Skip to main content

10 steg for å utnytte generativ AI i ditt ERP-system

En fremvoksende trend som fanger oppmerksomheten til CIO-er, er generativ AI, en form for kunstig intelligens som bruker store språkmodeller for å generere nytt innhold og ideer. 

AI presenterer en løsning for mange forskjellige problemer - når den er justert til ERP, kan AI jobbe sammen med ansatte for å gjøre deres daglige prosesser mer effektive og gi tilbake tid som ellers kunne gå tapt på repetitive og lite verdifulle oppgaver. 

Denne bloggen utforsker generativ AI og gir deg 10 steg om hvordan CIO-er kan forberede sitt ERP for integrasjon av generativ AI. 

Potensialet til generativ AI i ERP 

Generativ AI kan betydelig øke produktiviteten ved å automatisere repetitive oppgaver og frigjøre verdifull tid for ansatte til å fokusere på mer strategiske initiativer. 

Generativ AI kan forbedre effektiviteten ved raskt å analysere og behandle data, noe som fører til raskere og mer informert beslutningstaking. Med maskinlæring kan AI trene seg selv på den kontinuerlige strømmen av data som legges inn fra ERP-en din og til slutt gjøre disse prosessene enda raskere. 

Moderne AI integreres i nøkkelvirksomhetsfunksjoner, strømlinjeformer HR-oppgaver, letter datakonsolidering og gir avansert rapportering for finans, samt støtte til strategiske beslutninger på et lederplan med datavisualisering og mer. 

AI innen ERP kan gjøre vanlige ansatte i enhver disiplin til "citizen developers". Enkle AI-verktøy som tekst-til-kode-boter tillater strenger av tekst, som "kjør en månedlig kredittsjekk på kunde X," å fullføre manuelle og gjentakende oppgaver enkelt og raskt. Lignende programmer kan generere innhold på sekunder der brukstilfellene er klare. 

Generativ AI forbedrer også ERP-utvidelighet og kan skape utvidelighet i ERP-en din ved å gjøre det mulig for "citizen developers" å innovere skreddersydde løsninger enkelt, uten noen kodingsferdigheter. Ansatte kan håndtere problemer på stedet og utvide systemene sine ved hjelp av enkle kommandoer og naturlig språk, noe som tilbyr en kraftig ressurs for CIO-er. 

Brukssaken for generativ AI 

Imidlertid bør CIO-er ta en pragmatisk tilnærming til innovasjoner som generativ AI når de står overfor et problem som ikke kan løses lett gjennom manuelle anstrengelser. Ved å anerkjenne og respektere begrensningene av AI, kan CIO-er ta bedre beslutninger og integrere AI vellykket i organisasjonene sine. 

Mens automatisering er nyttig, kan AI utnytte nåværende team til deres optimale produktivitetsnivåer der talentmangler og -mangler eksisterer. En nylig studie fra Korn Ferry om mangel på talenter antyder at "det største problemet er ikke at robotene tar alle jobbene - det er ikke nok mennesker til å ta dem." 

Der nåværende team sliter med å finne tid til strategiske oppgaver, kan AI frigjøre dem for å fokusere på oppgaver der menneskelig logikk er nødvendig og redusere tiden brukt på gjentakende oppgaver som tapper energien deres. 

Overveielser for implementering av generativ AI 

CIO-er må ta spesifikke skritt for å forberede sitt ERP-system for å utnytte kraften til generativ AI fullt ut og sikre en jevn og vellykket integrasjon. 

For det første må de vurdere sine nåværende systemer og identifisere hull eller begrensninger som kan hindre integrasjonen av generativ AI. Dette kan innebære å evaluere ERP-infrastrukturen, datamanagementevner og skalerbarhet. 

Investering i opplæring og oppskalering av team er nøkkelen for å sikre at nåværende talent er komfortable med AI. CIO-er må forsikre seg om at ansatte er komfortable med AI, har relevante ferdigheter og er forsikret om at AI ikke erstatter dem, men er et verktøy for å gjøre deres daglige operasjoner enklere og mer effektive. 

En av hovedhindringene er behovet for høykvalitetsdata. Generative AI-algoritmer krever et stort og mangfoldig datasett å lære av, så det er avgjørende å sikre at ERP-systemet ditt har tilgang til rene og pålitelige data.  

