Skip to main content

Overgang til skyen vil fortsette å gi økt ROI

I takt med at Unit4 transformeres til å bli en skybasert organisasjon, kommer det frem i en rapport som Nucleus Research nylig presenterte, at markedet støtter investeringer i skybaserte systemer. Det kommer frem i rapporten at kostnadene ved eldre systemer er høyere enn avkastningen en migrering til skyen vil gi. 

Det er interessant å se at kost-nytte-forholdet for skymigreringer har økt med 12,5% siden 2021 ($3,43 til $3,86 for hver dollar brukt), mens kostnadene for lokal installasjon fortsetter å øke.

Rapporten anerkjenner også de økende investeringene og gevinstene som ligger i skymigrering, samt hvordan kostnadene forbundet med lokale systemer vil fortsette å øke mens innovasjonen stagnerer.

73% prioriterer skymigrering

Migrering til skyen er hovedprioritet for 73% av de 480 organisasjonene som er intervjuet i undersøkelsen Rapporten viser at de fleste organisasjoner har en kombinasjon av lokale og skybaserte løsninger, men det er en bevisst satsing på å flytte størstedelen av løsningene over i skyen.

Undersøkelsen Nucleus har gjennomført viser at "eliminering av kostnadsområder knyttet til en lokal drift er det mest fordelaktige området, og utgjør 78 prosent av avkastningen ved en skymigrering", og antyder at "verdien av å ha et skybasert ERP løsning er basert på kostnadene ved å drive et lokalt IT-økosystem."

Det er tydelig at averdien av skyen forblir det samme og vil fortsette å øke. Kostnadene for lokale installasjoner vil fortsette å øke mens skytjenester fortsetter å sette standarden for ERP-innovasjon.

Analytiker Ray Wang fra Constellation Research, som nylig presenterte på vårt globale virtuelle X4U-arrangement, legger til at:

"La oss være ærlige, i -verdenen med lokale løsninger, oppgraderer vi ikke alltid til siste versjon og vi vedlikeholder den ikke så ofte som vi burde. I en skybasert verden skjer dette automatisk, noe som sikrer at løsningen alltid er oppdatert og enklere kan dra nytte av de nyeste innovasjonene som blir lansert. Selv om det stadig kommer nye oppdateringer, tester du dem ikke ofte eller implementerer dem, men dette skjer i skyen."

Dette tyder på at eldre, lokale systemer, vil slite med å ta ut den fulle verdien fra skyen. Du kan se Ray Wangs fulle X4U-foredrag for å høre mer.

 

 

Lederproduktiviteten kan økes med 15%

I tillegg til å redusere totale IT-kostnader, gir en migrering til skyen en rekke andre fordeler takket være kontinuerlig innovasjon, som kan føre til økt produktivitet, brukeropplevelse, ansattopplevelse og mye mer.

Dette er noen av fordelene Nucleus trekker frem i rapporten:

  • Økt brukerproduktivitet
  • Forbedret brukeropplevelse
  • Data er mer tilgjengelige når det er integrert i skyen
  • Tilgang til den nyeste funksjonaliteten og innovasjonen
  • Automatiserte oppdateringer og oppgraderinger

Isaac Gould, forskningssjef ved Nucleus Research, legger også vekt på fordelene ved å migrere ERP-systemer til skyen:

  • Oppdaterte oppgraderinger
  • Avansert sikkerhet og samsvar
  • Global «always live»-tilgjengelighet

Han legger til: "Vi forventer at organisasjoner som flytter ERP-systemet til skyen, vil redusere IT-kostnadene med 20%, gjennom en kombinasjon av tidsbesparelser for administrasjon og kostnader knyttet til serverprovisorier. Samtidig vil lederproduktiviteten øke med 15%."

 Økte IT-kostnader er en av de viktigste årsakene til forbedret ROI for skymigrering

Organisasjoner med lokale installasjoner mangler ofte midler eller ressurser til å utvide eksisterende systemer, men disse løsningene kan koste mer å forvalte og utvikle.

Nucleus har funnet ut at økte personalkostnader innen IT og økende kostnader for maskinvare og vedlikehold er de viktigste driverne for forbedret ROI ved flytting til skyen.

