Skip to main content
Hjem

10 faktorer som påvirker fremtiden til CFOen

fra  juni 14, 2024 | 5 min lesetid

CFO rollen endrer seg og CFOer forventes å være de strategiske lederne og betrodde rådgiverne i organisasjonen sin, ikke bare en kontrollfunksjon. 

Usikkerhet, pågående geopolitiske konflikter og press i forsyningskjeden, har skapt et større ansvar for CFO å være mer strategisk, proaktiv og fokusert på å bygge smidighet og motstandskraft i organisasjonen.  

Pålitelig datavisibilitet og strømlinjeformede operasjoner for å skape fremtidssikrede prosesser som trygt kan støtte en organisasjon for å drive strategi, skape verdi og ta bedre beslutninger bør være fokus for dagens CFOer.  

Les denne bloggen og oppdag 10 faktorer som vil påvirke suksessen og fremtiden til CFOen. 

1. Roller i endring 

Det er ikke bare CFO-rollen som endres, også andre roller i økonomiavdelingen påvirkes, fra finanskontrollører til regnskapsøkonomer med mer. 

I lang tid har effektiviteten i økonomiadministrasjonen vært hindret av uegnede verktøy, som Excel, som gjør datakonsolidering tidkrevende og samtidig vanskeliggjør dataanalyse. 

For å være mer strategisk og nå felles mål, må økonomidirektøren sørge for at avdelingen har tilgang til moderne verktøy. 

2. Mangel på talent 

Nylig fant AICPA reduksjon i antall nyutdannede regnskapsførere og økt antall pensjoneringer, noe som fikk følgevirkninger. 

Som et resultat sliter mange organisasjoner med å finne kvalifiserte regnskapsførere, og mange finner at deres regnskapsbehov ikke blir møtt. 

Dette har en dominoeffekt på de ansatte som blir igjen. Med økende krav til prognoser, planer og budsjetter kan eksisterende ansatte oppleve at de blir bedt om å gjøre mer enn det er mulig med verktøyene de har, dette kan føre til unøyaktigheter og i verste fall utbrenthet. 

Økonomidirektører må jobbe for at nåværende ansatte har tilgang til moderne verktøy som effektiviserer økonomiprosesser, muliggjør strategisk tenkning og forbedrer produktiviteten. 

3. Beholde og tiltrekke seg talent 

Som en ekstra bekymring for deres nåværende team, må CFOer jobbe sammen med HR for å sikre at de kan tiltrekke seg morgendagens talent med attraktive verktøy, prosesser og arbeidsmengder. 

HR-ledere trenger også verktøy for å skape en «datadrevet» kultur med kontinuerlig tilbakemelding som fører til handling. En forbedret medarbeideropplevelse vil beholde nåværende talent samtidig som man tiltrekker seg nye talenter med attraktive HR-prosesser og kompensasjonspakker som er drevet av data. 

I tillegg må økonomidirektører erkjenne at fremtidige økonomer ikke vil være interessert i å bruke eldre systemer som Excel, men vil forvente neste generasjons verktøy, som Cloud FP&A, som muliggjør produktivitet og sikker økonomistyring. 

 

4. AI-automatisering 

AI blir stadig viktigere i nesten alle deler av en organisasjon, og for å lykkes må den forske på og forstå bruksområdene, samt vurdere etiske aspekter. 

Betydningen av CFO som teknologiimplementer er tydelig i deres implementering av AI, ettersom forskning fra Gartner viser at 34 % av respondentene identifiserer CFOer som var involvert i utviklingen av fremtidig Gen AI-strategi i deres organisasjon. 

AI kan spille en rolle i å løse noen problemer i økonomiavdelingen, som talentmangel, økende arbeidsmengde og økt behov for å være strategisk. AI kan enkelt redusere den manuelle arbeidsbelastningen ved å automatisere datakonsolideringen, dette frigjør tid til strategiske oppgaver. 

5. ESG-rapportering 

ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) gir styrende og regulatoriske organer innsikt i den eksterne påvirkningen av en organisasjon på faktorer som samfunnsmessige spørsmål, miljøet og økonomien. 

Denne rapporteringen av en organisasjons miljømessige, sosiale og styringsmessige praksis blir i økende grad brukt av investorer slik at de vet at investeringene deres er etiske og bærekraftige. 

