Onze klanten

Organisaties in uiteenlopende branches werken met software van Unit4. Hieronder vindt u een greep uit onze klanten. Lees de referentverhalen en ontdek waarom zij voor Unit4 gekozen hebben.

Klanten Unit4 Business World

"Onze organisatie evolueert mee met de noden van onze lidbedrijven. Met Unit4 Business World beschikken we over een omgeving die onze evolutie op een flexibele manier ondersteunt."

Lees het referentverhaal

"Met Unit4 Business World beschikken we over een solide basis om tegelijk het functionele bereik uit te breiden en aan de wijzigingen in de rapporteringsvereisten te voldoen."

Lees het referentverhaal

 


"We hebben het ideale evenwicht gevonden tussen centralisatie van de administratie en decentralisatie van de accountability van de rusthuizen. Het ERP-pakket Business World van Unit4 zorgt voor de rode draad doorheen het verhaal." 

Lees het referentverhaal


"Unit4 Business World bezorgt ons een grote operationele efficiëntie. Meer dan 97 procent van alle boekingen verloopt nu automatisch. Daardoor is de rol van de boekhouder nu meer op controle en rapportering gericht."

Lees het referentverhaal


"Met Unit4 Business World ondersteunen we de toenemende behoefte aan strikte budgetcontrole en rapportering, terwijl we de afdelingen tegelijk meer financiële verantwoordelijkheid geven."

Lees het referentverhaal


"Dankzij Unit4 Business World zorgen we voor meer en betere business informatie met een kleiner team. Door de tijdwinst die we realiseren kunnen we meer doen op het vlak van analyse en rapporterting."

Lees het referentverhaal


"Nu we met Business World werken, is zelfstandig veranderingen doorvoeren in ons bedrijfsinformatiesysteem gewoon. We staan er niet meer bij stil dat we dat kort geleden nog niet konden."


"Wij werken continu aan een groot aantal internationale projecten. In het kader van de aanhoudende groei van ons bedrijf is het essentieel dat we onze rendabiliteit bewaken en verhogen. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor Unit4 Business World."

Lees het referentverhaal


"We zijn actief in een business met kleine marges. De omzet groeit, maar tegelijk neemt dan ook de administratie en analyse toe. Unit4 Business World zorgt ervoor dat we die aanhoudende omzetgroei met het bestaande team aankunnen."

Lees het referentverhaal


"Met Unit4 Business World kan onze financiële afdeling zelf rapporten en webservices bouwen en beheren. De beschikbaarheid van actuele cijfers laat ons toe sneller de beste beslissingen te nemen."

Lees het referentverhaal


"We beschouwen de implementatie van Unit4 Business World niet zozeer als een softwareproject, maar als een veranderingsproces. Het doel bestond erin de transparantie in de bedrijfsprocessen te verhogen, zodat we de business beter kunnen sturen."

Lees het referentverhaal


"Business World biedt de aanpasbaarheid die nodig is om onze business te ondersteunen. Stel dat Gimv in de toekomst haar activiteiten uitbreidt met een vijfde platform, dan lukt het ons zonder veel moeite om daar ook met Unit4 in mee te stappen."

Lees het referentverhaal


"Bij een ERP-traject gaat het om meer dan technologie alleen. De implementatie van Unit4 Business World bracht meer efficiëntie en managementinformatie, gebaseerd op de betere ondersteuning van processen en rollen."

Lees het referentverhaal


"Unit4 Business World is voor ons meer dan een financiële omgeving. Het platform ondersteunt onze business. Dankzij Unit4 Business World konden we snel overstappen op het derdebetalersysteem. Het pakket draagt op die manier bij tot het sterke imago van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen."

Lees het referentverhaal


"Business World bezorgt ons een enorme tijdwinst. Tegelijk is de informatie die we over de projecten beschikbaar hebben ook van een betere kwaliteit. Dat is heel belangrijk, ondermeer in het kader van de fondsen die we bij de Vlaamse overheid en bij Europa verwerven."

Lees het referentverhaal


"Het was een strategische keuze om de doorstart van het bedrijf met Unit4 Business World te ondersteunen. We willen groeien en nieuwe diensten ontwikkelen. Omdat we voor de ondersteuning van die diensten op Business World kunnen rekenen, zal ons dat toelaten sneller vooruit te gaan."

Lees het referentverhaal


"Onze business is de voorbije tien jaar sterk veranderd. Dankzij Business World van Unit4 hebben we vanuit het finance team die veranderingen altijd snel en in eigen beheer kunnen ondersteunen."

Lees het referentverhaal


"Business World laat toe onze activiteiten op een geïntegreerde manier te beheren. Dankzij de grotere efficiëntie en de automatisering kunnen we de groei van onze activiteiten aan met het bestaande team."

Lees het referentverhaal


"Unit4 Business World laat ons toe onze eigenheid te benadrukken. Dat is belangrijk in een sector waarin alle spelers in wezen vergelijkbare diensten bieden."

Lees het referentverhaal


"Business World heeft ons toegelaten op een moderne, hedendaagse boekhouding over te stappen. We hebben via Unit4 onder meer de self-billing en de facturatiestroom geautomatiseerd."

Lees het referentverhaal


"Onze functionele behoeften en het wettelijke kader van onze activiteiten evolueren voortdurend. Dat vraagt om ondersteuning door een flexibel en betrouwbaar pakket."

Lees het referentverhaal


"De implementatie van Unit4 Business World als ons ERP-systeem was voor ons de basis om een nieuw financieel model te ontwikkelen."


