Skip to main content

Unit4:n FP&A-ohjelmisto ESG-raportointiin (ympäristö, sosiaalinen vastuullisuus ja hyvä hallintotapa)

Avaa ovi kestävään tulevaisuuteen

Kerää, analysoi ja raportoi ESG-tietoja joustavalla työkalulla, joka on yhdenmukainen
ESG-kohtaisia tietoja koskevien vaatimusten kanssa. Seuraa kestävän kehityksen
suoriutumiskykyä, tue lakisääteisten raportointivaatimusten noudattamista ja tee
asiantuntevampia päätöksiä edistääksesi positiivisia ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia. 

Lue tietosivumme

 

Tärkeimmät ESG-ominaisuudet

  Virtaviivaista tiedonkeruuta, vähennä manuaalista työtä ja varmista paikkansapitävyys
  • Kerää ESG-tietoja eri osastoista ja organisaatioyksiköistä yhteen paikkaan
  • Saumaton integrointi jo käytössä oleviin tietolähteisiin, kuten ERP:hen, mahdollistaa automaattisen tietojen noudon ohjelmointirajapintojen kautta ja vähentää tietojen syöttämistä manuaalisesti
  • Vakaat tiedonhallintaominaisuudet, mukaan lukien tietojen vahvistus ja yhdistäminen täsmällistä ESG-raportointia varten
  • Kattavat mallinnusominaisuudet päästöjen laskemiseen moniulotteiseen arvotekijään perustuvalla liiketoimintalogiikalla
   Chattaa tai varaa esittely
  Kuvakaappaus Unit4 FP&A:n ESG-ominaisuuksista
  Tehosta sidosryhmien sitoutumista ja luottamusta läpinäkyvällä raportoinnilla
  • Interaktiiviset raporttien koontinäytöt ja visualisoinnit auttavat seuraamaan kestävän kehityksen suorituskykyä tärkeillä ESG-mittareilla
  • Edistyneillä data-analytiikkatyökaluilla ja niiden porautumisominaisuuksilla voidaan tunnistaa trendejä, vertailukohteita ja kehitystarpeita
  • Mukautettavat raportointimallit ja YK:n kestävän kehityksen mukaiset KPI-tuloskortit mahdollistavat räätälöidyn analyysin ja läpinäkyvämmän viestinnän sidosryhmien kanssa
   Chattaa tai varaa esittely
  Kuvakaappaus Unit4 FP&A:n ESG-ominaisuuksista
  Paranna vaatimustenmukaisuutta koskien maailmanlaajuisia raportointistandardeja ja sääntelyvaatimuksia 
  • Kattava tuki maailmanlaajuisille raportointistandardeille, kuten GRI, SASB, TCFD ja CDSB
  • Automaattiset sääntelyvaatimusten mukaiset ESG-raportit
  • Helpompaa yhteistyötä ja tietojen jakamista sisäisille tiimeille ja ulkoisille sidosryhmille
  • Määritä raportteja noutamaan tietoja mallin eri osista ja esitä ne tarvittavassa muodossa
  • Tukeaksesi käynnissä olevaa hankintyötä seuraa kuinka hyvin kumppanit ja toimittajat toteuttavat kestävää kehitystä
   Chattaa tai varaa esittely
  Kuvakaappaus Unit4 FP&A:n ESG-ominaisuuksista
  Tunnista kestävän kasvun riskit, mahdollisuudet ja kehitystarpeet 
  • Vakaat riskienarviointityökalut ESG:hen liittyvien riskien tunnistamiseen ja lieventämiseen
  • Skenaariomallinnusominaisuudet erilaisten kestävän kehityksen strategioiden vaikutusten arvioimiseksi
  • Mahdollisuuksien tunnistamisominaisuudet, joiden avulla voidaan hyödyntää kasvua edistäviä kestävän kehityksen aloitteita
  • Parempi läpinäkyvyys tietojen jakamisen ja luovuttamisen ansiosta, mikä vahvistaa myös luottamusta ja vastuullisuutta
   Chattaa tai varaa esittely
  Kuvakaappaus Unit4 FP&A:n ESG-ominaisuuksista
  Kestävän kehityksen suorituskyvyn näkyvyyttä parantamalla voidaan tehdä parempia päätöksiä
  • Tavoitteiden asettaminen ja seurantaominaisuudet auttavat noudattamaan ESG-tavoitteita ja -kehyksiä
  • Edistymisen seuranta ja keskeisten suorituskykymittarien (KPI) raportointi
  • Suositukset jatkuvan parantamisen edistämiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi
   Chattaa tai varaa esittely
  Kuvakaappaus Unit4 FP&A:n ESG-ominaisuuksista

