Skip to main content

Unit4 FP&A - mjukvara
för integrerad finansiell planering

FP&A icons - magnifying glass, eye, graph

Snabba upp ert planeringsarbete

Använd en flexibel, integrerad metod för att täcka alla organisationens behov av ekonomisk planering, oavsett om ni planerar kassaflöde, hanterar operativa budgetar eller tar fram prognoser för försäljning, kostnader och intäkter.

Läs vår Faktablad   Ladda ner e-broschyr

Nyckelfunktioner

  Vår lösning täcker in alla aspekter av planeringsarbetet. Det ger er en tydlig överblick samt prognostiseringsmöjligheter, analyser och rapportering anpassat till olika målgrupper.

  • Integrerad resultaträkning, balansräkning och kassaflödesdata.
  • Integrerad vy över utfall, kort- och långsiktig planering samt prognostisering.
  • Flerdimensionella vyer för exempelvis region, produkt, kund etc.
  • Planering för såväl verksamheten som helhet som enskilda enheter.
  • Kraftfull koncernkonsolidering, inklusive avstämning, koncerninterna regler och verifieringskedjor.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the integrated financial planning capabilities of Unit4 FP&A
  • Planering nerifrån och upp och uppifrån och ner.
  • Integrering av operativa budgetar (t.ex. HR, kostnadsställe, investeringsplanering, interna relationer, allokeringar).
  • Strategisk planering.
  • Ekonomisk scenarieplanering baserad på försäljning, kostnader, finansiella data och nyckeltal.
  • Moderna metoder som rullande prognoser, planering baserad på värdedrivare och tidigareläggning.
  • AI-stödd prognostisering och automatiska datainmatningskontroller.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the Planning, budgeting and forecasting capabilities of Unit4 FP&A
  • Standard- och ad hoc-rapportering.
  • Täcker in lokala redovisningsregler och internationella redovisningsstandarder (IFRS).
  • Individuella rapporter för olika användargrupper finns alltid tillgängliga.
  • MS Office-koppling för att automatiskt fylla i och uppdatera styrelsepresentationer.
  • Automatisk rapportdistribution via e-post.
  • Avvikelseanalys med kommentarer om effekter.
  • Variansanalys, inklusive villkorlig formatering för att markera avvikelser.
  • Visualisering av scenarieeffekter på resultaträkning, balansräkning och likviditet.
  • Ad hoc-analys, träfflistor och jämförelser.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the analytics and reporting capabilities of Unit4 FP&A
  • Arbetsflödesstödd planering för både FP&A-avdelningen och verksamheten.
  • Statuskontroller under planeringsprocessen.
  • Processdokumentation och budgetjämförelser över flera planeringscykler.
  • Enkel hantering av användarbehörigheter.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the ease of use of the tools and capabilities of Unit4 FP&A

  Skapa ett bättre sätt att arbeta

  • Öka hastigheten och kvaliteten på budgetprocessen.

  • Större delaktighet i planeringen inom hela organisationen.

  • Ökad tillförlitlighet genom att samla alla affärsdata i en gemensam plan.

  • Betydande tidsbesparingar under planeringscykler.

  • Fokusera på viktiga aspekter av FP&A.

  • Få en transparent översikt av framsteg och resultat för alla planeringscykler.

  • Reagera på förändringar och osäkerhet genom att simulera olika scenarier.

  • Dela och tolka siffrorna enkelt genom att använda grafiska visualiseringar och dashboards.

  Vi är glada att ha en lösning som ger oss ekonomiska insikter i realtid så att vi kan fokusera vår energi på vårt verkliga syfte och affärsmål.

  David Adames

  VD för Niagara Parks Commission, Kanada

  Se fler kundberättelser

  Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

  Logo of Unit4 customer, Beazley
  Logo of Unit4 customer, Hirschvogel Automotive
  Logo of Unit4 customer, Hollandia
  Logo of Unit4 customer, Niagara Parks
  Logo of Unit4 customer, City of Port Moody
  Logo of Unit4 customer, Ricola
  Logo of Unit4 customer, Villeroy & Boch
  Cover image of Unit4 customer story - City of Port Moody

  Kundberättelse: Port Moody Stad

  Det kommunala budget- och planeringsarbetet har förändrats i staden Port Moody. Unit4 FP&A ger denna blomstrande kanadensiska stad en agil,mer exakt och automatiserad finansiell planering, förvaltning och prognostisering.

  Utforska våra andra mjukvarulösningar
  Eye icon on green background
  Läs mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet
  Upward trend arrow icon on green background

  Vad innebär "People Experience" för dig?

  Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.