Skip to main content
woman thinking

Voordelen van software voor risicobeheer

Elk zakelijk voorstel, relatie of contract houdt een zeker risico in, ongeacht de omvang of de bedrijfstak. Belangrijk is echter hoe bedrijven risico's beperken.

Software voor risicobeheer biedt het kader om het risico van negatieve uitkomsten van zakelijke relaties of contracten te verminderen. Door corporate governance te stroomlijnen in één systeem en processen te automatiseren, kun je proactief risico's beperken, wat groeistrategieën mogelijk maakt. De digitalisering van risicobeheer steltbedrijvenin staat omop schaal te blijven voldoen aan intern beleid en externe regelgevende instantiesover netwerken van derden.

15 belangrijke voordelen van software voor risicobeheer

Gecentraliseerde gegevens: beheer informatie met een gecentraliseerde documentenopslagplaats met zoekfuncties voor metadata. Het ontwikkelen van risicoprofielen voor verkopers en derden gaat sneller en efficiënter en alle beslissingen over toekomstige relaties worden ondersteund door nauwkeurige gegevens.

Zorgvuldigheid: identificeer risicogebieden met elke derde partij voordat de relatie wordt bekrachtigd met een contract. Software voor risicobeheer heeft vaak koppelingen met externe databanken met toegang tot geavanceerde veiligheidsprofielen en verbeterde achtergrondcontroles. 

Controle: risicobeheersoftware controleert voortdurend de relaties met derden om risicogebieden, beveiligingslekken en nalevingsproblemen op te sporen. Bedrijven kunnen snel reageren om schade te voorkomen of te beperken.

Rapportagegegevens: hulpmiddelen voor gegevensanalyse van risicomanagementsoftware kunnen potentiële risico's voorspellen en een snelle reactie garanderen op problemen zoals knelpunten, slechte prestaties, operaties en niet-leverbare producten. De rapportagegegevens kunnen ook KPI's bewaken.

Gegevensanalyse: gegevensanalyse met risicobeheersoftware kan zeer gedetailleerd zijn om een nauwkeurigeweergave te tonen van welke medewerkers en derden met succes aan hun verplichtingeninzake efficiëntie en output voldoen; waardoor het operationele risico van vertragingen wordt verminderd.

Brancheregelgeving: voorkom dat je wordt overvallen door overheidswetgeving met regelmatige updates van je risicobeheersoftware en voorkom onnodige nalevingsproblemen.

Vooraf goedgekeurdecontractsjablonen: verminder het nalevingsrisico door juridische teams in staat te stellen gestandaardiseerde taal en clausules op te stellen dieregelmatig kunnen worden aangepast aan veranderende voorschriften.

Auditing: dankzij de rapportage- en controlefuncties van een geautomatiseerd risicobeheersysteem ben je altijd alert op mogelijke nalevingsproblemenmet betrekking totcontractvoorwaarden en -bepalingen. Vermijd de financiële en reputatierisico's van slechte naleving met gestandaardiseerde beleidslijnen en procedures die zijn ingebouwd in je oplossing voor risicobeheer.

Intelligente vragenlijsten: bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties kan risicobeheersoftware intelligente vragenlijsten ontwerpenmaken en publiceren om echt inzicht te krijgen in klanten, leveranciers,verkopers en agenten.

Achtergrondcontroles: integreer met externedatabases zoals Dow Jones, LexisNexis en Dun & Bradstreet voor toegang tot geavanceerdeveiligheidsprofielenvan bedrijven en personen.

Identiteitsbeheer:verifieeren onderzoek personen en bedrijven om fraude op te sporen en te voorkomen, zodat het risico dat een verkoper voor je bedrijf kan vormen, wordt verkleind.

Controlelogboeken: houd wijzigingen bij om aan de voorschriften te blijven voldoen.Elke actie die in risicobeheersoftware wordt uitgevoerd, wordt volledig bijgehouden en van een tijdstempel voorzien in controlelogboeken met de gegevens van de gebruiker.

Zelfrapportage: software voor risicobeheer biedt een zelfrapportagefunctie waarmee derden hun eigen rapporten kunnen uitvoeren om de middelen die nodig zijn in het risicobeheerproces te verminderen.

Toegangsbeheer: toegang toestaan enbeperken om beveiligingsrisico's te beperken met een configureerbare interface voor toegangsbeheer.

Incidentvastlegging: alle incidenten kunnen worden opgeslagen en automatisch worden toegewezen voor onderzoek om fraude op te sporen.

Een van de hoekstenen van risicobeheersoftware zijn de configuratiemogelijkheden die kunnen worden afgestemd op specifieke velden en datasets. Door hun platformoverschrijdende open API-architectuur kan de software integreren met een reeks verschillende systemen en software. Alle bestaande hulpmiddelen, processen of oudere systemen kunnen worden behouden en in de software worden geïmplementeerd.

Hoe Unit4 je kan helpen

Ons Source-to-Contract-platform omvat volledig geïntegreerd leveranciersrisico- en prestatiebeheer dat alle hierboven besproken voordelen biedt. Ontdek zelf wat het kan doen: bezoek onze productpagina hier om een 2 minuten durende demo te bekijken of neem contact op om een persoonlijke demo te plannen.

Sign up to see more like this