Skip to main content
Hjem

Skaler smart og raskt med strømlinjede prosesser

STANLEY Security tilbyr innovative løsninger for sikkerhet og brannsikring.

Streamlined process and systems support fast growth

Utfordringen

STANLEY Security, en divisjon i Stanley Black & Decker, tilbyr innovative løsninger for sikkerhet og brannsikring. Grunnet sin raske vekst i Sverige, trengte selskapet større synlighet i sin forretningsdrift for å ta nøyaktige og raske forretningsavgjørelser.

Logo of Unit4 customer Stanley Security

● Tjenesteytende virksomheter

● 30 lokasjoner

● 800 ansatte

● Basert i Sverige

Vår løsning

Unit4 Enterprise Resource Planning (ERP)

Forbedre hverdagen til de ansatte med vår fullt integrerte enterprise-applikasjoner.

ERP product icon

Konsekvenser

Forbedret beslutningstaking

Ledere kan ta bedre informerte og raskere beslutninger for å støtte rask vekst.

Icon - outline of a targetting crosshair with a green arrow in the middle

Mer tid for kunder

Mindre tid brukt på administrasjon, mer på oppdraget, og frigjør ansatte til å fokusere på å forbedre kundenes «sikkerhetskjeder».

Icon - handshake in the middle of a circle formed of green dots

Større prosjekteffektivitet

Sentralisert, strømlinjeformet prosjektstyring, færre systemer som trengs for å styre driften og personfokusert rapportering forbedrer effektiviteten.

Icon - outline of a speed gauge with a green indicator pointer

Virksomhetene i de enkelte landene hadde forskjellige systemer, noe som gjorde det vanskelig å hente og bruke informasjon. I Sverige trengte vi et fleksibelt system som kunne håndtere lokale krav og gi en plattform for vekst.

Jan Vesterberg

IT-sjef, STANLEY Sikkerhet

Hvordan hjalp Unit4?

  • Brede muligheter og nye prosesser reduserte antall nødvendige finansstyringssystemer

  • Sentralisert rapportering for prosjektsynlighet

  • Mer omfattende prosjektrapportering for bedre beslutningstaking

  • Ett system for tidsregistrering og transaksjoner for oppfølging, fakturering og lønn

  • Mobile timelister for feltpersonell

  • Enkel oppgradering for kostnadseffektivitet

La oss fortelle om hva en bedre brukeropplevelse kan bety for deg.

Be om en personlig demo fra en av våre bransjeeksperter.