Skip to main content

Bruk SaaS-løsninger for å bli datadrevet og styrke sikkerheten

fra  november 22, 2023 | 4 min lesetid

Steget over til skyen kan være en skremmende prosess, spesielt hvis du bekymrer deg for sikkerhet og compliance. Disse bekymringene bør ikke hindre deg i å dra nytte av alle fordelene en overgang til skyen vil gi. Med riktig veiledning kan du forsikre deg om at SaaS-løsningene dine er trygge og i overholdelse med regelverket. I denne artikkelen vil jeg diskutere viktigheten av å ta de nødvendige skrittene for å sikre at de skybaserte løsningene er både trygge og i samsvar med gjeldende krav.

Hvorfor migrere til skyen?

Organisasjoner i alle størrelser velger å gå til skyen fordi den gir fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadsbesparelser. Sammenlignet med tradisjonelle IT-modeller gir skyen en rekke fordeler, inkludert muligheten til raskt å utvikle nye applikasjoner og tjenester med minimale investeringer. I tillegg kan organisasjoner dra nytte av skybaserte tjenester for å optimalisere driften, redusere kostnadene og øke sikkerheten.

Skyen gir også tilgang SaaS-løsninger som reduserer kompleksiteten og kostnadene knyttet til implementering og administrasjon av applikasjoner. Med SaaS kan organisasjoner enkelt lansere nye tjenester uten ekstra investeringer, slik at de raskt kan tilpasse seg kundebehov og endringer i markedet. Ved å benytte seg av skybaserte løsninger kan organisasjoner dra nytte av de nyeste teknologiske fremskrittene, som kunstig intelligens og maskinlæring. Dette gir organisasjonene kraftige analyseverktøy som hjelper dem med å ta bedre beslutninger og oppnå konkurransefortrinn.

Kort sagt har skyen revolusjonert måten bedrifter opererer på og blir stadig mer populær blant organisasjoner som ønsker å oppnå smidighet, fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet.

Fordelene med overgang til skyen

Migrering til skyen blir stadig mer populært blant bedrifter i alle størrelser. Det er mange fordeler knyttet til å flytte drift, applikasjoner og data til skyen. Dette muliggjør rask og enkel skalering av ressurser, kostnadsreduksjon og økt effektivitet. Her er bare noen av de viktigste fordelene:

1. Kostnadsbesparelser – En av de viktigste fordelene med en migrering til skyen er kostnadsbesparelser. Ved å utnytte mulighetene som ligger i skyen kan bedrifter redusere kostnadene knyttet til lokal infrastruktur og personale. I skyen er det enkelt å justere ressurser i tråd med behov, slik at bedrifter kan optimalisere budsjettet og spare penger over tid.

2. Økt smidighet – Det gjør det mulig for bedrifter å raskt implementere applikasjoner og tjenester, slik at de raskt kan tilpasse seg endrede markedsforhold. Det gir også utviklere muligheten til å teste nye ideer raskt og effektivt uten å bekymringer knyttet til maskinvare- eller programvarekrav.

3. Forbedret sikkerhet – Skytjenester utvikler og kjører sin egen programvare, noe som gir dem inngående kunnskap om sikkerhetssårbarheter og en optimal konfigurering av programvaren på en sikker måte. Direkte koblinger mellom utvikling og drift, i tillegg til kontinuerlig utrulling av funksjoner og sikkerhetsoppdateringer, reduserer eksponeringen for sårbarheter i et ISO27001/ISO27017-sertifisert miljø, samt med SOC1 og SOC2-sertifiseringer.

4. Forbedret samarbeid – Ved å dra nytte av skyen kan team samarbeide enklere, uavhengig av geografisk plassering. Det gjør det mulig med samarbeid i sanntid mellom team, og det blir mer effektivt.

5. Økt skalerbarhet – Bedrifter kan få tilgang til en nesten ubegrenset mengde av dataressurser, noe som gjør det enkelt å skalere applikasjoner og tjenester etter behov uten behov for ny maskinvare ved økt kapasitetsbehov.

