miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold» er fortsatt langt unna det nivået de skal ligge på for de fleste. For eksempel sier bare 24 prosent at de kan oppfylle bærekraftmålene på en god måte. Og en femtedel, altså 20 prosent, innrømmer dårlige «miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Dette vil igjen svekke evnen til å ansette godt og rekruttere på tvers av generasjonskløfter.

Til slutt: Selv om vi etter pandemien så en økning i digitaliseringsgraden, er det hos veldig mange, mye større rom for å ta i bruk viktige mekanismer som sky, dataadministrasjon, kunstig intelligens/maskinlæring, rapportering og automatisering av arbeidsflyt.

Innovasjon gir prestasjon

Så, hvilke lærdommer tar vi med oss fra denne undersøkelsen?

Det er tydelig at det finnes en klar sammenheng mellom de som investerer for å innovere – og de som presterer. Jeg tror også mange av svarene ligger i kultur og lederskap, men systemene, teknologien og innovasjonslysten vil også ta oss alle flere steg framover.

Når det gjelder å bygge framtidens dynamiske, databevisste virksomheter, har vi kommet langt. Men vi er ikke helt der ennå.

Sign up to see more like this