Click to read Top 9 CIO Considerations (Gated)

10 steg for å utnytte generativ AI i ditt ERP-system 

Som enhver teknologi trenger AI klare brukstilfeller og riktig opplæring og implementering for å sikre at nye teknologier samsvarer med bedriftsstrategi og gir avkastning på investeringen. 

Her er våre 10 steg for å forberede ditt ERP: 

1. Etablere en grunnmur 

 • Legg grunnlaget for fremtidig innovasjon ved å etablere en sammenhengende dataplattform i ditt ERP-system. 
 • Skap en robust plattform som sømløst støtter integrasjonen og implementeringen av generativ AI-teknologier. 

2. Sikre datakvalitet og nøyaktighet 

 • Sikre data nøyaktighet og integritet over hele organisasjonen, og tilby et pålitelig og rent datasett for å dra nytte av generative AI-modeller. 
 • Forbedre beslutningsprosesser ved å stole på høykvalitets, konsistente data tilgjengelige gjennom ERP-systemet ditt. 

3. Forene nøkkelvirksomhetsfunksjoner 

 • Bryt ned datasiloer ved å integrere ulike forretningsprosesser i en enhetlig plattform, fremme samarbeid og informasjonsflyt. 
 • Strømlinjeform arbeidsflyter og forbedre effektiviteten ved å konsolidere datakilder, slik at generative AI-modeller kan dra nytte av en omfattende datasett. 

4. Optimalisere ressursutnyttelse  

 • Øk ressursens effektivitet ved å eliminere unødvendig datalagring og optimalisere datamanagementprosesser i ditt ERP-system. 
 • Sørg for at ressurser allokeres effektivt, og tilby tilstrekkelig beregningskraft for generative AI-applikasjoner. 

5. Omfavne smidige prosesser 

 • Etablere en fleksibel og skalerbar dataplattform som enkelt kan tilpasses endrede forretningskrav og nye teknologier som generativ AI. 
 • Plasser organisasjonen din til raskt å adoptere og integrere nye AI-funksjoner uten større forstyrrelser av eksisterende prosesser. 

6. Lett avansert analyse  

 • Aktiver avanserte analysefunksjoner ved å sentralisere data innenfor ERP-systemet, og tilby en enhetlig visning for analytiske verktøy og generative AI-modeller. 
 • Styr data-drevne innsikter og avdekke skjulte mønstre som kan informere strategisk beslutningstaking. 

7. Sikre sikkerhet og samsvar 

 • Styrk data-sikkerhets- og samsvarsforanstaltninger ved å konsolidere datamanagement innenfor ERP-plattformen. 
 • Sikre at generative AI-prosesser overholder reguleringsstandarder og personvernkrav til data. 

8. Levere kostnadsbesparelser gjennom integrasjon 

 • Realiser kostnadsbesparelser ved å redusere kompleksiteten ved å administrere forskjellige datakilder og applikasjoner. 
 • Utnytt effektivitetsgevinster fra integrerte systemer for å drive kostnadseffektivitet gjennom organisasjonen. 

9. Fremtidssikre teknologistabelen din 

 • Plasser organisasjonen din for fremtiden ved å omfavne en sammenhengende dataplattform kompatibel med fremvoksende teknologier, inkludert generativ AI. 
 • Hold tritt med teknologisk utvikling og vær forberedt på neste bølge av innovasjon. 

10. Skaff deg strategisk konkurransefortrinn 

 • Få en strategisk fordel over konkurrentene ved å utnytte generativ AI på en plattform av konsistent og integrert data. 
 • Forbedre organisasjonens evne til å innovere, svare på markedsendringer og ligge foran i et raskt utviklende forretningslandskap. 

Hvordan Unit4 kan hjelpe deg med å omfavne generativ AI 

Generativ AI kan bringe stor verdi når brukstilfellene er klart identifisert, og ansattes aksept av verktøyene er høy. Generativ AI kan ta ditt ERP-system til neste nivå og utvide dets muligheter enormt. Imidlertid må CIO-er være enige med ansatte om implementering av AI og sikre at brukstilfellene er klare. 

Unit4 har flere AI-funksjoner innebygd i vår skyplattform. Bestill en demo i dag og oppdag hvor AI kan brukes i organisasjonen din. For å lære mer om Unit4s ERP-løsning og dens AI-funksjoner, snakk med din kontosjef eller konsulter nettsiden for mer informasjon.  

Registrer deg for å lese mer som dette