Som et resultat vil CFOen trenge konsise ESG-rapporteringsprosedyrer for å sikre at de kan møte samsvar trygt, tiltrekke investeringer og partnerskap, men også for å administrere datatilpasningskravene uten å skape ekstra arbeid for deres team. 

6. IFRS 16 

I likhet med ESG-rapportering er IFRS 16 et regulatorisk rammeverk og regnskapsstandard som påvirker mange organisasjoner over hele verden. Konsekvensene av å ikke overholde IFRS 16 er alvorlige, og finansdirektører må sørge for at de har verktøyene til å gjøre dette trygt uten overdreven arbeidsbelastning. 

IFRS 16 er utvilsomt den største endringen i regnskapsføring av leieavtaler på over 30 år. De som fortsatt bruker eldre systemer vil møte utfordringer med den løpende styringen av IFRS 16, som skaper mer manuelt arbeid for ansatte i økonomiavdelingen. 

7. Samarbeid 

Det er viktig for CFO og økonomiavdelingen å ha et godt samarbeid med andre funksjoner som HR, IT etc. for å muliggjøre tydelig strategisk kommunikasjon. 

Når data integreres mellom ulike funksjoner, kan alle ha nytte av en felles datakilde og dermed ha samme sannhetsbilde. Dette forenkler kommunikasjon og samarbeid. Dette muliggjør også strategisk tenkning i hele organisasjonen og gir alle en detaljert oversikt over hele driften. 

8. Cybersikkerhet 

Sikring av økonomiske data er en viktig sak for finansdirektører. De må samarbeide med teamet sitt for å sikre at de ikke bare har verktøy, men også prosesser som oppmuntrer til sikkerhetspraksis for å beskytte økonomiske data. 

Datainnbrudd, utilsiktet eller ondsinnet, kan forårsake alvorlig økonomisk skade, og å sikre at økonomiske data er sikret er noe finansdirektør og CIO må jobbe sammen rundt. 

Nettkriminalitet utvikler seg like raskt som teknologien, så dette er et problem som hele tiden må revurderes med risikostyring og nye verktøy. Dessuten kan teknologiske innovasjoner som AI-automatisering også åpne døren for nettkriminelle, og disse risikoene må også håndteres på en vellykket måte. 

9. Øke nøyaktigheten 

Ny forskning fra Gartner viser at "18 % av regnskapsførerne gjør feil daglig, en tredjedel gjør noen feil ukentlig, og over halvparten (59 %) gjør flere feil per måned." 

Undersøkelsen tyder på at det ikke alltid har vært slik, men at det skyldes økt etterspørsel etter personell og mangel på personell med riktig kompetanse, noe som fører til en uhåndterlig arbeidsmengde. 

Feil i økonomiadministrasjonen kan få konkrete konsekvenser og det må iverksettes tiltak for å sikre at alle økonomiske data er nøyaktige og pålitelige. 

10. Forenkle internasjonal kompleksitet 

Mange organisasjoner er internasjonale og har ansatte i ulike land og regioner. som hver har sine egne lover og forskrifter som må håndteres. 

Enten det er mindre prosesser for å sikre at faktorer som valutakurser ikke skaper for stor arbeidsbelastning eller for å sikre at man kan støtte alle ansatte og deres HR-spørsmål, vil det være vanskelig for eldre systemer å håndtere kompleksiteten som disse kravene innebærer. 

Avsluttende tanker 

Økonomiavdelingen er en viktig og innflytelsesrik funksjon i organisasjonen og skal fortløpende evaluere de verktøyene som finnes. De må bruke smarte verktøy for å identifisere mål og prioriteringer, integrere strategisk økonomisk planlegging og analyseprosesser, og analysere tidligere resultater og forutsi fremtidig lønnsomhet. 

Organisasjoner genererer mer data enn noen gang, og med den globale kompetansemangelen, regulatoriske endringer og ikke minst den langsiktige markedsvolatiliteten og geopolitiske utfordringer, trenger økonomidirektører digitale løsninger for å navigere i disse problemene og fokusere på å drive strategi samtidig som de raskt tilpasser seg markedsvolatiliteten. 

Registrer deg for å lese mer som dette