Skip to main content

CFO Insights: Skap fleksibilitet og sikre fremtidig vekst med digitale datadrevne verktøy

fra  februar 8, 2024 | 5 min lesetid

I 2024 er økonomidirektørene mer optimistiske om fremtiden en de har vært de siste årene. De som tar i bruk digital transformasjon, kan legge grunnlaget for bærekraftig vekst og smidig drift i organisasjonen.

Inflasjonen har gradvis gått ned i Europa, og mer markant i USA. Samtidig stiger BNP, noe som fører til et mer stabilt miljø sammenlignet med tiden før pandemien. 

Når det er sagt, er det fortsatt noen viktige geopolitiske faktorer som skaper urolige markedsforhold. Dette øker ansvaret til økonomidirektøren, som nå må være mer strategisk, proaktiv og fokusert på å bygge fleksibilitet og motstandsdyktighet for fremtiden. Det vil være mulig for de som har grundig forståelse av pålitelige organisasjonsdata. Da vil de være i stand til å ta bedre datadrevne beslutninger, samtidig som de kan tenke innovativt og planlegge.

I denne bloggen ser vi nærmere på hvilke utfordringer økonomidirektøren kan stå overfor i 2024, og hvordan digital transformasjon kan gi innsikt i data som ledere trenger for å skape vekst og fleksibilitet

Forutse forstyrrelser med strategiske løsninger

De siste årene har vært preget av forstyrrelser i leverandørkjedene på grunn av en rekke eksterne faktorer. I stedet for å være reaktive, bør økonomidirektører være proaktive og investere for å gjøre det enklere å håndtere  potensielle fremtidige forstyrrelser. Skyverktøy kan integrere innkjøps- og økonomidata for bedre innsikt.

Etter hvert som organisasjoner tilpasser seg nye driftsformer, finner de måter å omgå forstyrrelser i leverandørkjeden, samtidig som effektiviteten forbedres gjennom kostnadsoptimalisering. Økonomidirektører bør fokusere på å få kontroll og innsyn i data i de forskjellige avdelingene, men også på å integrere disse dataene med andre funksjoner, spesielt innkjøp og HR.

Strategisk tenkning er løsningen, men økonomidirektører må tilrettelegge for denne typen tenkning ved å samarbeide med HR, slik at man får dedikerte ansatte til å  fokusere på prognoser, bruke digitale verktøy som kan projisere data fremover, og fokusere på å bygge smidig drift.

En dataløsning som kan håndtere dagens problemer, i tillegg til scenarioplanlegging, prognoser og innovasjon, er avgjørende for at økonomidirektører skal kunne oppfylle rollen som strategisk rådgiver.

KI kan øke i bruk og løse talentmangel

Kunstig intelligens (KI) er en digital løsning som kan støtte økonomidirektøren strategiske tenkning.

Selv om mange frykter at KI kan erstatte jobber, kan det frigjøre økonomifagfolk fra oppgaver med lav verdi og sørge for at de får mer tid til mer meningsfulle strategiske oppgaver som prognoser og projisering av data fremover.

KI er spesielt nyttig i økonomiavdelinger der det er global mangel på kvalifiserte regnskapsførere. Ved å integrere data i skyen kan en økonomidirektør dele innsikter om arbeidsstyrken med HR og sikre at nåværende talenter blir værende med tilpassende og konkurransedyktige kompensasjonspakker.

I tillegg kan AI styrke den strategiske tenkningen med sin digitale innovasjon. Avanserte rapporteringsfunksjoner, teknikker for datavisualisering og enkel utvidbarhet med minimalt eller ingen koding, er alle verdifulle verktøy for å forbedre samarbeid, tverrfunksjonell respons og proaktiv tenkning.

Ifølge en undersøkelse gjort av EY mener 85% av økonomidirektører at KI vil endre måten økonomiavdelingen jobber på i løpet av de neste fem årene. Kun 25% av økonomidirektørene sier at de har en klar visjon og en plan for implementering av KI.

 

 

Optimaliser samarbeidet med integrerte data for tverrfunksjonelle løsninger

Det er nyttig å tilrettelegge for strategisk tenkning på økonomidirektørens kontor er nyttig, men den mest effektive responsen på strategi er tverrfunksjonell. 

Ved å integrere data på tvers av organisasjonsfunksjoner kan de samarbeide mer effektivt med CFO og økonomiavdelingen. HR kan bruke data til å sette ledere på tvers av funksjoner i stand til å bygge varige relasjoner og engasjement, samordne funksjoner under samme oppdrag og identifisere og håndtere ubalanser på tvers av virksomheten.

En kortfattet respons på ESG- og bærekraftsrapportering vil være nøkkelen

Et stort fokusområde i 2024 er strengere krav til rapportering om miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG), samt rapportering og etterlevelse av bærekraftskrav. For å oppfylle dette kravet ser vi verdien av en tverrfunksjonell respons ledet av data.

Dresner rapporterte nylig at mer enn 50% av organisasjoner, av ulik størrelse, er mest sannsynlig ikke forberedt på kommende rapporteringsregler, og 75% av respondentene sier at de ikke engang vet hvilke standarder som brukes eller sannsynligvis vil bli brukt.

For å kunne svare på de økende kravene for ESG- og bærekraftsrapportering er det avgjørende at man har integrerte data i skyen. De som bruker eldre systemer vil slite med å generere aktuelle rapporter på tvers av silodata.

Økonomidirektører må etablere tydelige definisjoner, standarder og prosesser for innsamling, verifisering og offentliggjøring av ESG-data, samt tilpasse ESG-mål med forretningsstrategi og insentiver, ved hjelp av funksjoner som FP&A-programvare. 

Slik kan Unit4 hjelpe økonomidirektører med å planlegge for fremtiden

Det viktigste å ta med seg for økonomiavdelinger i 2024 er kravet om å være strategisk, ikke bare støttende, og at dette vil avhenge av verktøyene organisasjonen bruker til å håndtere data og legge strategier. 

Med stadig skiftende markedsforhold, og 2024 som et politisk valgår for rundt halvparten av verdens befolkning, kan viktigheten av datahåndtering og analyse bidra til å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten til organisasjoner ved å være mer datadrevet i beslutningsprosesser.  

Økonomidirektører trenger en helhetlig oversikt over hele organisasjonen. Integrering av programvareløsninger som ERP, HCM og FP&A bidrar til å oppnå målet om strategisk planlegging for fremtiden. Vår skybaserte programvare er designet for å gi bedrifter verktøyene de trenger for å optimalisere økonomisk ytelse og oppnå vekst.

Unit4 FP&A hjelper deg med å prognostisere og forutsi fremtidige resultater nøyaktig. Vår skybaserte programvare er designet for å gi bedrifter verktøyene de trenger for å optimalisere økonomisk ytelse og oppnå vekst. Ved å integrere data i skyen gjennom SaaS-løsninger som ERP, HCM og FP&A får du dataverktøy for bedre fleksibilitet.

Hold deg oppdatert!