Skip to main content
Hva Covid har lært oss om offentlig IT

Hva Covid har lært oss om offentlig IT

fra  februar 12, 2022 | 3 min lesetid

Pandemien har utvilsomt økt presset på digitaliseringen av offentlig sektor, men det finnes lyspunkter.  

For offentlig sektor gjorde Covid at allerede stramme budsjetter ble strukket langt utover sine grenser. Nå står mange organisasjoner overfor store utfordringer.
Mange steder er det nå blitt nødvendig å ha en innovativ IT-kultur for å på best mulig måte møte markedet, men hvordan skal vi oppnå et nødvendig nivå av digitalisering i offentlig sektor? En ny undersøkelse vi har gjort avdekker flere utfordringer allerede før man har satt i gang. 

En sentral utfordring er at mange ledere ikke ønsker endring. Endring er tøft; utskiftning av kjente arbeidsmønstre, systemer og roller er komplisert - prosessene går sakte. Det kreves ny kunnskap og nye ferdigheter. 
En annen utfordring er at det er svært mye gammel programvare i offentlig sektor, som svarer dårlig på andre og nye systemer. Situasjonen blir presset, og etter å allerede ha parert kostnadene til beinet, planlegger mange nå å kutte i tjenester. 

Så til lyspunktene

Mange steder er man i gang med gode, nye løsninger som bruk av sanntidsdata og automatisering. Ved å bruke dette får man de dataene som trengs for å kunne ta raske og smarte beslutninger. Hvis disse i tillegg sentraliseres, er det mulig å fordele budsjetter etter nødvendighet og behov. 

Der offentlige organisasjoner tidligere ville ha krevd ansatte å bo lokalt eller å være innenfor pendlersavstand, har nå de geografiske områdene økt. Dette gir nye muligheter for rett personell.
Vi ser også endring i innkjøpsrammer. Det er blitt mer vanlig å anskaffe utstyr og systemer direkte. Vi beveger oss mer og mer bort fra gamle, lukkede systemer, dette støttes blant annet av teknologitrender som gjør det enklere for systemer å snakke sammen - og dermed kunne gente ut verdifulle data. 

Den enorme skaden på økonomien vil fortsette å legge press på offentlig sektor. Situasjonen er krevende, men vi ser heldigvis glimt av noe nytt og stort, spesielt med mange muligheter til å sette teknologien i større arbeid.  

 

Sign up to see more like this