Skip to main content

Strömlinjeformade processer och system stöttar snabb tillväxt

STANLEY Security, erbjuder innovativa lösningar för säkerhet och brandskydd.

Streamlined process and systems support fast growth

Utmaningen

STANLEY Security, en division inom Stanley Black & Decker, erbjuder innovativa lösningar för säkerhet och brandskydd. Företaget växte snabbt i Sverige och behövde större insyn i sin affärsverksamhet för att fatta korrekta och snabba affärsbeslut.

Logo of Unit4 customer Stanley Security

● Tjänsteföretag

● 30 kontor i Sverige

● 800 anställda

● Belägen i Sverige.

Vår lösning

Unit4 Enterprise Resource Planning (ERP)

Underlätta för era medarbetare med våra integrerade företagslösningar.

ERP product icon

Effekter

Förbättrat beslutsfattande

Chefer kan fatta snabbare beslut och därmet få snabbare tillväxt.

Icon - outline of a targetting crosshair with a green arrow in the middle

Mer tid för kunder

Mindre tid till administration och mer tid på uppdraget, vilket frigör medarbetarna så att de kan fokusera på att förbättra kundernas ”säkerhetskedjor”.

Icon - handshake in the middle of a circle formed of green dots

Större projekteffektivitet

Centraliserad projektledning, färre system för att hantera verksamheten samt personalfokuserad rapportering som förbättrar effektiviteten

Icon - outline of a speed gauge with a green indicator pointer

Verksamheter i oika länder hade olika system, vilket gjorde det svårt att hämta och använda informationen. I Sverige behövde vi ett flexibelt system som kunde hantera de lokala kraven och utgöra en plattform för tillväxt.

Jan Vesterberg

IT-chef, STANLEY Security

Hur hjälpte Unit4 till?

  • Bred kapacitet och nya processer ledde till färre system som behövdes för att hantera ekonomin

  • Centraliserad rapportering för projektsynlighet

  • Mer omfattande projektrapportering för bättre beslutsfattande

  • Ett system för tidsregistrering och transaktioner för uppföljning, fakturering och löner

  • Mobila tidrapporter för personal på fältet

  • Enkel uppgradering för kostnadseffektivitet

Vad innebär "People Experience" för dig?

Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.