Hoppa till huvudinnehåll
Hem

Hur du kan stärka organisationen med effektiv ekonomistyrning i molnet

från  december 11, 2023 | 3 min läsning

CFO:ns roll utvecklas ständigt, men en sak förblir konstant: behovet av effektiv ekonomisk förvaltning. Med allt större press på att driva tillväxt, minska kostnaderna och förbättra beslutsfattandet letar CFO:er ständigt efter sätt att förenkla och optimera ekonomiprocesser. Teknisk innovation är nyckeln, och det är osannolikt att du hittar vad du letar efter i äldre, lokalt installerade system. Molnbaserade lösningar för ekonomistyrning, som ERP och FP&A, ger en rad fördelar som kan förändra CFO:ns roll och organisationen som helhet.

En av våra kunder, University of Salford, uttrycker detta tydligt när de reflekterar över sin övergång till Cloud  ERP: "Det har inneburit många viktiga fördelar, i synnerhet för ekonomifunktionen"

I den här artikeln tittar jag närmare på de specifika fördelar som en ekonomiavdelning kan få genom att flytta sina system till molnet, och hur denna övergång kan leda till ökat samarbete mellan ekonomi- och IT-chefer.

Molnet ger CFO:n möjlighet att förändra sin roll och driva organisationen framåt 

Molnteknik erbjuder ett antal fördelar när det gäller ekonomihantering. Kärnan är möjligheten att utnyttja molnets kraft för att effektivisera och optimera ekonomiprocesser. Det innebär att man säger adjö till besvärliga äldre system som inte längre är ändamålsenliga och hej till effektivitet, skalbarhet och flexibilitet.

Den tidigare nämnda kunden, University of Salford, betonar att data nu är mer lättillgänglig och i rätt format, vilket gör det lättare att arbeta med den. 
Funktionaliteten är tillgänglig för fler användare, beslutsfattare har bättre förutsättningar att granska data och i slutändan kan universitetet erbjuda en bättre miljö för personal och studenter. 

Detta öppnar upp för en rad nya möjligheter, från kostnadsbesparingar och förbättrad finansiell rapportering till förbättrad riskhantering och regelefterlevnad. Den innovation som finns i molnbaserade lösningar gör att CFO:er kan förändra sin roll och driva organisationen framåt, särskilt när organisationer står inför en tillväxtresa, som Qvantel

Unit4 ERP är en nyckelfaktor för att företaget ska kunna fortsätta växa internationellt och övergå till dynamisk prognostisering, planering och spårning globalt. Det ger också medarbetarna en gemensam riktning, snabbare beslutsfattande och flexibilitet.

SQLI är också ett snabbväxande företag och molnet hjälper dem att ha enhetliga processer över flera operativa enheter för att stärka ekonomiavdelningen och driva ytterligare tillväxt.

Hur kan man stärka samarbetet mellan CFO och CIO?

CFO:s och CIO:s roller blir alltmer sammanflätade. Molntjänster gör det möjligt för ekonomi- och IT-avdelningarna att samarbeta på ett sätt som är avgörande för moderna organisationers framgång. Tekniska innovationer gör det möjligt för dem att dela realtidsdata och samarbeta sömlöst.

Detta samarbete är avgörande för alla organisationer som vill optimera sina affärsprocesser och skapa bättre översikt och transparens. Det gör det lättare att hantera risker och säkerställa regelefterlevnad.

Genom att ha tillgång till samma data och analysverktyg kan de två avdelningarna arbeta tillsammans för att identifiera potentiella problem och proaktivt ta itu med dem. Samtidigt kan de utnyttja teknikens möjligheter för att driva strategiska initiativ för organisationens framtid.

Ingen annan investering kan öka effektiviteten på ekonomiavdelningen till samma nivå som en övergång till molnet

Molnbaserade lösningar ger CFO:er en unik möjlighet att revolutionera sin roll och förändra sin organisation. Detta öppnar upp för en rad fördelar inom ekonomistyrning. Bland annat ökad effektivitet och produktivitet, förbättrad skalbarhet och flexibilitet, förbättrat samarbete och kommunikation samt tillgång till realtidsdata och analyser. CFO:er kan förenkla processer, minska kostnader och fatta datadrivna beslut snabbare och mer exakt. På Qvantel, har övergången till Unit4 Cloud redan förbättrat effektiviteten med 30%.

För vår kund IO Interactive, är skillnaden som Unit4 ERP i molnet gör enorm. Det frigör nyckelpersoner så att de istället kan fokusera på värdeskapande arbete. De kan lägga tid på rapportering och värdefull analys och arbeta nära ledningen som en strategisk rådgivare. De kan då driva datadrivna beslut, informera om investeringar och påverka verksamhetens framtida inriktning.

