Skip to main content

2024 CFO Insikt: Skapa flexibilitet och säkra framtida tillväxt med digitala verktyg

från  februari 29, 2024 | 5 min läsning

År 2024 är CFO:er mer optimistiska om framtiden än vad de har varit under de senaste åren. De som anammar digital transformation kan lägga grunden för hållbar tillväxt och organisatorisk flexibilitet.

Inflationen har gradvis minskat i Europa och mer markant i USA. Samtidigt ökar BNP, vilket leder till en mer stabil miljö jämfört med perioden före pandemin. 

Inom ekonomifunktionen kan användningen av artificiell intelligens (AI) vara till stor hjälp för CFO:er när de tar strategiska beslut. AI har också potentialen att öka effektiviteten och adressera bristen på kompetens.

Även om vissa är oroliga över att AI kan ersätta mänskliga jobb, kan det faktiskt befria ekonomer från monotona manuella uppgifter och ge dem mer tid för strategiska aktiviteter med högre värde, som att göra prognoser och analysera framtida trender.

Genom att integrera data i molnet kan en CFO dela insikter om personalstyrkan med HR och se till att de bästa talangerna behålls genom skräddarsydda och konkurrenskraftiga kompensationspaket.

Dessutom kan AI förbättra det strategiska tänkandet med sina digitala innovationer. Avancerade rapporteringsfunktioner, datavisualiseringstekniker och möjligheten till enkel utveckling av lösningar (känd som low-code utveckling) är alla värdefulla verktyg för att främja tvärfunktionellt samarbete och proaktivitet.

Enligt en EY-undersökning tror 85 % av de tillfrågade CFO:erna att AI kommer att förändra arbetssättet inom finansavdelningarna de kommande fem åren. Endast 25% av dem uppger dock att de har en klar vision och plan för att implementera AI.

 

 

Förbättra samarbetet med integrerad data för att hitta tvärfunktionella lösningar

Att stödja det strategiska tänkandet hos CFO:n är viktigt, men den mest kraftfulla strategin involverar flera avdelningar.

Genom att dela och använda data mellan olika delar av organisationen kan samarbetet med CFO och finansavdelningen förbättras avsevärt. HR kan dra nytta av denna data för att hjälpa ledare från olika områden att bygga starka relationer, samarbeta effektivare kring gemensamma mål och upptäcka och lösa eventuella obalanser i verksamheten.

Tydliga svar i ESG- och hållbarhetsrapportering blir allt viktigare

Ett viktigt fokusområde under 2024 är strängare krav på ESG (Environmental, Social and Governance) och hållbarhetsrapportering samt efterlevnad. Det är avgörande att svara upp mot de striktare kraven genom en tvärfunktionell respons som utgår från data.

Rådgivningsföretaget Dresner rapporterade nyligen att mer än 50% av organisationerna, oavsett storlek, inte är förberedda på kommande rapporteringsregler, och 75% av de tillfrågade säger att de inte vet vilka standarder som används eller sannolikt kommer att användas.

Men tydligt är att integrerad tvärfuktionell data i molnet gör det betydligt enklare att möta de nya kraven. Äldre system kan ha svårt att generera aktuella rapporter.

CFO:er behöver etablera klara definitioner, standarder och processer för insamling, verifiering och publicering av ESG-data. De behöver även anpassa ESG-målen till affärsstrategin och incitamenten, vilket förenklas med hjälp av FP&A-programvara.

Hur Unit4 kan hjälpa CFO:er att planera för framtiden

En av de mest betydelsefulla lärdomarna för finansavdelningar år 2024 är behovet av att vara strategiska snarare än bara stödjande. Och att vilka verktyg som organisationen använder för att hantera data och utforma strategier kommer att spela en roll i hur väl de lyckas.

Med marknadsvillkor som ständigt förändras, och med år 2024 som ett politiskt valår för en betydande del av världens befolkning, blir betydelsen av datahantering och analys alltmer framträdande för att förbättra organisationernas effektivitet och noggrannhet i datadrivna beslut.

CFO:er behöver en helhetsbild av hela organisationen. Genom att integrera mjukvara som ERP, HCM och FP&A kan man uppnå det. Vår cloudbaserade programvara är utformad för att ge företag de verktyg de behöver för att optimera det finansiella resultatet och uppnå tillväxt.

Unit4 FP&A hjälper till att skapa korrekta prognoser och förutsäga framtida resultat. Genom att integrera data i molnet via SaaS-lösningar som ERP, HCM och FP&A får CFO:er tillgång till verktyg som ger ökad flexibilitet och bättre beslutsunderlag.

Håll dig uppdaterad!