Unit4

Därför Unit4

 • Snabb översikt

  Unit4 Financials Business World On! Edition är ett ledande globalt bokföringssystem.

  Lösningen utgör kärnan i affärssystemssviten Unit4 Business World On! där alla verksamhetens system och affärsprocesser arbetar tillsammans på ett sömlöst och effektivt sätt. Unit4 Financials Business World On! Edition innehåller bland annat följande funktioner:

  • Huvudbok
  • Leverantörsreskontra
  • Kundreskontra
  • Anläggningstillgångar
  • Likviditetshantering
  • Verktyg för budgetering, planering och prognoser.

  Systemet är utvecklat med en intuitiv design för att ge användare i tjänsteorienterade organisationer enkel och snabb tillgång till information och verktyg att styra, uppdatera och kontrollera ekonomin. Det är även utformat med smart flexibilitet som ger dig möjlighet att själv anpassa systemet i enlighet med verksamhetens utveckling och förändringar, utan att behöva anlita kostsam teknisk expertis.

  Ladda ner broschyren

  Unit4 Financials Business World On! Edition – smarta lösningar för Ekonomichefens kontor och en central del av Unit4:s integrerade affärssystemssvit för hela verksamheten.
 • En bättre lösning

  Unit4 Financials Business World On! Edition hjälper företag att nå framgång genom finansiell styrning, planering, rapportering och uppföljning för lönsam tillväxt i världsklass.

  • Affärsflexibilitet och snabbrörlighet
   Business World On! är utvecklat med hänsyn till företags och användares behov av att kontinuerligt kunna förändra systemet i takt med verksamhetens utveckling, så att det alltid ger optimalt stöd. Till exempel ska ekonomiavdelningen kunna integrera nyförvärvade organisationers processer och ekonomiska uppföljning, eller implementera en ny kontostruktur, snabbt och kostnadseffektivt. Förändringar kan också göras av användarna själva, utan programmering eller hjälp av tekniska konsulter.
  • Optimal regeluppfyllnad
   Med Business World On! behöver du inte oroa dig över risken att redovisningen och rapporteringen inte uppfyller de legala kraven i de länder som ni är verksamma i. Systemet är alltid uppdaterat med de senaste förändringarna i bland annat Sarbanes-Oxley, lokala GAAP-regelverk och IFRS.
  • Bättre affärsinsikt
   Till skillnad från många konkurrerande lösningar är Business World On! byggt för att ”få ut information”. Datamodellen kan utvecklas och formgjutas (i storlek, form och struktur) på det sätt som passar hela organisationen eller användaren bäst.
  • Högre effektivitet och produktivitet
   Med Business World On! kan användarna förenkla och strömlinjeforma sina dagliga arbetsuppgifter. Detta görs med bland annat rollbaserade verktyg, uppgiftsorienterade så kallade “Capabilities”, tydliga och anpassningsbara arbetsytor, smarta appar och lösningar för effektivt samarbete. Affärssystemet hjälper dig och dina medarbetare att frigöra tid till mer strategiska, framtidsorienterade och värdeskapande arbetsuppgifter.

  Ladda ner broschyren

 • Molnet i din takt

  Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

  På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

  Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

   

  Läs mer om Molnet i din takt

  Unit4 Molnet i din takt

Erfarenheter

 • “Vi ser vår relation med Unit4 som ett strategiskt samarbete och oavsett vart vår strategi leder oss kommer Unit4:s lösning att vara en kärnlösning i alla förändringar som vi gör.”

  - Maintenance Manager, Finance, Coor Service Management

  Läs hela berättelsen

 • “Vår organisation och verksamhet verkar i konstant förändring. Våra verktyg och system hade inte förmågan att ge fullt stöd för verksamhetens snabba utveckling. Vi ville ha möjlighet att göra förändringar i systemen snabbt och enkelt själva. Med Unit4:s lösning kan vi det nu. Vi hittade inget annat system på marknaden som kunde erbjuda detta.”

  - Director of Finance, Cranfield University

  Läs hur Cranfield University sparar 1 miljon pund per år i IT-kostnader med Unit4.
  Läs hela berättelsen

 • “Tack vare Unit4:s flexibla struktur har vi kunnat väva in hela den franska rapporteringen i systemet på ett mycket enkelt och effektivt sätt.”