Fordelene med å flytte til skyen er mange, men det er viktig å være oppmerksom på de potensielle utfordringene rundt sikkerhet og krav til compliance før man foretar byttet. Før en virksomhet migrerer til skyen, bør den gjennomføre en grundig evaluering av sitt nåværende miljø og utarbeide en plan for å håndtere eventuelle sikkerhets- og complianceproblemer som kan oppstå.

Click to read How Cloud ERP can change your organization for the better gated

Hvordan håndtere utfordringer med sikkerhet og compliance i skyen?

Selv om skyen tilbyr organisasjoner en trygg og kostnadseffektiv løsning for digital transformasjon, utgjør sikkerhets- og complianceutfordringer fortsatt en betydelig bekymring. Det er avgjørende at organisasjoner tar de nødvendige skrittene for å sikre at dataene er trygge før, under og etter migreringen. 

Organisasjoner bør gjennomgå sine eksisterende sikkerhetspolicyer og prosedyrer. Identifisering av potensielle feil eller mangler i teknologi, arkitektur, personell eller prosesser er avgjørende for å forhindre angrep på systemet. En grundig plan for risikostyring bør utarbeides for å håndtere potensielle utfordringer under migrasjonsprosessen.

De som gjennomfører migreringen, bør være kjent med bransjens juridiske krav og beste praksis for databeskyttelse. Dette inkluderer å forstå hvordan data må lagres, hvordan man får tilgang til, og hvem som har tillatelse til å gjøre det. Bedrifter må forsikre seg om at alle tredjepartsleverandører de benytter, oppfyller deres sikkerhets- og compliancestandarder.

For å sikre at alle dataene forblir trygge gjennom hele migreringsprosessen, bør bedrifter investere i avanserte teknologiløsninger. Disse løsningene bør inkludere krypteringsteknologier, autentiseringsmetoder, automatiserte programvareoppdateringer og avanserte analyseverktøy for å identifisere mistenkelig aktivitet. Ved å implementere riktig teknologi og iverksette dekkende tiltak, kan bedrifter sikre at dataene deres er trygge under skymigreringen.

Slik håndterer Unit4 disse utfordringene for våre kunder

For organisasjoner er det avgjørende å fokusere på flere aspekter, inkludert compliance, sikkerhet, personvern og åpenhet. Når det gjelder bruk av SaaS-løsninger, overføres ansvaret for sikkerheten i stor grad til skyleverandøren. I vår modell med delt ansvar reduseres kundens ansvar, spesielt når det gjelder vertsinfrastruktur, nettverkskontroller, kontroller på applikasjonsnivå og identitets- og tilgangsstyring. 

I samarbeid med vår partner Microsoft bidrar vi aktivt til å beskytte dataene dine: 

 • Microsoft utvikler, iverksetter og vedlikeholder et omfattende sikkerhetsopplegg.
 • De har en stor, dedikert arbeidsstyrke av sikkerhetseksperter som overvåker og jakter angripere basert på deres inngående innsikt i trusselbildet.
 • Microsoft utvikler kontinuerlig og tilbyr kundene innovative sikkerhetskontroller for å sikre motstandskraften.

Unit4s SaaS-løsninger utnytter Microsofts førsteklasses funksjoner, og vi leverer deretter høykvalitetsprogramvare med fokus på mennesker. Dette gir flere fordeler som inkluderer:

 • Redusert arbeidsmengde og faste kostnader.
 • Forbedret sikkerhet og redusert sårbarhet.
 • Kontinuerlige oppdateringer med de nyeste funksjonene.
 • Dynamisk beskyttelse.
 • Tilgjengelig 24/7 support.
 • Ikke nødvending å styrke back-end-systemer.
Som et eksempel vil jeg nevne en fersk rapport fra HFS om NRS (tidligere Magnox) sin suksess med å bruke Unit4 SaaS for å bli en datadrevet virksomhet og styrke sikkerheten.

Magnox sin historie handler om å ta et vellykket steg ved å implementere SaaS for å gå fra en teknologifokusert til en menneskeorientert tilnærming. På veien viste Magnox at selv i en sikkerhetssensitiv bransje som kjernekraft og energi, er det mulig å bruke SaaS, noe som indikerer at andre bransjer også kan gjøre det.

