Unit4:n Financial Planning & Analysis -ohjelmisto raportointia, analysointia ja koontinäyttöjä varten
Skip to main content

Unit4:n Financial Planning & Analysis -ohjelmisto
raportointia, analysointia ja koontinäyttöjä varten

FP&A icons - magnifying glass, eye, graph

Syvempää ymmärrystä – parempia päätöksiä

Hahmota kokonaiskuva ja edistä parempia liiketoimintapäätöksiä luotettavilla numeroilla, joiden perusteella voidaan ryhtyä toimiin ja jotka linkittyvät strategisiin ajureihin.

Lue tietosivu   Lataa eBrochure-esitteemme

Keskeiset ominaisuudet

  Unit4:n talousraportointi- ja analysointiohjelmisto automatisoi tilinpäätökset ja reagoi nopeasti erillispyyntöihin:

  • Vakio- ja erillisraportit.
  • Mukautetut raportit ja automaattinen jakelu, joka tukee eri formaatteja.
  • Noudattaa kaikkia kirjanpitostandardeja, mukaan lukien IFRS-tilinpäätösstandardit ja alueelliset raportointistandardit.
  • Reaaliaikaiset muutokset kaikkialle tilinpäätökseen.
  • Unit4:n ERP:ssä dataa voidaan viipaloida, paloitella ja vierittää ja siihen voidaan porautua tapahtumatasolla.
  • Osasuunnitelmien, kausien ja versioiden täydellinen integrointi raportteihin (toteutuneet, ennuste, budjetti).

  Chattaa tai varaa esittely

  Screenshot showing the reporting capabilities of Unit4 FP&A

  Löydä historiatietojen avulla piileviä malleja ja suhteita, jotta tiimit voivat tunnistaa potentiaalisia mahdollisuuksia ja riskejä liiketoiminnassa:

  • Aikasarjat, kymmenen kärki, huippuarvo, kannattavuus- ja poikkeama-analyysi.
  • Erillisanalyysit, kohdelistat.
  • Trendianalyysi sekä automaattiset tavoitteiden/toteutuneiden sekä vuosien väliset vertailut.
  • Analyyttinen muotoilu liikennevalomenetelmällä, ehdollinen muotoilu.
  • Usean tiliöintitason porautuminen/läpiporautuminen toteutuneiden lukujen, ennusteen ja budjetin välisten poikkeamien analysointiin.

  Chattaa tai varaa esittely

  Screenshot showing the analysis capabilities of Unit4 FP&A

  Kaikki talouden keskeiset suorituskyvyn mittarit ovat aina käden ulottuvilla dynaamisten, helposti luotavien ja mukautettavien koontinäyttöjen ansiosta. Näin voidaan seurata keskeisiä lukuja, kuten:

  • Käyttökate.
  • Bruttokate.
  • Käyttöomaisuus sekä vaihto- ja rahoitusomaisuus.
  • Oma pääoma/maksuvalmius.
  • Käyttöpääoma.
  • Myytyjen hyödykkeiden valmistus- ja hankintakulut jne.

  Chattaa tai varaa esittely

  Screenshot showing the dashboarding capabilities of Unit4 FP&A

  Parempien työskentelytapojen luontia

  • Tehokasta liiketoimintakumppanuutta ja tarinankerrontaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten.

  • Luo yksi paikka kaikelle tiedolle, joka käsittää koko organisaation.

  • Parempaa ymmärrystä riippuvuussuhteista.

  • Löydä piilevät trendit ja mallit tunnistaaksesi ja hyödyntääksesi mahdollisuuksia.

  • Suunnittelu paranee, kun tulevasta kehityksestä tulee ennustettavampaa.

  • Merkittävää ajansäästöä.

  • Tehokkaat tietojen visualisoinnit ja koontinäytöt tiimien ulottuville.

  Nyt voi voimme analysoida, raportoida ja jakaa taloustietoja nopeasti ja helposti, porautua yksittäisiin tapahtumiin ja jakaa raportit automaattisesti muille sidosryhmille. Taulukkolaskentaan verrattuna Unit4:n talousbudjetointi ja ennusteet ovat kolmanneksen nopeampia ja tiedot ovat selkeästi ajantasaisempia ja tarkempia.

  Robert Abery

  Management Accountant, East of England Ambulance Service NHS Trust

  Ihmisiä palvelevien organisaatioiden valitsema ympäri maailmaa

  Logo of Unit4 customer, East of England ambulance Service
  Logo of Unit4 customer, Magnox
  Logo of Unit4 customer, Niagara Parks
  Logo of Unit4 customer, Villeroy & Boch
  Logo of Unit4 customer, WSP
  Cover image of Unit4 customer story - magnox

  Asiakkaan tarina: Magnox

  Pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä sekä Financial Planning & Analysis -ratkaisu ovat auttaneet tätä ydinvoiman käytöstäpoiston parissa toimivaa organisaatiota tehostamaan toimintaansa ja pienentämään kokonaiskustannuksiaan (TCO).

  Tutustu muihin Unit4:n ohjelmistoratkaisuihin
  Eye icon on green background
  Katso, miten Unit4 tukee omaa toimialaanne
  Upward trend arrow icon on green background

  Puhutaanpa siitä, mitä henkilöstökokemus sinulle merkitsee.

  Pyydä henkilökohtainen esittely joltain toimiala-asiantuntijoistamme.