  - Finance Director, Norbert Dentressangle

  Läs hela berättelsen

 • “För första gången någonsin har våra chefer tillgång till affärskritisk information i realtid. Detta ger dem möjlighet att fatta snabbare och mer välunderbyggda budget- och strategibeslut.”

  - Head of GO Shared Services

  Läs hela berättelsen

 • “Vi gör ofta ändringar i vårt system från Unit4 eftersom vår verklighet förändras ständigt. Det var just därför som vi införde Unit4:s lösning!”

  - Finance Director, King County Housing Authority

  Läs hela berättelsen

Framgångsfaktorer

Unit4 Financials Business World On! Edition ger dig inte bara ett bra och effektivt stöd för att möta alla legala och interna rapporteringskrav. Systemet ger dig även möjlighet att snabbt få finansiell insikt för att kunna förutse och minimera risker, agera på affärshändelser och ta vara på nya möjligheter.

Ett steg före

Unit4 Financials Business World On! Edition ger dig inte bara ett bra och effektivt stöd för att möta alla legala och interna rapporteringskrav. Systemet ger dig även möjlighet att snabbt få finansiell insikt för att kunna förutse och minimera risker, agera på affärshändelser och ta vara på nya möjligheter.

På dina villkor

Med Business World On! kraftfulla stöd för verksamheter med etableringar, affärer och transaktioner i många länder, språk och valutor är systemet perfekt för multinationella organisationer. Samtidigt är lösningen oerhört skalbar och har utvecklats för att även ge mindre organisationer optimalt stöd i alla verksamhets- och finansiella processer och med hög flexibilitet och användbarhet. Dina medarbetare kommer att älska lösningen eftersom vi har byggt den genomgående med siktet inställt på att skapa nytta och glädje för användarna.

Djupare och klarare insikter

Våra finansiella applikationer är intimt sammanknutna med alla Business World On!-lösningar för sömlös integration och effektivt utbyte av data. Detta innebär att du kan fånga, kontrollera, följa upp och enkelt arbeta med all affärskritisk finansiell information via en gemensam lösning. Eftersom all affärs- och ekonomisk data integreras erbjuder lösningen optimala förutsättningar för att vrida och vända på samt analysera hela verksamhetens finansiella situation – ända ned till minsta transaktionsrad. Därmed blir det lättare att hantera dagliga arbetsuppgifter och att välja rätt väg för att nå de strategiska milstolparna.

Effektivare samarbete och ökad mobilitet

Med Business World On! smarta verktyg för produktion och delning av samt sökning efter information blir samarbetet med dina medarbetare effektivare och mer produktivt. Dessutom blir hela organisationen mer och snabbare uppdaterad om verksamhetens utveckling och prestationer. Och med våra nya lättanvända och kraftfulla mobilappar har du alltid tillgång till den information och de samarbetslösningar som du behöver, oavsett var du befinner dig.

Nyckelegenskaper

Fler än 3000 organisationer i över 100 länder är redan igång och använder Unit4s lösningar för både den dagliga verksamheten och den strategiska styrningen och uppföljningen. Våra kunder använder Business World On! för många av sina affärskritiska kärnfunktioner, som till exempel:

 • Kontroll: Huvudboken utgör kärnan i Financials Business World On! och används för att kontrollera och konsolidera all finansiell information och transaktioner från andra applikationer i affärssystemet. Detta ger ekonomifunktionen fullständig kontroll och överblick av verksamhetens finansiella hälsa. Alltid.
 • Hantering av tillgångar och skulder: Med Unit4 Financials Business World On! Edition kan organisationer hantera sina anläggningstillgångar, kunder, leverantörer och bankkonton enkelt, enhetligt och kostnadseffektivt.
 • Transaktionsprocesser: Business World On! arkitektur inkluderar ett kraftfullt ramverk för kontroll och styrning genom en sammanbunden väv av andra moduler, manuella processer och auktorisationer. Tillsammans formar de ett gemensamt, tydligt och spårbart processflöde.
 • Rapportering: Business World On! erbjuder ett flertal rapporteringsverktyg som hjälper användarna att skapa rapporter, modellera och analysera verksamheten på det sätt som passar dem bäst.
 • Planering och analys: Med Business World On! får organisationer och företag tillgång till flexibla verktyg för budgetering, registrering, konsolidering och analys.

Lär dig mer

Här är ett urval av våra referenscase. För mer information, fyll i formuläret så får du vår broschyr om Unit4 Financials Business World On! Edition.

Referenscase