Skip to main content

Unit4:n Financial Planning & Analysis -ohjelmisto
konsolidointiin

FP&A icons - magnifying glass, eye, graph

Virtaviivaista ja vahvista konsolidointiprosessia

Anna tiimeille tehokas ja käyttäjäystävällinen tapa konsolidoida taloustietoja, laatia konserniraportteja ja yhdistää kaikki käyttäjät yhteen järjestelmään riippumatta siitä, mihin osaan organisaatiota he kuuluvat.

Lue tietosivu   Lataa eBrochure-esitteemme

Keskeiset ominaisuudet

  Unit4:n Financial Planning & Analysis -ratkaisulla konsernierien täsmäyttäminen on helpompaa, sillä se antaa koko tilikauden ajan hallinnan takaisin konserniyhtiöille.

  • Automaattinen tietojen tuonti eri lähdejärjestelmistä.
  • Verkkopohjainen tietojen syöttö.
  • Muokattavissa oleva monikielinen sovellus.
  • Toimintavaluuttoihin perustuva, sisäänrakennettu prosessi ennen täsmäyttämistä ja hyväksymistä.

  Chattaa tai varaa esittely

  Screenshot showing the consolidation preparation, data input & intercompany reconciliation capabilities of Unit4 FP&A
  • Ennalta määritelty konsolidointiprosessi, jossa yhdistely ja eliminoinnit tapahtuvat automaattisesti.
  • Valuutan muuntaminen eri valuuttakurssien perusteella (päätösarvo, kauden keskiarvo, kuukauden painotettu keskiarvo, historialliset arvot).
  • Tukee sekä IFRS-standardeja että paikallisia kirjanpitoperiaatteita.
  • Selkeä konsolidointityönkulku, jossa on tilannenäyttö, konsolidointisäännöt ja roolikohtaiset tehtävät.
  • Kirjausketju ja automaattinen konsolidointiprosessi, sisältäen kirjaukset ja porautumisvalmiudet.

  Chattaa tai varaa esittely

  Screenshot showing the financial consolidation capabilities of Unit4 FP&A
  • Konsernitilinpäätösten tuottaminen; IFRS-raportointimallipohja, sisältäen ennalta määritetyt tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja rahoituslaskelmat.
  • Kaavioiden, graafisen analyysin ja koontinäyttöjen integrointi.
  • MS Office -integrointi tietojen siirtämiseksi Wordiin, Exceliin tai PowerPointiin.
  • Ennalta määritetyt arvioinnit (esim. kuukausittain, kertyneet) sekä ennalta määritetyt työnkulut (esim. raportointipaketti, konsernin sisäinen eliminointi, pääoman konsolidointi ja manuaaliset konsolidointikirjaukset).

  Chattaa tai varaa esittely

  Screenshot showing the consolidation reporting and analysis capabilities of Unit4 FP&A

  Parempien työskentelytapojen luontia

  • Varmista, että paikallista lainsäädäntöä noudatetaan.

  • Luo tarkkuuttaturvallisuutta ja nopeutta konsolidointiprosessiin.

  • Valjasta Integroitu ratkaisu suunnittelua, konsolidointia, raportointia, ennustamista ja analysointia varten.

  • Edistä läpinäkyvyyttä hyvin dokumentoiduilla konsolidointitiedoilla.

  • Edistä parempia tuloksia erittäin tehokkaalla konsolidointijärjestelmällä.

  • Virtaviivaista implementointi integroidulla konsolidointilogiikalla.

  • Tuota tehokasta ulkoista ja sisäistä raportointia jakelemalla raportit automaattisesti ja hyödyntämällä visuaalisen suunnittelun työkaluja.

  • Anna tiimeillesi kattava kuva – kaikkia konsolidointitietoja (mukaan lukien kaikki kommentoinnit ja liitteet) voidaan arvioida suoraan Unit4-ratkaisussa.

  • Aseta konsolidoitu data saataville itsepalveluna tehtävää analyysia varten.

  Unit4:n ansiosta organisaatiomme löytää kaiken tiedon yhdestä paikasta.Jokainen on yhteyksissä samaan, yhteiseen näkemykseen taloustiedoista. Väärinkäsityksiä ei ole, ja kaikki ovat samalla viivalla tekemään parempia päätöksiä.

  Yrityksen edustaja

  Johtava maailmanlaajuinen videoviihdeorganisaatio

  Katso lisää asiakastarinoita

  Ihmisiä palvelevien organisaatioiden valitsema ympäri maailmaa

  Logo of Unit4 customer, FTI consulting
  Logo of Unit4 customer, Dublin City University
  Logo of Unit4 customer, Stadtwerke Essen
  Cover image of Unit4 customer story - Video-gaming industry leader

  Asiakkaan tarina:
  Videopelialan johtaja

  Yhdistetty ja intuitiivinen Unit4-alusta lyhentää tiedoista muodostettavan käsityksen saantiin kuluvaa aikaa kuukaudesta minuutteihin; se sisältää Unit4:n konsolidointiratkaisun, jolla voidaan täsmäyttää ja yhdistää tilejä eri osastojen verkostosta yhdeksi konsolidoiduksi konserniksi lakisääteistä sekä johdon raportointia varten.

  Tutustu muihin Unit4:n ohjelmistoratkaisuihin
  Eye icon on green background
  Katso, miten Unit4 tukee omaa toimialaanne
  Upward trend arrow icon on green background

  Puhutaanpa siitä, mitä henkilöstökokemus sinulle merkitsee.

  Pyydä henkilökohtainen esittely joltain toimiala-asiantuntijoistamme.