Skip to main content

Tjenesteytende virksomheter trenger et fremtidsrettet ERP-system for en kostnadseffektiv fremtid

Enterprise Resource Planning (ERP) kombinerer fleksible og modulære funksjoner, for å samordne økonomi, HR og prosjektteam gjennom én enkelt kilde til sannhetsdata. Den riktige ERP-løsningen kan styrke medarbeiderne og forberede virksomheter på fremtiden ved å tilpasse seg organisasjonens vekst. 

ERP-systemer er en integrert del av forretningsdriften, og tilbyr avanserte funksjoner som bidrar til kostnadsreduksjon og økt produktivitet.

I denne bloggen ser vi nærmere på hva tjenesteytende virksomheter bør se etter i en fremtidsrettet ERP-løsning for å håndtere 2024 og årene fremover.

Avanserte ERP-funksjoner vil bidra til kostnadsreduksjon

Moderne skyfunksjoner gir organisasjoner innovative funksjoner som KI-automatisering, lav/ingen kode og økt fokus på strategisk tenkning.

Organisasjoner som digitaliserer backoffice med moderne ERP oppnår bedre kontroll over dataene sine, og kan dermed administrere kostnadene mer effektivt og proaktivt takket være de handlingsrettede innsiktene som skyen gir.

Vi vil nå se nærmere på noen av ERP-funksjonene som hjelper med å redusere driftskostnadene:

Funksjoner for kunstig intelligens (KI) og maskinlæring

KI er ikke bare en tilleggsløsning, men en av de viktigste funksjonene i ERP som hjelper tjenesteytende virksomheter med å automatisere manuelle oppgaver som tar mye tid. Mange prosesser innebygd i eldre systemer, som manuell dataregistrering, kan automatiseres av KI, noe som kan gi større nøyaktighet.

Ved hjelp av intelligent automatisering kan rutineoppgaver gjennomføres nøyaktig og raskt uten å ta opp verdifull tid. Økt automatisering i ERP-systemet bidrar til å eliminere risikoen for menneskelig feil, øker produktiviteten betydelig og gir muligheten for avansert effektivisering av prosesser gjennom maskinlæring.

Organisasjoner som bruker KI for å frigjøre medarbeidere, ikke erstatte dem, vil oppdage at teamene kan fokusere mer på strategiske og fremtidsrettede oppgaver som kan bidra til å redusere kostnadene i fremtiden. I tillegg kan KI skape prediktive analyser som hjelper virksomheter med å forutse etterspørsel, anslå inntekter og føre til fremtidige kostnadsbesparelser.

Click to read Managing your digital transformation journey (gated)

Forbedrede tiltak for cybersikkerhet

ERP-systemer inneholder sensitive data, og tjenesteorienterte organisasjoner må prioritere cybersikkerhet for å sikre at cyberangrep ikke forstyrrer driften, noe som kan føre til tapte muligheter.

ERP-systemer bør ikke bare oppdage potensielle cyberrisikoer, men også forhindre at de skaper kaos. Dette er mulig gjennom tiltak som flerfaktorautentisering, brannmurer, datakryptering og regelmessige revisjoner.

I eldre systemer er det interne IT-team som identifiserer og avverger potensielle cyberangrep, noe som medfører personalkostnader. I skyen overtas dette ansvaret av skyleverandøren, for eksempel Microsoft Azure,og bruker sine profesjonelle team for å oppdatere, patche og beskytte ERP-systemet ditt i skyen.

Det handler ikke bare om å forhindre datainnbrudd eller økonomiske tap, det handler også om å forsikre interessenter om at virksomheten prioriterer personvern og overholdelse av lover og regler. Ved å implementere strenge sikkerhetstiltak, styrker du også selskapets omdømme og bygger tillit hos kunder og partnere.

Bedre tilpasning og skalerbarhet

Når en organisasjon vokser, øker også vedlikeholds- og plassbehovet. Mens skyen er svært skalerbar, er det vanskelig å skalere lokale servere, siden de er basert på maskinvare, ikke i digitale infrastrukturer som skyen. Økning av kapasitet i et eldre system kan til økte maskinvarekostnader og IT-personalkostnader for å vedlikeholde dem.