  Paremmat työskentelytavat

  • Käytä olemassa olevia ERP-metatietoja ja -rakenteita uudelleen ESG:n / kestävän kehityksen raportointia varten

  • Tuo ulkoisia tietoja ESG:n / kestävän kehityksen raportointia varten

  • Määrittele ESG-kohtaiset / kestävän kehityksen raportointia koskevat dimensiot mittarien laskemista tai ESG-riskeistä varoittamista varten

  • Tallenna ja raportoi muita kuin talouteen liittyviä ESG:n KPI-mittareita, mukaan lukien päästöt ja henkilöstön monimuotoisuus

  • Aseta tavoitteita ja seuraa variansseja ESG-tietojen ja mittarien avulla

  • Yhdistä ESG:n / kestävän kehityksen selvitykset taloudellisiin tietoihin ja jaa ne yhdessä

  • Tue ja jaa tietoja useiden ESG-raportointikehysten välillä

  • Käytä valmiiksi rakennettuja muuntolaskelmia, kuten kilowattien muuntamista gigajouleiksi

  Unit4 FP&A ‑ratkaisu on suunniteltu auttamaan organisaatioita analysoimaan ja raportoimaan ESG-tietojaan. Se tukee vaatimustenmukaisuutta ja
  sääntömääräistä raportointia. Malli sisältää laskelmat ja liiketoimintalogiikan (kuten KWh-, m3-, kg CO2- ja km-muunnot), mutta se ei ole käyttövalmis ratkaisu,
  joka sisältäisi tiedot standardeista, kuten GRI, TFCD, SASB tai IFRS S1 ja S2. Tämä edellyttää tietojen keräämistä ja toimittajakumppanuutta, jota voimme tukea. 

   

   

  ESG-raportoinnilla pyritään jäsennellysti tallentamaan ympäristöllisten ja sosiaalisten tekijöiden mahdollisia vaikutuksia organisaation taloudelliseen kestävyyteen. Sillä määritetään Se mittaa myös vaikutukset, joita organisaatiolla itsellään voi olla ihmisiin, planeettaan ja talouteen.

  Environmental, Social, and Governance Reporting Market Study 2023

  Dresner Advisory Services

  ESG Unit4:ssä

  Unit4 Business Future Index: ESG:n kiihtyvä muutos

  Lue lisää siitä, miten uusi teknologia parantaa ESG-raportointia ja siten tehostaa organisaatioita.

  Business Future Index infografiikan kansikuva
  Unit4:n omat ESG-tavoitteet ja aloitteet

  Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteistamme, joka ovat yhdenmukaisia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

  Ihmisiä sisältävä kuva, joka edustaa Unit4:n yhteiskuntavastuuseen liittyviä toimia

  Lisämateriaalit

  Tutustu muihin ohjelmistoratkaisuihimme
  Silmäkuvake harmaalla taustalla
  Lue, miten tuemme toimialaasi
  Ylöspäin osoittavan nuolen kuvake harmaalla taustalla
  Näe, kuinka tuemme sinua roolissasi
  Henkilökuvake harmaalla taustalla

  Keskustellaanpa siitä, mitä People Experience merkitsee sinulle.

  Pyydä henkilökohtainen esittely toimialaan perehtyneeltä asiantuntijaltamme.