Skip to main content
cloud erp migration

Hvorfor flytter så mange selskaper til ERP til skyen?

I vår siste undersøkelse av skybasert ERP oppdaget vi at over 60 % av organisasjonene allerede er på vei til en digital forvandling i 2020. Haster det virkelig, og hvordan kan de som fortsatt vurderer det ta det neste steget?

Skybasert ERP i 2021

Med tanke på tiden vi er inne i, ønsket vi å forstå hvordan selskaper klarte seg og hvilke steg de tok for fremtiden.

Startpunktet for undersøkelsene våre var å finne ut hvordan bedrifter for tiden drifter ERP-systemene sine. Vi fant at opptil 50 % av organisasjonene fortsatt kjører noen eller alle elementer i deres ERP-applikasjoner lokalt. Men de fleste, over 60 % faktisk, er i ferd med å oppdatere disse til en skybasert ERP-løsning. Så vi ønsket å vite hvorfor og hvordan de som fortsatt vurderer å flytte til skyen kunne fjerne eventuelle barrierer for å ta neste steg.

Fjerne barrierer for implementering av skybasert ERP

Vår undersøkelse fant at for bedrifter som bruker skybaserte ERP-løsninger, var det klare fordeler i kostnadsreduksjon, økt smidighet og forbedring av ytelse og produktivitet. Så hvorfor venter så mange organisasjoner på å implementere en løsning som gir så mange fordeler?

De største årsakene vi avdekket for hvorfor organisasjoner fortsatt er knyttet til lokale infrastrukturer var: 

  • Migrasjonskompleksitet 37 %
  • Kostnad 34 %
  • Sikkerhet 32 %

Dette var ikke de eneste grunnene til at de ikke hadde tatt det neste steget til skyen. For å se hele spekteret av barrierene for innføring av nettskyen, kan du lese hele rapporten her.

Dette fortalte oss at ERP og migrasjonsproblemene de kan komme med var en stor bekymring for mange organisasjoner. Organisasjoner bruker ofte ERP-applikasjoner som er gamle og spesialtilpassede, og mange har blitt videreutviklet. Utfallet er at mange bedrifter tror at deres ERP-løsninger har blitt et monster. 

De tror kostnadene (den nest største bekymringen), tiden og risikoene involvert i å omorganisere disse applikasjonene til et nettskymiljø ville være for høye. Dette er den vanlige tenkingen bak å fortsette å gi «livreddende støtte» til tungvinte og lite fleksible lokale datasentre. 

Men har de et poeng?

De virkelige fordelene med skybasert ERP

Til en viss grad, ja. Denne kompleksiteten av eksisterende lokale ERP-løsninger gjør faktisk en «løft og skift»-tilnærming usannsynlig. Det er dog også sant at aldrende lokale infrastrukturer er uforenlige med nyere ERP-applikasjoner og krever gradvis større datakraft og lagringskapasitet. Og å rett og slett ikke legge til nye funksjoner og funksjonalitet i din ERP-løsning er ikke et alternativ når bedriftens smidighet er en definerende faktor for kommersiell suksess. Dette er tidspunktet når det å legge til ny funksjonalitet eller kapasitet i den lokale løsningen begynner å bli relativt dyrere enn å starte på nytt i nettskyen.

Ja, migreringer er komplekse og må planlegges og håndteres nøye, men til slutt vil kostnaden ved å migrere til en skybasert ERP alltid være lavere enn å beholde status quo. Skybaserte ERP-løsninger lar bedriften endre retning, legge til funksjoner og funksjonalitet, og skalere med hastighet for en relativt lav pris. Det gjør deg mer fleksibel og lar deg beholde og øke din del av den digitale økonomien.

Du er trygg i ERP skyen

Sikkerhetsbekymringer ble også omtalt sterkt i vår undersøkelse. Siden starten har folk diskutert konfidensiell datasikkerhet i den offentlige nettskyen, og det stopper ikke med det første. Og for å si det som det er:innsatsen for de med bekymringer er høyere enn noensinne.

Selv om den delte sikkerhetsmodellen, der både nettskyleverandører og kunder er ansvarlige for sikkerhet, alltid er en bekymring, er det imidlertid ikke alltid et problem for skybaserte ERP-løsninger. Dette skyldes at ERP-leverandører vanligvis gir mer robuste sikkerhetskontroller og kan garantere et nivå av motstandskraft som du aldri kan replikere internt. Husk at deres rykte står på spill i tilfelle et brudd. 

Du kan likevel treffe tiltak for å ytterligere redusere eksponeringen for risiko for de som fortsatt har bekymringer. Den enkleste måten å gjøre dette på er å distribuere sikkerhetstiltakene som leverandøren av den skybaserte ERP tilbyr. Hvis du kombinerer disse med andre tiltak som identitets- og tilgangsstyring og Unified Endpoint Management, reduserer det risikoen til en håndterbar grad. 

Det er også verdt å legge til at de eksterne brukernes sikkerhet også kan forbedres av en skybsert ERP fordi data ikke lagres lokalt på bærbare datamaskiner eller telefoner, så tyveri eller tap av en bestemt enhet er mindre bekymringsfullt fra et sikkerhetsperspektiv enn det ellers ville være.

Oppsummering

Vår undersøkelse fastslo at den viktigste barrieren som holder tilbake mer utbredt bruk av skybasert ERP, er bruken av skreddersydde eldre ERP-løsninger og deres skjøre tilstand. Det som er viktig å huske er at kostnadene og risikoen ved å omorganisere disse driftskritiske programmene i stedet for å holde dem gående langt forbi den praktiske bruksdatoen er svært forskjellige. 

De metaforiske utløpsdatoene betyr noe fordi det å holde tritt med nyere produktversjoner raskt blir dyrere. Hver organisasjon har sin egen balansegang, men over en ganske kort periode vil kostnadene og risikoen ved migrasjon bli betydelig mindre enn kostnadene og risikoen ved å opprettholde gamle programmer som kanskje ikke lenger supporteres. Alle gjør overgangen til skybasert ERP uunngåelig, alt som varierer er tidsskalaen. 

For å finne ut mer om å overvinne barrierene for skybasert ERP og fordelene ved å gjøre dette, les vår «Hva COVID-19 kan lære oss om kriser og cloud ERP»-rapporten her.

Sign up to see more like this

Anders Holm Jørgensen, Country Manager Denmark

Anders Holm Jørgensen

Anders Holm Jørgensen is the Country Manager of Unit4 in Denmark. Han begynte i Unit4 i 2015, og startet som leveringssjef med å bygge opp en organisasjon for profesjonelle tjenester i det danske markedet, fulgt opp ved å hjelpe kundene våre med å migrere til skyen.