"We ondersteunen het project windmolenpark Belwind II compleet met Unit4 Business World: van het beheer van bestellingen en aankopen, tot de rapportering aan alle betrokken stakeholders."

Lees het referentverhaal


"Business World laat ons toe om de snelle groei van de Partena-groep met het bestaande team op een efficiënte manier te blijven ondersteunen.

Lees het referentverhaal


"Eén van de grootste uitdagingen van dit bedrijf is het managen van de diversiteit. Mede door de toepassing van Business World heeft de organisatie continue tot op detailniveau inzicht in wat er speelt bij elk van de 10.000 projecten."

 

 


"We hebben er bewust voor gekozen alle acquisities in Unit4 Business World onder te brengen. Dat laat ons toe om - na de integratie van overgenomen bedrijven - maximale efficiëntie en productiviteit na te streven."

Lees het referentverhaal


"Unit4 Business World biedt ons een bedrijfsbreed en geïntegreerd platform. Het geeft ons snel en accuraat inzicht in de cijfers en laat ons toe meteen te reageren op veranderingen in de markt."

Lees het referentverhaal

 


"Automatisering van administratieve taken maakt tijd vrij voor controle, analyse en rapportering. Op die manier bezorgt het financiële team toegevoegde waarde voor de business."

Lees het referentverhaal

 


"Via Business World hebben we sneller en duidelijker zicht op onze financiën, projecten en HR. Dat laat ons toe om te volgen of we onze doelstellingen realiseren en, waar nodig, snel bij te sturen."

Lees het referentverhaal

 


"Unit4 biedt meer flexibiliteit. Voor een wijziging in de rapportering moesten we vroeger de programmeurs van onze IT-afdeling inschakelen. Vandaag zijn de doorlooptijden veel korter omdat onze key-users zowat alle wijzigingen in het systeem zelf kunnen uitvoeren."

Lees het referentverhaal


"Van Oord verandert continu omdat de werkzaamheden zich verplaatsen. Dit heeft ook grote impact op onze administratieve organisatie. Wij hebben wijzigingen vrijwel zelfstandig kunnen doorvoeren in de oplossing van Unit4 en besparen zo op de inhuur van externe consultants."

Lees het referentverhaal


"We werken in een omgeving die snel verandert, omdat er voortdurend nieuwe projecten bijkomen en er andere weer aflopen. Met Business World beschikken we over een omgeving die heel efficiënt de nodige ondersteuning kan bieden voor die verandering."

Lees het referentverhaal


"Business World biedt ons de mogelijkheid snel en gericht te rapporteren. Tegelijk zorgt het systeem voor meer procesondersteuning en betere budgetopvolging."

Lees het referentverhaal


"Unit4 Business World zorgt voor de professionalisering, centralisering en automatisering van processen. Dat biedt een sterke basis voor de ondersteuning van de groeistrategie van de school."

Lees het referentverhaal

Klanten Unit4 Financials

"Financials zorgt voor meer transparantie. We moeten niet langer data verzamelen vanuit verschillende applicaties. Vandaag weten we perfect waar alle data vandaan komen: alles is samengebracht in Financials. Zo kunnen we de data makkelijk bundelen tot bruikbare informatie en die onmiddellijk online beschikbaar stellen."

Lees het referentverhaal

"Via Financials kunnen we vlot voldoen aan alle rapporteringsvereisten. We rapporteren lokaal volgens de Belgische GAAP, de Franse GAAP en de IFRS. Binnenkort komt Solvency II daar nog bij."

Lees het referentverhaal


"Financials gaat op een soepele manier met verandering om. Zowel de financiële sector als ons bedrijf zijn de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Financials trad daarbij steevast op als een flexibele en betrouwbare partner."

Lees het referentverhaal


"Älle cijfers zijn meteen beschikbaar. We bouwen zelf rapporten, zonder tussenkomst van de IT-afdeling en werken altijd met de meest recente gegevens."

Lees het referentverhaal


"Unit4 Financials zorgt ervoor dat we veel sneller kunnen werken dan vroeger. Vijftien dagen na het einde van het kwartaal kunnen we ons rapport aan het management voorleggen. Achttien dagen na het einde van het kwartaal maken we de cijfers publiek bekend. Dat is bijzonder snel."

Lees het referentverhaal


"Dankzij de implementatie van Unit4 Financials beschikken we over een modern, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem en zijn we gewapend voor de veranderingen waarmee FBZ voortdurend geconfronteerd wordt."

Lees het referentverhaal


"De centrale administratie en de scholengroepen werken allemaal met Unit4 Financials. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om de inzet van de beschikbare middelen op te volgen, wat zo de ondersteuning van de scholen en van de leerlingen ten goede komt."

Lees het referentverhaal


"Met Unit4 Financials beschikken we over een oplossing die ons doorheen de evolutie van het bedrijf kostenefficiënt blijft ondersteunen."

Lees het referentverhaal


"Unit4 Financials is flexibel van opzet. De oplossing laat ons makkelijk toe om mee te evolueren met de wijzigende behoeften van de markt. We beschikken nu over een basis waarmee we onze verdere groei kunnen ondersteunen."

Lees het referentverhaal


"De rapportering uit Unit4 Financials laat ons toe de prestaties van de bioscopen in detail op te volgen. Het is informatie die de groep toelaat de business efficiënt aan te sturen."
 

Lees het referentverhaal