Skip to main content
Hjem

Hvordan styrke organisasjonen med effektiv økonomistyring i skyen?

fra  november 29, 2023 | 3 min lesetid

Økonomidirektørens rolle utvikler seg kontinuerlig, men én ting forblir konstant, behovet for effektiv økonomistyring. Med økende press for å skape vekst, redusere kostnader og forbedre beslutningstaking, er økonomidirektøren hele tiden på jakt etter måter å forenkle og optimalisere økonomiprosessene sine på. Teknologisk innovasjon er nøkkelen, og det er lite sannsynlig at du finner det du leter etter i eldre, lokale systemer.


Ved å ta i bruk skybaserte løsninger for økonomistyring, som ERP og FP&A, åpnes det opp for en rekke fordeler som kan endre økonomidirektørens rolle og organisasjonen som helhet. En av våre kunder, University of Salford, uttrykker dette tydelig når de reflekterer over overgangen av sitt ERP-system til skyen: «Spesielt har økonomifunksjonen høstet betydelige fordeler.»

I denne artikkelen ser jeg nærmere på de spesifikke økonomiske fordelene finansteam kan få ved å flytte løsninger til skyen, og hvordan denne overgangen kan føre til økt samarbeid mellom økonomi- og IT-direktører.

Skyen gir økonomidirektøren mulighet til å endre sin rolle og drive organisasjonen fremover

Skyteknologi gir en rekke fordeler når det gjelder økonomistyring. Kjernen ligger i evnen til å utnytte kraften i skyen for å strømlinjeforme og optimalisere økonomiprosesser. Det innebærer å si farvel til tungvinte lokale systemer og si hei til smidighet, skalerbarhet og fleksibilitet.

Den tidligere nevnte kunden, University of Salford, understreker at informasjonen nå er lettere tilgjengelig og i riktig format, noe som gjør den enklere for de ansatte å jobbe med. Funksjonaliteten er tilgjengelig for flere brukere, beslutningstakere er i en bedre posisjon til å gjennomgå informasjon, direkte finansiering går til de relevante områdene, og til syvende og sist får universitetet mulighet til å gi de ansatte og studentene et bedre miljø. 

Dette åpner opp for en rekke nye muligheter, fra kostnadsbesparelser og forbedret økonomisk rapportering til forbedret risikostyring og compliance-arbeid. Innovasjonen som er tilgjengelig i skybaserte løsninger åpner for at økonomidirektører kan endre rollen sin og drive organisasjonen fremover, spesielt når organisasjoner står overfor betydelig vekst, som Qvantel

Unit4 ERP er en nøkkelfaktor for å sette selskapet i stand til fortsatt internasjonal vekst, med overgang til dynamisk prognose, planlegging og sporingsarbeid globalt. Det gir også mennesker felles retning, raskere beslutningstaking og smidighet.

Også SQLI er en raskt voksende virksomhet, og skyen hjelper dem med å forene prosesser på tvers av flere ulike driftsenheter for å styrke økonomiavdelingene sine og drive ytterligere vekst.

Hvordan styrke samarbeidet mellom økonomi- og IT-direktøren?

Økonomidirektørens og IT-direktørens roller blir stadig mer sammenvevd. Skytjenester gjør det mulig for økonomi- og IT-avdelingen å samarbeide på en måte som er avgjørende for at moderne virksomheter skal lykkes. Tekniske nyvinninger gjør det mulig for økonomi- og IT-avdelingene for å dele sanntidsdata og samarbeide sømløst.

Dette samarbeidet er viktig for alle organisasjoner som ønsker å optimalisere forretningsprosesser samt gi større synlighet og transparens. Dette gjør det enklere å håndtere risiko og sikre overholdelse av krav fra myndigheter.

Ved å ha tilgang til de samme dataene og analyseverktøyene kan de to avdelingene samarbeide om å identifisere potensielle problemer og løse dem proaktivt. Samtidig kan de dra nytte av kraften i teknologien for å drive frem strategiske initiativer for organisasjonens fremtid. 

Ingen annen investering kan øke den økonomiske effektiviteten på samme nivå som en overgang til skyen

Skybaserte løsninger gir økonomidirektører en unik mulighet til å revolusjonere sine roller og transformere organisasjonen. Dette åpner opp for en rekke fordeler innen økonomistyring. De inkluderer økt effektivitet og produktivitet, forbedret skalerbarhet og fleksibilitet, forbedret samarbeid og kommunikasjon, og tilgang til sanntidsdata og analyse.

Økonomidirektører kan forenkle prosesser, redusere kostnader og ta datadrevne beslutninger raskere og mer nøyaktig. Hos Qvantel har overgangen til Unit4 Cloud allerede forbedret operasjonell effektivitet med 30%.

For kunden vår IO Interactive er forskjellen Unit4 ERP i skyen gjør stor. Det frigjøres nøkkelpersonell som kan fokusere på egne kjerneoppgaver. De kan bruke tid på rapportering og høyverdianalyse, og samarbeide tett med ledelsen som en intern forretningspartner. Dette bidrar til datadrevne beslutninger, informasjon om investeringer og styring av virksomhetens fremtidige retning.

"Den største fordelen med Unit4 er at våre ansatte kan jobbe raskere og smartere. Prosessautomatisering sørger for at vi kan omfordele ressurser fra kjedelige, repeterende, back office-oppgaver til å skape spennende nye spill som HITMAN og Project 007," sier Ammara Ghulam, økonomisjef, IO Interactive.

