Skip to main content
Fremtidens finanssjefer

Fremtidens finanssjefer må være gode historiefortellere

fra  mars 11, 2022 | 3 min lesetid

Vi lever i en tid som gjør at organisasjoner og bedrifter har måttet omstrukturere og transformere seg raskt for å kunne håndtere dagens realiteter. Mange bransjer har måttet tenke helt nytt, skriver Bjørn Røsten, administrerende direktør i Unit4. 

En ting som ikke har endret seg under pandemien er behovet for å etablere en balanse mellom risiko og belønning. Hos de fleste virksomheter er finansavdelingens viktigste oppgave å være skeptikere, for å overvåke selskapets finansielle stabilitet.

Se på en finansrapport: du ser avvik og risiko. Gjør du ingenting vil risikoen vokse. Derfor søker virksomheter gjerne etter å løse problemer gjennom kostnadsstyring. En god økonomisjef holder ikke bare oversikt over kostnader innad i virksomheten, men han eller hun er også den som alltid er på jakt etter positiv endring.

Å være spydspiss for endring stiller åpenbare krav for troverdige økonomiske analyser og prognoser. Kort sagt innebærer det å svare på spørsmål rundt økonomiske satsninger. Hva er det som er verdt og nødvendig å implementere?

Økonomisjefen har derfor den viktige rollen som historieforteller. Historiefortelling handler her om å presentere gjennomtenkte og gode forslag på en attraktiv måte, underbygget av relevante beregninger, budsjetter og kontrollmekanismer. Dette er nødvendig for å presentere økonomiske data på lettfattelige måter, slik at man kan oppdage forbindelser som gir historier engasjement og liv. Dette kan føre til nye tilbud og forretningsmodeller for virksomheten. Økonomisjefen må snakke med et forståelig språk, samtidig som en støtter seg på kilder slik at en som ikke har økonomisk bakgrunn også kan forstå sammenhengene.

Først da kan økonomisjefen velge ut positive og negative signaler, bygge videre på de posisitve, og slå ned på de negative. Utfordringen med slik historiefortelling kan være å kombinere det lett forståelige med solide og detaljerte data. Det er også en risiko for at det kan bli inneffektivt om en ikke underbygger historiene godt nok med troverdige økonomiske data.

Et godt tips er derfor å implementere en generell forutsetning  som for eksempel; «Salget av øl og chips vil sannsynligvis avta om Norge blir eliminert tidlig fra EM». Eller «Salg av kjøkkenredskap vil øke dramatisk dersom en populær TV-kokk anbefaler det».

AI som venn, ikke fiende

Delplaner for investering må bygges på grunnlag av teknisk forståelse av fortjeneste og tap, balanse og kontantstrøm. Det er alltid de grunnleggende verdiene som gjelder og virksomheten må ha kjennskap til gamle og nye forettningsdrivere.

"Den fremtidsrettede finanssjefen er altså både historieforteller og observatør"

For eksempel; butikksjefer trenger å vite om tre faktorer for å planlegge riktig. Salg, personalkostnader og personaltimer. De må finne balanse mellom bemmaning og etterspørsel, slik at de ikke ender opp med å sløse ressurser eller tape potensielt salg. Ved å distribuere verktøy for innsikt i hvor mange personer som trengs på jobb, hvor de trengs, og til hvilken tid - har hverdagen til dagens butikksjefer blitt betydelig enklere.

Slik kan man se at en evolusjon i teknologiske tjenester vil være til hjelp for å effektivisere hverdagen. Vi er alle begeistret for Al og maskinlæring, dette er med på å automatisere mye av rutinearbeidet som behøves for å kunne identifisere både muligheter og utfordringer. Det finnes dog et snevert antall av Al eksperter i dagens marked. I tillegg finnes det en viss skepsis i om det vil ta over arbeidsplasser.

Slik vi ser det, vil Al heller gi virksomheter mulighet til å fokusere på de strategiske aspektene, og tillegge disse verdi. Dette gir selskapene mulighet for handlekraftig innsikt, som gir en større forståelse av historien bak tallene. Teknologiske tjenester kan altså hjelpe bedrifter med historiefortellingen.

Den fremtidsrettede finanssjefen er altså både historieforteller og observatør.

Hvilken type CFO er du?

Vi har definert tre typer CFOer – den funksjonelle, den tekniske og den navigerende CFO.
Les om de ulike typene og se hvilken som passer din profil best her

Abonner og hold deg oppdatert