Skip to main content

Använd SaaS-lösningar för att bli datadriven och stärka säkerheten

från  december 11, 2023 | 4 min läsning

Att migrera till molnet kan låta som en skrämmande process, särskilt om man oroar sig för säkerhet och regelefterlevnad. Dessa farhågor bör dock inte hindra er från att dra nytta av alla fördelar som en övergång till molnet innebär. Med rätt vägledning kan ni se till att era SaaS-lösningar är säkra och följer gällande regler. I den här artikeln kommer jag att diskutera vikten av att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att molnbaserade lösningar är både säkra och uppfyller kraven.

Varför skall man övergå till molnet?

Organisationer av alla storlekar väljer att flytta sina lösningar till molnet eftersom det erbjuder flexibilitet, skalbarhet och kostnadsbesparingar. Jämfört med traditionella IT-modeller erbjuder molnet en rad fördelar, bland annat möjligheten att snabbt utveckla nya applikationer och tjänster med minimala investeringar. Dessutom kan organisationer dra nytta av molnbaserade tjänster för att optimera verksamheten, minska kostnaderna och öka säkerheten.

Molnet ger tillgång till SaaS-lösningar som minskar komplexiteten och kostnaderna i samband med implementering och hantering av applikationer. Med SaaS kan organisationer enkelt lansera nya tjänster utan ytterligare investeringar, vilket gör att de snabbt kan anpassa sig till kundernas behov och förändringar på marknaden. Genom att använda molnbaserade lösningar kan organisationer dra nytta av de senaste tekniska framstegen, som artificiell intelligens och maskininlärning. Detta ger organisationerna kraftfulla analysverktyg som hjälper dem att fatta bättre beslut och få konkurrensfördelar. 

Kort sagt har molnet revolutionerat företagens sätt att arbeta och blir allt populärare bland organisationer som vill uppnå flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet.

Fördelarna med att flytta till molnet

Molnmigrering blir alltmer populärt bland organisationer av alla storlekar. Det finns många fördelar med att flytta verksamhet, applikationer och data till molnet. Detta möjliggör snabb och enkel skalning av resurser, kostnadsminskning och ökad effektivitet. Här är några av de viktigaste fördelarna:

 1. Kostnadsbesparingar - En av de viktigaste fördelarna med att migrera till molnet är kostnadsbesparingar. Genom att utnyttja molnets möjligheter kan företagen minska kostnaderna för lokal infrastruktur och personal. I molnet är det enkelt att anpassa resurserna efter efterfrågan, vilket gör att organisationer kan optimera sin budget och spara pengar över tid.
 2. Ökad flexibilitet - Molnet gör det möjligt för organisationer att snabbt distribuera applikationer och tjänster, så att de snabbt kan anpassa sig till förändrade marknadsvillkor. Det ger också utvecklare möjlighet att testa nya idéer snabbt och effektivt utan att behöva oroa sig för hårdvaru- eller programvarukrav.
 3. Förbättrad säkerhet - Molntjänster utvecklar och kör egen programvara, vilket ger dem djupgående kunskaper om säkerhetsproblem och en optimal konfiguration av programvaran på ett säkert sätt. Direkta länkar mellan utveckling och drift, samt kontinuerlig utrullning av funktioner och säkerhetsuppdateringar, minskar exponeringen för sårbarheter i en ISO27001/ISO27017- och SOC1/SOC2-certifierad miljö.
 4. Förbättrat samarbete - Genom att utnyttja molnet kan team samarbeta enklare, oavsett geografisk plats. Detta möjliggör realtidssamarbete, vilket gör det mer effektivt.
 5. Ökad skalbarhet - Organisationer kan få tillgång till en nästan obegränsad mängd datorkapacitet, vilket gör det enkelt att skala applikationer och tjänster efter behov utan att behöva ny hårdvara när kapacitetskraven ökar.

Fördelarna med att flytta till molnet är många, men det är viktigt att vara medveten om de potentiella utmaningarna kring säkerhet och regelefterlevnadskrav innan man påbörjar övergången. Innan en organisation migrerar till molnet bör den göra en grundlig utvärdering av sin nuvarande miljö och ta fram en plan för att hantera eventuella säkerhets- och regelefterlevnadsproblem som kan uppstå.

Click to read How Cloud ERP can change your organization for the better gated

Hur hanterar man säkerhets- och regelefterlevnadsutmaningar i molnet? concerns

Molnet erbjuder organisationer en säker och kostnadseffektiv lösning för digital transformation, men utmaningar när det gäller säkerhet och regelefterlevnad är fortfarande ett stort problem. Det är viktigt att organisationer vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att data är säkra före, under och efter migreringen.

Organisationer bör se över sina befintliga säkerhetspolicyer och förfaranden. Att identifiera potentiella fel eller brister i teknik, arkitektur, personal eller processer är avgörande för att förhindra attacker mot systemet. En grundlig riskhanteringsplan bör tas fram för att hantera potentiella utmaningar under migreringsprocessen.

De som genomför migreringen bör känna till branschens legala krav och bästa praxis för dataskydd. Detta inkluderar förståelse för hur data måste lagras, hur man får åtkomst och vem som är behörig att göra det. Organisationer måste se till att alla tredjepartsleverantörer som de använder uppfyller deras säkerhets- och regelefterlevnadsstandarder.

För att säkerställa att alla data förblir säkra under hela migreringsprocessen bör organisationer investera i avancerade tekniska lösningar. Dessa lösningar bör omfatta krypteringsteknik, autentiseringsmetoder, automatiska programuppdateringar och avancerade analysverktyg för att identifiera misstänkt aktivitet. Genom att implementera rätt teknik och vidta lämpliga åtgärder kan organisationer se till att deras data är säkra under molnmigreringen. 

