Skip to main content
Hjem
Woman

Hvordan vil den profesjonelle tjenesteytende industrien se ut i 2025?

fra  mai 21, 2020 | 5 min lesetid

Den profesjonelle tjenesteytende industrien er på stø kurs. Nylig global forskning fra Service Performance Insight (SPI) kom frem til at den profesjonelle tjenesteytende industriens omsetning økte med mer enn 10 prosent fra 2018–19, mens nettofortjenestene var på respektable 15,2 prosent (til tross for et lite årlig fall). Men bedrifter har ikke råd til å bli selvgode – det ligger nemlig endringer rett rundt hjørnet. 

Et voksende marked vil alltid utvikle seg, og vi vil se seismiske endringer mellom nå og 2025. La oss ta en nærmere titt på noen av trendene og påvirkningene som vil forme fremtiden for profesjonelle tjenester, og hvordan organisasjoner må tilpasse seg disse for å kunne blomstre om fem års tid. 

Tjenestepakker vil bli produktifisert og abonnementbasert  

De gode nyhetene for profesjonelle tjenesteorganisasjoner (PSO-er) er at den tjenesteytende sektoren fortsetter sin årlige vekst, og dens andel av den amerikanske økonomien har allerede nådd 80 prosent. Men markedsvekst betyr økt konkurranse. SPI sier at bedrifter må se nærmere på prising og faktureringsmodeller for tjenestene sine over de neste fem årene for å utnytte ny muligheter. 

I henhold til SPI sin rapport – 2020 Professional Services Maturity Benchmark – kommer for eksempel rundt 20 prosent av sektoromsetningen fra løpende inntekter-modeller, og denne modellen vil bare bli mer betydningsfull fra nå til 2025. Abonnementer og administrerte tjenestekontrakter vil bli den foretrukne metoden for kundefakturering, ettersom PSO-er flytter over til en bruksbasert forbruksmodell. 

Ved å modellere virksomheten sin på denne måten gjør organisasjoner det enklere for kunder å kjøpe tjenestene deres. Utfordringen blir å utvikle bedriftsoppsett som kan administrere disse flerelements-kontraktene som skaffes med denne tilnærmingen. 

Smart arbeid som utnytter teknologien for det den er verdt, vil vinne prioritet over hardt arbeid  

Hvis en bruksbasert modell skal bli standarden, må organisasjoner ta en grundig titt på hvor ressursene deres er konsentrert. I 2025 vil industriledere forstå at hemmeligheten er å arbeide smartere i stedet for hardere, og ta til seg transformative teknologier som tilrettelegger for denne overgangen. 

I løpe ta de neste fem årene vil profesjonelle tjenesteytende bedrifter bruke teknologi til å redusere medarbeideres tidsforbruk på administrative arbeidsoppgaver, planlegging av møter, inntasting av data og manuelle analyser av prestasjoner. Innovasjoner i skybasering, bedriftsinformasjon (BI) og kunstig intelligens (AI) vil være av sentral viktighet for denne endringen – og da særlig plattformer og programmer med brukervennlige grensesnitt. 

Og enda viktigere – når den grunnleggende administrasjonen er ivaretatt, vil teknologien la medarbeidere samarbeide for å oppnå felles målsetninger. SPI sin forskning viser at bare fem prosent av PSO-er arbeider i en «optimert» samarbeidsmodell for øyeblikket. Dette vil endres drastisk frem mot 2025, ettersom bedrifter gir folk verktøyene de trenger for å fokusere på betydningsfulle bedriftsforbedringer, kraftig transformasjon og endringsstyring. 

Menneskene vil forbli sentrale for suksess  

En av de vanligste feiloppfatningene om bedrifters generelle fremtid er at maskiner vil overta for mennesker over de neste 5–10 årene. Som jeg allerede har nevnt, spiller teknologi en viktig rolle for automatisering og strømlinjeforming av arbeidsoppgaver med liten verdi. Dette vil imidlertid gi medarbeidere mer energi og la dem fokusere på aktiviteter med høyere verdi og større behov for ferdigheter. 