Skyen gir også forbedret datasikkerhet og compliance, samt reduserer risikoen for dataangrep eller tap. Hos University of Salford fikk budsjettansvarlige tilgang slik at de kan lage egne detaljerte rapporter i stedet for at økonomiarbeiderne gjør det for dem.

Click to read How Cloud ERP can change your organization for the better gated

Kostnadsbesparelser 

Å legge økonomisystemene i skyen gir betydelige kostnadsbesparelser på infrastruktur for organisasjonen din. I tillegg eliminerer det behovet for maskinvare og vedlikehold samt reduserer IT-personalkostnader.

Med skyen betaler du bare for ressursene du faktisk bruker, noe som gjør det til et kostnadseffektivt alternativ. Det eliminerer behovet for dyre programvarelisenser og oppgraderinger, noe som sparer penger på lang sikt. Økonomidirektører kan bruke disse kostnadsbesparelsene inn mot andre strategiske initiativer, for eksempel vekst og innovasjon.

Forbedret finansiell rapportering og dataanalyse

Med skybaserte løsninger kan økonomiavdelingene få tilgang til økonomiske data i sanntid, uavhengig av tid og sted. Dette betyr at de kan ta informerte beslutninger raskere og mer nøyaktig. Samtidig åpner det for avanserte analysefunksjoner, slik at økonomidirektører kan utforske de finansielle dataene grundig og hente ut verdifull innsikt.

Denne innsikten kan brukes til å identifisere trender, avdekke skjulte muligheter og stimulere til vekst. Skyteknologi muliggjør sømløs integrasjon med andre systemer og verktøy, noe som forenkler konsolidering av data og generere omfattende økonomirapporter. Dette gjør at økonomiavdelingene effektivt kan håndtere organisasjonens økonomiske helse og ta strategiske beslutninger.

Risikostyring og compliance

Digital transformasjon, drevet av skyteknologi, styrker evnen til å redusere risiko og sikre overholdelse av lover og regler. Økonomidirektører får tilgang til sanntidsdata og analyser, noe som muliggjør en proaktiv og helhetlig tilnærming til risikostyring.

Skyen muliggjør sikker lagring og sikkerhetskopiering, og reduserer risikoen for datainnbrudd eller tap av data. Skyen tilbyr også forbedrede complianceverktøy som automatiserer regulatoriske prosesser og letter revisjonsberedskapen. Dette gjør at økonomisjefene kan styrke organisasjonens risikostyring og compliance-arbeid, og sikre stabilitet og etterlevelse av regelverket.

Tilgang til data i sanntid 

Skybaserte økonomistyringsløsninger gir økonomiavdelinger tilgang til økonomiske data i sanntid hvor som helst og når som helst. Dette gjør det mulig for dem å holde seg oppdatert på organisasjonens økonomiske tilstand og ta beslutninger basert på faktabasert og oppdatert informasjon.

Ved å ha tilgang til sanntidsdata unngår man å basere seg på utdaterte rapporter eller manuelle datainnsamlingsprosesser. Dette gjør at økonomidirektører kan ta bedre beslutninger basert på økonomisk innsikt, overvåke nøkkeltall og proaktivt identifisere muligheter og utfordringer. 

Avsluttende betraktninger: hvorfor dette er riktig tidspunkt å ta steget til skyen

Fordelene med skyteknologi for økonomidirektører er udiskutable. Smidigheten, skalerbarheten og fleksibiliteten som skybaserte økonomistyringsløsninger tilbyr, kan revolusjonere økonomidirektørens rolle.

Med økt effektivitet og produktivitet, bedre samarbeid og kommunikasjon, og tilgang til sanntidsdata og analyser gir skyløsningene økonomidirektører ede verktøyene de trenger for å effektivisere prosesser, redusere kostnader og ta datadrevne beslutninger.

De betydelige kostnadsbesparelsene og forbedrede håndteringen av risikostyring og compliance endrer spillereglene. Dagens økonomidirektører har ikke råd til å ignorere innovasjonen som skybaserte løsninger muliggjør, og til å utnytte det fulle potensiale i økonomistyringsprosessene.

Hva Unit4 kan gjøre for å hjelpe organisasjonen din på skyreise?

La deg inspirere og lær av beste praksis fra andre organisasjoner. Klikk her for å høre økonomidirektørene i IO Interactive og Qvantel dele sin reise til skyen gjennom korte og inspirerende videoer samt kundehistorier. Du kan også finne ut hvordan Unit4 kan støtte økonomiledere i å lykkes ved å besøke denne siden.

Hold deg oppdatert!

Foto av Matthew Bagley, Unit4 Chief Financial Officer

Matthew Bagley

Unit4 Chief Financial Officer

For meg er den viktigste ressursen i et selskap folkene som jobber der, og jeg brenner virkelig for å støtte og utvikle talenter. Ikke bare i teamene mine, men i hele selskapet. Jeg liker å bygge finansteam som yter sitt beste og er gode rådgivere for selskapets toppledere, og som er avgjørende for effektivt å skalere teknologiselskaper med høy vekst.

Når jeg ikke jobber, elsker jeg å tilbringe tid med familien min, reise, nyte god mat, og jeg er også en ivrig golfspiller.

Mer fra Matthew Bagley