Skip to main content

Stanley Security — parannetut prosessien- ja asiakkuudenhallinta-järjestelmät johtivat kasvuun

STANLEY Security tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja turvallisuusalalle ja palontorjuntaan.

Streamlined process and systems support fast growth

Haaste

STANLEY Security on Stanley Black & Decker -konserniin kuuluva innovatiivisia turvallisuus- ja palontorjuntaratkaisuja tarjoava yritys. Yhtiön kasvu Ruotsissa oli nopeaa, ja se tarvitsi havainnollisemman käsityksen liiketoiminnoistaan tarkkojen ja nopeiden liiketoimintapäätösten tekemiseksi.

Logo of Unit4 customer Stanley Security

● Asiantuntijapalvelut

● 30 toimipaikkaa

● 800 työntekijää

● Sijaitsee Ruotsissa

Ratkaisumme

Unit4 Enterprise Resource Planning (ERP)

Henkilöstön arkea voidaan parantaa täysin integroitujen yrityssovellusten avulla.

ERP product icon

Vaikutukset

Parempaa päätöksentekoa

Johtajat voivat tehdä enemmän tietoon perustuvia ja nopeampia päätöksiä nopean kasvun tueksi.

Icon - outline of a targetting crosshair with a green arrow in the middle

Enemmän aikaa asiakkaille

Vähemmän aikaa hallinnollisten tehtävien parissa, enemmän aikaa yrityksen missiolle, ja työntekijöille jää aikaa keskittyä parantamaan asiakkaiden ”turvallisuusketjuja”.

Icon - handshake in the middle of a circle formed of green dots

Tehokkaammat projektit

Keskitetty ja virtaviivainen projektinhallinta, vähemmän toiminnan hallintaan tarvittavia järjestelmiä sekä ihmiskeskeinen raportointi parantavat tehokkuutta.

Icon - outline of a speed gauge with a green indicator pointer

Eri maiden toiminnoilla oli erilaiset järjestelmät, mikä vaikeutti tietojen hakemista ja hyödyntämistä. Ruotsissa tarvitsimme joustavan järjestelmän, joka pystyisi vastaamaan paikallisiin vaatimuksiin ja tarjoamaan kasvualustan.

Jan Vesterberg

IT Manager, STANLEY Security

Miten Unit4 auttoi?

  • Monipuoliset ominaisuudet ja uudet prosessit vähensivät taloushallinnon hallintaan tarvittavien järjestelmien määrää.

  • Keskitetty raportointi edistää projektin hahmottamista.

  • Kattavampi projektiraportointi päätöksenteon parantamiseksi.

  • Yksi järjestelmä tuntikirjauksille, seurantaan, laskutukseen ja palkkoihin.

  • Mobiilit työaikakirjaukset kenttähenkilöstölle

  • Helppo, kustannustehokas versiopäivitys.

Puhutaanpa siitä, mitä henkilöstökokemus sinulle merkitsee.

Pyydä henkilökohtainen esittely joltain toimiala-asiantuntijoistamme.