Moderne, skybaserte ERP-systemer kan enkelt utvides og tilpasses, og de kan enkelt integreres med flere eksterne applikasjoner. Ansatte kan til og med tilpasse programvaren med skreddersydde løsninger.  

En effektiv ERP-løsning må kunne vokse i tråd med virksomhetens behov uten store kostnader. 
Et ERP-system som kan tilpasses etter virksomhetens spesifikke behov, bidrar til å forenkle arbeidsflyten og øke effektiviteten. Det gjør det også enkelt å legge til eller endre moduler for å sikre at systemet kontinuerlig gir verdi.

Ha fokus på de ansatte med skybasert Human Capital Management (HCM)

Mennesker er hjertet av en organisasjon, og HR-kostnader utgjør ofte den største delen av budsjettet. Tjenesteytende virksomheter er avhengige av medarbeiderne sine for å opprettholde fortjeneste og inntekter, og en fremtidsrettet ERP-løsning vil gjøre det mulig å optimalisere HR-driften ved å gi viktig innsikt i hvordan medarbeiderene opplever arbeidsdagen. 

Fremtidsrettede ERP-systemer tilbyr HCM-funksjoner som kan bidra til å effektivisere HR, optimalisere talentstrategier, forbedre prestasjonsstyring og øke produktiviteten.

HCM bidrar også til å øke medarbeidernes engasjement, slik at folk føler seg verdsatt og hørt. Det fremmer en inkluderende kultur på arbeidsplassen, noe som fører til økt jobbtilfredshet og lavere turnoverkostnader. HCM utnytter teknologiens kraft for å menneskeliggjøre arbeidsplassen samt fremme et sunt og positivt arbeidsmiljø.

Avansert dataanalyse for strategisk beslutningstaking

Tjenesteytende virksomheter er vant til å forholde seg til forstyrrelser og uforutsigbare situasjoner. Den rette ERP-løsningen gir strategisk og datadrevet innsikt basert på prognoser og fremtidsrettede analyser som gjør det mulig for disse virksomhetene å bygge motstandskraft mot det uforutsigbare.

I et datadrevet miljø bør en moderne ERP-løsning gi visualiseringer og rapporter som gjør komplekse data enkle å forstå og bruke. Dette fører til strategisk beslutningstaking, optimaliserte prosesser og identifisering av kostnadsbesparelser.

Det er som å ha en pålitelig rådgiver som hjelper deg med å forstå kundeatferd, oppdage markedstrender, måle ytelse, forutse endringer i markedet før de skjer, og identifisere ineffektiviteter i driften før de oppstår.

Fokus på bærekraft og overholdelse av ESG-rapportering

Investorer og styringsorganer blir stadig mer interessert i å kvantifisere organisasjoners innvirkning på sosiale og miljømessige spørsmål.

Med økende krav til rapportering rundt miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) og økende bekymringer for bærekraft er en moderne ERP-løsning avgjørende for å kunne imøtekomme disse stadig viktigere kravene på en tverrfunksjonell måte.

Oppfylling av disse kravene øker ikke bare omdømmet hos investorer, partnere og kunder, men kan også føre til kostnadsbesparelser på tvers av virksomheten. Dessuten er skybaserte ERP-system avgjørende for en mer bærekraftig fremtid.

Ifølge IDC kan overgangen fra lokale løsninger til løsninger i skyen, samlet sett, kan forhindre utslipp av mer enn 1 milliard tonn karbondioksid fra 2021 til 2024.

Slik kan Unit4 hjelpe din organisasjon med å forberede seg på fremtiden

Når du forbereder deg på 2024 og videre fremover, er det viktig å være i forkant med en moderne ERP-løsning som ikke bare gir kostnadsbesparelser i dag, men også legger grunnlaget for robusthet og bedre arbeidsmetoder for fremtiden.

Jussi Eskelinen, hos Qvantel, en Unit4-kunde, forteller: "Overgangen til en sentralisert, skybasert ERP-løsning har ført til betydelige effektivitetsgevinster for vårt IT-team samtidig som det gir grunnleggende verdi til virksomheten vår. ERP gir én sannhetskilde med tydelig definerte sentraliserte prosesser og dataintegritet."

Hvis du ønsker å oppnå tilsvarende resultater, kan du finne mer informasjon om vårt utvalg av løsninger her.

Hold deg oppdatert!