Hur arbetar Unit4 för att hantera dessa utmaningar för våra kunder

För organisationer är det avgörande att fokusera på flera aspekter, inklusive regelefterlevnad, säkerhet, integritet och transparens. När det gäller SaaS-lösningar överförs ansvaret för säkerheten i stor utsträckning till molnleverantören. I vår modell med delat ansvar minskar kundens ansvar, särskilt när det gäller värdinfrastruktur, nätverkskontroller, kontroller på applikationsnivå samt identitets- och åtkomsthantering.

I samarbete med vår partner Microsoft bidrar vi aktivt till att skydda era data: 

 • Microsoft utvecklar, implementerar och underhåller ett omfattande säkerhetsprogram.
 • De har en stor, dedikerad arbetsstyrka av säkerhetsexperter som övervakar och jagar angripare baserat på deras djupgående insikt i hot landskapet.
 • Microsoft utvecklar kontinuerligt och erbjuder kunderna innovativa säkerhetskontroller för att säkerställa motståndskraft.

Unit4:s SaaS-lösningar utnyttjar Microsofts förstklassiga kapacitet, och vi levererar sedan högkvalitativ programvara som sätter människan i fokus. Detta ger flera fördelar, bland annat:

 • Minskad arbetsbelastning och fasta kostnader.
 • Förbättrad säkerhet och minskad sårbarhet.
 • Kontinuerliga uppdateringar med de senaste funktionerna.
 • Dynamiskt skydd.
 • Tillgänglig support 24/7.
 • Inget behov av att stärka back-end-system.
Som exempel skulle jag vilja nämna en färsk rapport från HFS om NRS (tidigare Magnox) framgångar med att använda Unit4 SaaS för att bli en datadriven organisation och stärka säkerheten.

Slutsatsen: NRS:s (tidigare Magnox) historia handlar om att ta ett framgångsrikt steg genom att använda SaaS för att gå från en teknikcentrerad till en människoorienterad strategi. På vägen visade företaget att om en säkerhetskänslig bransch som kärnkraft och energi kan anamma SaaS så kan även andra branscher göra det.

Du kan läsa hela rapporten här:

HFS beskriver NRS strategi för molnsäkerhet på följande sätt: "Övergången till en software-as-a-service-modell syftade också till säkerhetsförbättringar. Medan vissa organisationer fortfarande var oroade över att SaaS kunde innebära ökade säkerhetsrisker, ansåg NRS att Unit4 var bättre lämpat att snabbt hantera och lösa säkerhetsproblem än vad deras interna team kunde. Genom tydliga eskaleringsvägar i de nya operativa rutinerna höll de den centrala SaaS ERP-instansen fri från anpassning och gjorde det enkelt att implementera säkerhetsuppdateringar omedelbart utan att påverka arbetsstyrkan." 

Fördelar med informationssäkerhet i SaaS

Fördelarna med informationssäkerhet i Unit4 SaaS inkluderar lägre startkostnader, skalbarhet, flexibilitet, automatiska uppdateringar och säkerhetsåtgärder som datakryptering, multifaktorautentisering, åtkomstkontroller, regelbundna säkerhetsgranskningar och katastrofåterställning.

Konsekvenser för informationssäkerheten i händelse av ett säkerhetsintrång  

Fördelen med att använda en SaaS-leverantör är att risken sprids i stället för att all risk koncentreras till det lokala systemet. Konsekvenserna för organisationen inkluderar:

 • Avbrott i verksamheten - detta kan bero på cyberattacker, driftsproblem, hårdvarufel och dataåterställning.
 • Dataintegritet - felaktig användning av databasåtkomst och beroende av äldre anpassningar kan hota integriteten hos organisationens data.
 • Rykte, sekretess och integritet - påverkan på organisationens rykte och potentiella böter (GDPR).
 • Lagstadgade krav - potential för nya lagstadgade utmaningar som ett resultat av säkerhetsöverträdelser. 

Hur skyddar Unit4 SaaS din organisation? 

Störningar i verksamheten 

 • Genomför regelbundna tester för katastrofåterställning.
 • Utnyttjar redundant regional kapacitet.
 • Ger garantier för SLA och RTO/RPO. 

Dataintegritet

 • Uppfyller standarderna SOC1 (finansiell rapportering), SOC2 (molndrift).
 • Unit4:s konsulter är utbildade och medvetna och har molncertifiering.
 • Genomför Cloud Migration Assessment och bedömer anpassningar under onboarding-processen.

Rykte, sekretess och integritet

 • Uppfyller kraven för SOC2 och GDPR.
 • Genomför penetrationstest.
 • Senaste ERP-funktionaliteten.

Lagstadgade krav

 • Alltid den senaste versionen av ERP.
 • Lokaliseringar uppdateras som en del av SAS.
 • Implementera mikrotjänstarkitektur.

Nästa steg:

Gör SaaS till en prioritet för er organisation för att säkra era data. Med Microsoft och oss är du i trygga händer. För mer information, titta på detta nyligen inspelade webbinarium eller kontakta oss.

Håll dig uppdaterad!

Photo of Tom Ascroft, Unit4 Chief Information Security Officer

Tom Ascroft

Chief Information Security Officer, Unit4

As CISO, Tom is responsible for Unit4’s Cyber Security globally, identifying emerging security threats and developing strategies, policies, overarching controls and organizational security culture that are pivotal to mitigating them. Tom joined Unit4 in February 2022 from the University of Surrey where he held the position of Chief Information Security Officer. Previously Tom held the Director of Information Security role across EMEA for Avanti Communications, followed by Head of Information Security Consulting for Legal & General PLC in the UK.

Mer från Tom Ascroft