Last ned hele rapporten her

HFS beskriver NRS' tilnærming til skysikkerhet på følgende måte: "Adopsjonen av en software-as-a-service-modell hadde også sikkerhetsforbedringer som mål. Selv om enkelte selskaper fremdeles var bekymret for at SaaS kunne innebære økt sikkerhetsrisiko, mente NRS at Unit4 var bedre egnet til raskt å håndtere og løse sikkerhetsproblemer enn det interne teamet deres kunne. Gjennom tydelige eskaleringsveier i de nye driftsprosedyrene holdt de SaaS-ERP-kjerneinstansen fri for tilpasninger, og gjorde det enkelt å implementere sikkerhetsoppdateringer umiddelbart uten å påvirke arbeidsstyrken." 

Fordeler med informasjonssikkerhet i SaaS 

Fordelene med informasjonssikkerhet i Unit4 SaaS inkluderer lavere oppstartskostnader, skalerbarhet, fleksibilitet, automatiske oppdateringer og sikkerhetstiltak som datakryptering, flerfaktorautentisering, tilgangskontroller, regelmessige sikkerhetsrevisjoner og katastrofegjenoppretting.

Konsekvenser for informasjonssikkerheten ved et sikkerhetsbrudd 

Fordelen med å bruke en SaaS-leverandør er at risikoen blir spredt, i stedet for at all risiko er konsentrert i det lokale systemet. Konsekvensene for organisasjonen inkluderer:

 • Driftssforstyrrelse – Dette kan oppstå fra nettangrep, driftsproblemer, maskinvarefeil og gjenoppretting av data.
 • Dataintegritet - feil bruk av databaseadgang og avhengighet av eldre tilpasninger kan true integriteten til organisasjonens data.
 • Omdømme, konfidensialietet og personvern - innvirkning på bedriftens omdømme og mulige bøter (GDPR).
 • Regulatoriske krav – Mulighet for nye regulatoriske utfordringer som følge av sikkerhetsbrudd. 

Hvordan sikerer Unit4 SaaS deres virksomhet? 

Driftsforstyrrelse 

 • Gjennomfører regelmessige katastrofegjenopprettingstester.
 • Utnytter overflødig regionale kapasiteter. 
 • Gir garantier for SLA og RTO / RPO. 

Dataintegritet

 • Oppfyller standardene SOC1 (finansiell rapportering), SOC2 (skyoperasjoner).
 • Unit4-konsulenter har opplæring og er bevisste – med Cloud-sertifisering
 • Gjennomfører Cloud Migration Assessment og vurderer tilpasninger under onboarding-prosessen

Omdømme, konfidensialitet og personvern

 • Oppfyller SOC2 og GDPR-kravene.
 • Gjennomfører penetrasjonstest.
 • Seneste ERP/U4F funksjonalitet.

Regulatoriske krav

 • Alltid på de nyeste utgivelsene av ERP/U4FbC.
 • Lokaliseringer oppdateres som en del av SAS.
 • Implementerer mikrotjenestearkitektur for medarbeiderplattformen. 
   

Neste trinn 

Gjør SaaS til en prioritet for organisasjonen din for å sikre dataene dine. Sammen med Microsoft og oss er du i trygge hender. Du kan få mer informasjon ved å se dette nylig innspilte webinaret eller ved å kontakte oss

Sign up to see more like this

Photo of Tom Ascroft, Unit4 Chief Information Security Officer

Tom Ascroft

Chief Information Security Officer, Unit4

As CISO, Tom is responsible for Unit4’s Cyber Security globally, identifying emerging security threats and developing strategies, policies, overarching controls and organizational security culture that are pivotal to mitigating them. Tom joined Unit4 in February 2022 from the University of Surrey where he held the position of Chief Information Security Officer. Previously Tom held the Director of Information Security role across EMEA for Avanti Communications, followed by Head of Information Security Consulting for Legal & General PLC in the UK.

Mer fra Tom Ascroft