Skip to main content
People diversity around a computer in an office

Mangfold skaper bedre resultater

fra  april 24, 2023 | 3 min lesetid

Fleksibelt arbeid har vært den store HR-trenden siden utbruddet av koronapandemien. Nå begynner vi å se konsekvensene av den, skriver Rune Hellmann.

Fleksibelt arbeid har seilt fram som én av de viktigste faktorene for å beholde talenter. De som klarer det, er de som har konkrete retningslinjer og riktige verktøy som gjør fleksibilitet og virtuelt samarbeid mulig. Slike tiltak fører til en lykkeligere og mer mangfoldig arbeidsstyrke som igjen forbedrer virksomhetens resultater. Samtidig får du motsatt effekt hvis du ikke prioriterer det.

Ifølge den årlige undersøkelsen Business Future Index svarte ni av ti bedrifter at de hadde vedtatt én eller annen form for fleksibel arbeidspolitikk, mens 76 prosent syntes at praksisen trenger forbedring. 62 prosent svarte at verktøyene, som skal gjøre fleksibelt arbeid mulig, ikke er tilstrekkelige.

39 prosent av bedriftene har opplevd at ansatte slutter på grunn av manglende fleksibilitet og heller går til konkurrenter. Og dette er ikke den eneste konsekvensen.

Større mangfoldig gir bedre resultater

I HR-verdenen er fleksibelt arbeid også blitt et symbol på hvor godt et selskap leverer på bærekraft og mangfold. Det har nå blitt en integrert del av arbeidspolitikken til mange bedrifter. Dette åpner for muligheter til å skape en arbeidsstyrke som ikke bare reflekterer det lokale markedet, men et mye bredere og mangfoldig samfunn.

Fleksibelt arbeid tillater eksternt og virtuelt arbeid, og gjør for eksempel at de som har valgt å bo utenfor byene av kostnads-, livsstils- eller helsemessige årsaker slipper pendlingen, og kan delta i søknadsprosesser selv om hovedkontoret ligger langt unna.

De tre største utfordringene

Fleksibelt arbeid er selvfølgelig ikke det eneste man bør fokusere på her, undersøkelsen viser at også andre viktige tiltak som forbedrer forholdene for ansatte.

Respondentene sa at de tre største utfordringene for å tiltrekke og beholde ansatte var vanskeligheten med å rekruttere mennesker fra forskjellige generasjoner, og å ha et godt omdømme når det gjelder ESG, altså de miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorene i bedriften.

Sats på menneskene

Selvfølgelig må tiltak som ESG være gjennomtenkt og strategisk planlagt med klare retningslinjer, slik at alle ansatte forstår hva som forventes av dem. Det er også viktig å ha tilgang til de rette verktøyene for å kunne jobbe fleksibelt og samarbeide med virtuelle team.
Disse verktøyene kan inkludere nettbaserte engasjementsundersøkelser, læringsmoduler og resultatstyring, som vil hjelpe teamene med å holde seg engasjerte og produktive.

Lar du hovedfokuset være på mennesker, med initiativer som fleksibelt arbeid, understrekes bedriftens forpliktelse til å endre seg og nå mål om bærekraft. Dette vil også føre til en lykkeligere, mer mangfoldig og dedikert arbeidsstyrke, som igjen vil forbedre organisasjonens resultater.

Registrer deg for å lese mer som dette