"Den största fördelen med Unit4 är att våra medarbetare kan arbeta snabbare och smartare. Processautomatisering säkerställer att vi kan omfördela resurser från tråkiga, repetitiva, back office-uppgifter till att skapa nya spännande spel som HITMAN och Project 007", säger Ammara Ghulam, CFO, IO Interactive.

Click to read How Cloud ERP can change your organization for the better gated

Kostnadsbesparingar 

Att lägga ekonomisystemen i molnet ger betydande besparingar i infrastrukturkostnader för en organisation. Dessutom elimineras behovet av hårdvara och underhåll och kostnaderna för IT-personal minskar.

Med molnet betalar ni bara för de resurser ni faktiskt använder, vilket gör det till ett kostnadseffektivt alternativ. Det eliminerar behovet av dyra programvarulicenser och uppgraderingar, vilket sparar pengar på lång sikt. CFO:er kan använda dessa kostnadsbesparingar till andra strategiska initiativ som tillväxt och innovation. 

Förbättrad finansiell rapportering och dataanalys 

Med molnbaserade lösningar kan ekonomiavdelningar få tillgång till finansiella data i realtid, oavsett tid och plats. Det innebär att de kan fatta välgrundade beslut snabbare och mer korrekt. Samtidigt öppnar det upp för avancerade analysmöjligheter, så att CFO:erna kan utforska ekonomisk data på djupet och få fram värdefulla insikter.

Dessa insikter kan användas för att identifiera trender, upptäcka nya möjligheter och stimulera tillväxt. Molntekniken möjliggör sömlös integration med andra system och verktyg, vilket förenklar datakonsolidering och generering av omfattande finansiella rapporter. Detta gör det möjligt för finansavdelningar att effektivt hantera organisationens finansiella hälsa och fatta strategiska beslut.

Riskhantering och regelefterlevnad 

Digital transformation, som drivs av molnteknik, stärker förmågan att minska risker och säkerställa regelefterlevnad. CFO:er får tillgång till realtidsdata och analyser, vilket möjliggör en proaktiv och holistisk strategi för riskhantering.

Molnet möjliggör säker lagring och säkerhetskopiering, vilket minskar risken för dataintrång eller dataförlust. Molnet erbjuder också förbättrade regelefterlevnadsverktyg som automatiserar lagstadgade processer och underlättar revisionsberedskap. På så sätt kan CFO:er stärka sin organisations riskhantering och regelefterlevnad.

Realtidsåtkomst till data 

Molnbaserade lösningar för finansiell hantering ger ekonomiavdelningar tillgång till finansiella data i realtid, var som helst och när som helst. Det gör att de kan hålla koll på organisationens finansiella hälsa och fatta beslut baserade på faktabaserad, aktuell information.

Med tillgång till realtidsdata behöver man inte förlita sig på föråldrade rapporter eller manuella datainsamlingsprocesser. CFO:er kan fatta bättre beslut baserat på finansiella insikter, övervaka nyckeltal och proaktivt identifiera möjligheter och utmaningar.

Slutord: varför är det rätt tid att flytta till molnet nu?

Fördelarna med molnteknik för CFO:er är obestridliga. Den skalbarhet och flexibilitet som molnbaserade lösningar för ekonomisk förvaltning erbjuder kan revolutionera CFO:ns roll.

Med ökad effektivitet och produktivitet, bättre samarbete och kommunikation samt tillgång till data och analyser i realtid ger molnlösningarna CFO:erna de verktyg de behöver för att effektivisera processer, minska kostnader och fatta datadrivna beslut.

De betydande kostnadsbesparingarna och den förbättrade riskhanteringen och regelefterlevnaden förändrar spelreglerna. Dagens CFO:er har inte råd att ignorera den innovation som molnbaserade lösningar möjliggör och att förverkliga den fulla potentialen i sina processer.

Vad kan Unit4 göra för att hjälpa din organisation på dess molnresa?

Bli inspirerad och lär dig av bästa praxis från andra organisationer. Klicka här för att höra CFO:erna på IO Interactive och Qvantel dela med sig av sin resa till molnet genom korta och inspirerande kundberättelser. Du kan också ta reda på hur Unit4 kan hjälpa ekonomichefer att lyckas genom att besöka den här sidan.

Håll dig uppdaterad!

Foto av  Matthew Bagley, Unit4 Chief Financial Officer

Matthew Bagley

Unit4 Chief Financial Officer

För mig är den viktigaste resursen i ett företag människorna som jobbar där och jag brinner verkligen för att stötta och utveckla talangerInte bara i mina team utan i hela företaget. Jag tycker om att bygga ekonomiteamsom presterar på sitt bästa och är bra rådgivare till företagets ledande befattningshavare, och som är avgörande för att effektivt skala snabbväxande teknologiföretag.

När jag inte jobbar tycker jag om att umgås med familjen, resa och njuta av god mat. Dessutom är jag en ivrig golfare.

Mer från Matthew Bagley