Skip to main content
CFO-sjekklisten for god finanskultur

CFO-sjekklisten for god finanskultur

fra  mai 1, 2022 | 3 min lesetid

Har din organisasjon økonomikulturen som kreves for å kunne øke effektiviteten? Hvis ikke, kan denne CFO-sjekklisten hjelpe deg med effektiv endring og høsting av belønningene.

Organisasjonskultur preget av «finance-first» kan for mange skape assosiasjoner til en litt traust regnskapssjargong, aksjekurser og selskapstall. Å gjøre denne assosiasjonen mer konkret, vil kunne gi svært positive ringvirkninger for virksomheten. Skap transparens og vis dine ansatte hva de bidrar med for bunnlinjen, hver eneste dag. Det vil øke deres motivasjon til å yte. 

Virksomheter i utvikling, krever økonomi i utvikling 

I en tid der driftseffektiviteten må være høy og kostnadene lave, er det avgjørende at ansatte forstår sin egen innvirkning på selskapets økonomi. For å få til dette, kreves et felles krafttak både innad i finansavdelingen, men også fra finanssjefen selv. Finanssjefen må jobbe aktivt med å sikre forpliktelse fra samtlige avdelingsledere for å skape endring. Det å raskt kunne etablere kultur og forpliktelse i en organisasjon, er stadig viktigere for å lykkes i et samfunn preget av endring.  

Når er det på tide å begynne?

Det perfekte tidspunkt for ny finanskultur, er når det finnes en tydelig plan for digital transformasjon tilgjengelig. En godt gjennomført og planlagt digitalisering, bidrar til enklere samarbeid på tvers, og økt transparens for de ansatte. En god finanskultur burde forankres i fakta. Ved å ta i bruk en ny generasjonen av forretningssystemer, tilgjengeliggjør man faktabasert innsikt fra hele virksomheten.  

Velg riktige systemer for godt grunnlag

Investering i gode forretningssystemer vil øke innsikten i organisasjonen og akselerere samarbeid på tvers av avdelinger, men for å forankre god finanskultur kreves også god kommunikasjon og forståelse. Selv med gode systemer i bunn, er det opp til økonomiavdelingen, med CFOen i spissen - å hjelpe alle i virksomheten med forståelse av hvordan, og hvorfor de påvirker selskapet.

Tre viktige skritt 

En god CFO-sjekkliste kan på kort tid bidra til å skape en ny og forbedret finanskultur på arbeidsplassen. Sjekklisten vil kunne sikre en mer kontinuerlig prosess som stadig kan utvikles og revideres etter hvert som virksomheten vokser. 

1. Lær opp de ikke-finansielle ledere i grunnleggende god praksis
Svært få avdelingsledere i dag vet hva forsinkelser i levering, ordresignering eller utsettelser betyr for bedriftens kontatstrøm. Dette må endres. 

Forretningssuksess er avhengig av god forståelse og motivasjon blant ledere på tvers av bedriften. Under etablering av ny finanskultur må derfor finansdirektører gå inn som aktive forretningspartnere for avdelingsledere og vise god praksis. Forståelsen må økes gjennom aktiv veiledning i kontantstrøm og viktigheten rundt bruk av riktig teknologi. For å skape motivasjon blant ledere må de også kunne vise til hva konkrete tiltak har bidratt med i form av resultater.

2. Konkret lommunikasjon og tydelige mål
Hold deg relevant og konkret dersom resultatregnskap og tall skal deles med avdelingsledere. Kom med tydelige kommentarer til hvorfor og hvordan tallene er knyttet direkte til deres rolle. 

Finn gode eksempler som illustrerer hvordan deres beslutninger påvirker resultatet. Sørg for at lederne dine vet hvordan de kan påvirke selskapets resultater på en positiv måte – og ikke minst hvordan suksess ser ut. Får du til dette, vil kulturen vokse på egenhånd.

3. Bygg insentivsystemer basert på økonomiske resultater
Det å bygge inn en god økonomikultur krever oversikt og optimalisering rundt hva hver enkelt er verdt for virksomheten. Tydelig kommunikasjon baner vei for ansattes forståelse av selskapets økonomiske virkelighet, og en enklere vei for å skape insentivsystemer basert på dette.

Sign up to see more like this