I benchmarkingstudien for 2020 økte antall medarbeidere med ni prosent. Denne historien hvor maskiner løfter mennesker frem, vil fortsette de neste fem årene. Med sofistikerte programvare som tjeneste-løsninger (XaaS) på plass for å forbedre bedriftsinnsikt og -strategier, vil bedrifter ønske å rekruttere ny kompetanse og skape en spennende visjon for fremtiden sin som de kan tiltrekke seg topptalentene med. 

Det kan godt være at teknologi vil eliminere stillinger som ikke skaper inntekter, hvilket vil føre til en høyere prosentandel av fakturerbare medarbeidere i 2025. For å sikre at disse menneskene er de aller beste vil organisasjoner måtte tilby dem fordeler utover lønnen, og fortsette å fremme veksten deres. SPI-forskning fant at gjennomsnittstiden det tar å rekruttere og lære opp nye medarbeidere, har økt til 121 dager årlig, så det å beholde de ansatte blir kritisk viktig for fremtidig suksess.  

Den unge arbeidsstyrken vil drive bedriftskulturen  

I dag er den profesjonelle tjenesteytende sektoren en moden manns verden. Benchmarkingstudien viser at den gjennomsnittlige medarbeideren er en 39 år gammel mann. Mye kan imidlertid forandre seg på fem år – særlig etter som den yngre generasjonen klatrer på karrierestigen. 

Millenniumsgenerasjonen og deres etterfølgere, generasjon Z, har mye energi og friske ideer, samt en helt annen holdning til velvære på arbeidsplassen – som profesjonelle tjenesteorganisasjoner må ta til seg dersom de ønsker å rekruttere og beholde unge talenter. 

Målbar arbeidsinnsats og resultater er viktig for denne demografien, og en bedrifts etiske og sosiale grunnlag er av vesentlig betydning for millenniumsgenerasjonen – bedriftens renommé betyr mer enn bare lønnsomhet. 

Disse verdiene vil dominere arbeidsplassene når vi kommer til 2025. Bedrifter må omfavne endring nå for å skape et fremtidig arbeidsmiljø som disse yngre generasjonene vil ønske å arbeide i. Om fem år vil unge profesjonelle legge 100 prosent ned i jobben sin såfremt de vet at deres bidrag utgjør en forskjell for de totale målsetningene, og samtidig gå hjem når arbeidsdagen er over. 

Administrere endring og forstå kompleksiteter 

Vi ser allerede at måleverdier som produktivitet, engasjement og samarbeid blir stadig viktigere innenfor profesjonelle tjenester. Kombinasjonen av teknologi og talent vil sikre at de blir industriens overliggende prinsipper de neste 5–10 årene. 

Når vi kommer til 2025, vil medarbeiderne slippe å bry seg om drift og administrative arbeidsoppgaver. De ønsker å fokusere fullt og helt på sin egen rolle og vite at bakkontoret dekker behovene deres. Digitale løsninger bør ta seg av det hverdagslige – enten det gjelder kapasitetsplanlegging, reiselogistikk eller kommunikasjon – for å sikre at det kreves minst mulig arbeidsinnsats for at de ansatte skal gjøre det bra individuelt og i tett samarbeid med kolleger.   

Én ting som ikke vil endre seg de neste fem årene, er behovet for mennesker. Profesjonelle tjenester er et medarbeiderdrevet marked, og mennesker trenger innsikt og informasjon for å drive prestasjonene sine fremover. Forskjellen er at flere og flere organisasjoner vil investere i verktøyene som setter kompleksiteter i system, slik at de både støtter talentene sine og leverer resultater til kundene. 

Cover image for SPI "2020 Professional Services Maturity Benchmark"

Learn about today's trends

To learn more about today’s trends as you look to the future, download the 2020 Professional Services Maturity Benchmark.

Download now

Sign up to see more like this

Alan Clark

Alan har over 25 års erfaring med å jobbe med globale teknologibedrifter, spesielt med skyløsninger. Han fokuserer på kundesuksess og utførelse i verdensklasse. Han elsker å jobbe med selskaper som stadig utvikler seg og fokuserer på sine ansatte først og har en klar suksessstrategi med sine kunder

Mer fra Alan Clark