Maskinlæring og generative KI-prosjekter har ført til en økning i etterspørselen etter datakraft og lagringsplass. Likevel har enhetskostnadene for databehandling og lagring i skyen gått ned eller holdt seg uendret, mens økningen i lagringskapasiteten av lokal maskinvare er spesielt kostbar.

Maskinvare- og leverandørkjedeproblemene fortsetter, med den samme mangelen på chiper og økende energikostnadene som påvirker driftskostnader for lokale maskiner negativt. Disse faktorene har imidlertid mindre effekt på skytjeneste.

I motsetning til skykunder må organisasjoner med lokale installasjoner ta ansvar for vedlikehold, utvidelse og anskaffelse av egen maskinvare. Dette krever ikke bare administrasjon av IT-personell, men medfører også egne kostnader og administrasjonsproblemer.

 

 

Etter hvert som virksomheten vokser, øker også vedlikeholds- og plassbehovet. Mens skyen er svært skalerbar, er det vanskelig å skalere lokale servere, siden de er basert på fysisk maskinvare og ikke digitale infrastrukturer.

Et lokalt system har en rekke personalkostnader knyttet til vedlikehold av maskinvare, sikkerhet og IT-team, som ikke finnes i skyen. I skyen overføres alle disse oppgavene til skyleverandøren eller SaaS-leverandøren, slik at kundeorganisasjonen kan omdisponere IT-ressurser til mer verdifulle oppgaver.

Ray Wang understreker: "Selv om du har 2,3 årsverk innen sikkerhet, har skyleverandøren hundrevis, kanskje til og med tusenvis av mennesker, som jobber med sikkerhet, mot dine 2,3 årsverk."

Organisasjoner som er avhengige av eldre systemer, vil trenge flere ansatte til å håndterecybersikkerhet. Siden det blir dyrere å ansette og beholde teknisk IT-personell, øker personalkostnadene knyttet til lokale løsninger samtidig.

De forretningsmessige argumentene for skymigrering er sterkere enn noensinne

Nucleus' rapport gjør det klart at de fleste organisasjoner ser en fremtid med migrering til skyen, og at de som investerer i denne migreringen før eller senere, sannsynligvis vil spare penger og dra nytte av innovasjonene som skytjenestene muliggjør. 

Mens innovasjonen i skyen bare fortsetter å øke, stagnerer verdien av lokale systemer, med økende kostnader og lite innovasjon tilgjengelig for dem som bruker dem.

Rapporten antyder at migrering til skyen er i ferd med å bli et spørsmål om når, ikke hvis, og at de som investerer i digital transformasjon vil oppleve klare fordeler, kostnadsbesparelser og effektivitetsgevinster. Lær mer om Unit4 sin migreringsreise for Unit4 ERP, Unit4 Financials av Coda, eller Unit4 FP&A, og se hele Ray Wangs X4U-foredrag.

Hold deg oppdatert!

Bilde av Johan Reventberg, Unit4 Chief Revenue Officer

Johan Reventberg

Unit4 Chief Revenue Officer

Jeg er lidenskapelig opptatt av å gjøre en reell forskjell for kunder og ansatte med vår innovative og bransjeledende teknologi. Jeg tror min største styrke som leder er å veilede og støtte salgsfokuserte team og enkeltpersoner for å hjelpe dem med å realisere potenisalet sitt. Dette bidrar til å oppnå både forventede bedriftsresultater og personlig vekst. Dette er hvorfor jeg valgte å bli en del av Unit4, og jeg trives svært godt her.

Jeg tror at prinsippene for myndiggjøring, åpenhet og fokus skaper tillit og resultater, at ekte mangfold bygger vinnerteam, og at konkurransekraft er et sentralt fundament for alle virksomheter.

På fritiden driver jeg for det meste med sport. Jeg er ofte på eller nær et fjell, både sommer og vinter, og helst sammen med hele familien. Man skal kose seg i livet, og det å praktisere «det gode liv» utenfor jobb med venner og familie over hele verden er noe jeg setter høyt.