Unit4

CFO´ns möjligheter

I den digitala tidsåldern hänger en verksamhets framgång på hur bra dess ledare förstår, möter och agerar på de möjligheter som uppstår i kölvattnet av den digitala utvecklingen. Då nästan all affärsrelaterad information slussas via de finansiella systemen,  har en CFO både möjligheten och ett ansvar att ta en ledande roll genom att säkerställa att verksamheten alltid har rätt information.

Var uppdaterad

Se till att verksamheten alltid är uppdaterad och att affärsinformationen speglar nuläget genom att registrera all data när det uppstår.

Samarbeta med alla

Skrota informationssilos, skapa samarbetsytor och dela arbetsuppgifter över avdelnings och funktionsgränser.

Datakvalitet

Ge användarna effektiva verktyg som underlättar registrering och åtkomst till information. Förbättra och öka träffsäkerheten i dina analyser.

Skaffa insikt

Dra nytta av smarta verktyg som automatiserar rapportering och hjälper dig att se mönster, tidigt upptäcka avvikelser och trender samt enkelt ta fram underlag för att driva förbättringsprojekt.

Tänk om… du kunde rapportera och följa verksamhetens prestationer i realtid, dygnet runt, istället för att bara dokumentera dess finansiella historia?

Visa Göm

Nästan alla ekonomiavdelningar tar fram rapporter och underlag för ledningsbeslut.. Men det är en sak att skapa rapporten och en annan att agera på informationen den ger.

När du har verktygen för att registrera data direkt när det händer, speglar dina poster och prognoser den nuvarande verksamheten - inte en ögonblicksbild från det förflutna.

Därifrån är det ett naturligt steg till att rapportera kontinuerligt.

En dag-för-dag analys kan nu innehålla samma uppgifter som månadsrapporter och årsredovisningar. Fördelarna med denna metod gör det möjligt att stödja verksamheten med snabbare, mer detaljrika och mer exakta insikter i den nuvarande finansiella situationen och framtida scenarier.

Upphäv status quo

CFOer har använt samma verktyg och lösningar under så lång tid att deras begränsade möjligheter blivit en naturlig del av vardagen. Med nya verktyg och ett nytt perspektiv på gamla problem och invanda mönster får du chansen att utmana och upphäva status quo.

Använder du kalkylprogram för planering och rapportering?

Det är bäst att du förbereder dig på hinder. Arbetsprocesser där Excel används för att sammanställa data, skapa rapportmodeller och distribuera information är väldigt tidskrävande. För att inte tala om huvudvärken av att hantera olika versioner av rapporter och modeller. Samarbetsmöjligheterna i ett sådant system är näst intill obefintliga. All information är fragmenterad och ofta full av manuella fel, vilket gör det svårt att fatta rätt beslut baserat på underlaget.

Använder du e-post som samarbetsplattform?

Är det vanligt att medarbetare missar viktig information? E-postbaserad kommunikation lyckas sällan nå fram till alla relevanta personer, även om mejlen landar snyggt och prydligt i deras inkorgar. Om endast delar av organisationen tar del av affärskritisk information, eller om inte all nyckeldata hamnar i rätta händer, påverkas verksamhetens utveckling negativt. Eller rättare sagt – då sker ingen utveckling alls.

Använder du PowerPoint för rapportering?

Dett är en återvändsgränd för information. Dina PowerPoint-bilder är säkert väldigt fina, men affärskritisk information som kommuniceras via PowerPoint har bara ett lager. Mottagarna kan inte gräva djupare i informationen och ta reda på  mer för att få en tydligare bild. Allt de ser är en statisk bild av historiska fakta.

I dag måste en CFO ta sig förbi e-posten, kalkylprogrammen och PowerPoint-bilderna. Det behövs moderna verktyg som underlättar och effektiviserar samarbete och planering för att lyckas i alla roller de har som redovisningsansvarig, affärsutvecklare, prognosgivare och kommunikatör.

Tänk om… du kunde analysera finansiell information utifrån en integrerad ström av realtidsdata?

Visa Göm

När alla inblandade i finansiell kontroll och intern revision kan komma åt och dela information kan verksamheten dra fördelarna från det.

CFOs, controllers, ekonomiansvariga och revisorer bör ha tillgång till information och dokumentation i ett enda gemensamt datalager istället för att navigera i ett splittrat system av lokal lagring, servermappar och e-post. Då kan alla inblandade se informationen som uppdateras i realtid och kan fokusera på strategiska arbetsuppgifter istället för att brottas med om datat stämmer. För att inte tala om fördelarna vid en revision, att ha en enda källa med enhetlig finansiell information!

Ekonomiavdelningens nyckelfunktioner

Leverera hög informationskvalitet och effektivitet

Hantera komplexa reseräkningar enkelt

Spar tid med snabba och intuitiva inköp

Övervaka och följ upp periodiska processer

Centralisera all finansiell information

Visualisera information för att se hela bilden

Modellera och visualisera organisationsstrukturen

Förbättra likviditetsplaneringen

Konsolidera konton över hela koncernen

En flexibel helhetslösning för budgetering

Planera och prioritera arbetsuppgifterna tillsammans

Skapa samarbetsforum

Skapa kompletta och korrekta rapporter snabbt

Tänk om… du kunde generera framåtblickande budgetar proaktivt?

Visa Göm

I den digitala tidsåldern måste CFOs komma bort från opålitliga tabellbaserade lösningar och hitta sätt att förenkla planeringsprocessen. Oavsett om det gäller att analysera kassaflödet, konsolidera konton från flera företag, eller helt enkelt konsolidera informationen från ett antal verktyg, så är nyckeln för att kunna få en bättre framåtblickande budgetering att integrera data så att den är korrekt, aktuell och tillgänglig för alla som behöver den, när de behöver den.

 

Med rätt lösning för att kunna samla in och bearbeta din finansiella information, kan du tillbringa mer tid på att planera inför framtiden och generera budgetar som håller din organisation förberedd inför en oförutsägbar framtid.

 

Experiences

“Vår organisation och verksamheten verkar i konstant förändring. Våra verktyg och system hade inte förmågan att ge fullt stöd för verksamhetens snabba utveckling. Vi ville ha möjlighet att göra förändringar i systemen snabbt och enkelt själva. Med Unit4:s lösning kan vi det nu. Vi hittade inget annat system på marknaden som kunde erbjuda detta.”
- Director of Finance, Cranfield University

”Resultatrapporteringen i Unit4:s lösning har hjälpt oss att förbättra konsolideringen. Nu kan vi mycket snabbt upptäcka avvikelser i budgetar och prognoser, hela vägen från aggregerade nivåer ända ned till enskilda fastigheter.”
- Group Controller, AB Sagax

“I förhållande till den tidsbesparing du kan göra är investeringen väldigt liten. Året efter vi införde Unit4:s lösning för den lagstadgade rapporteringen sparade vi cirka 160 timmar bara på arbetet med att förbereda och konsolidera både lagstadgade och årliga rapporter. Dessutom blev processen betydligt säkrare och mer pålitlig.”
- Deputy Manager, Finance, John T. Essberger

Tänk om… du kunde effektivisera samarbetet mellan enheter och arbetsgrupper?

Visa Göm

Ingen CFO lyckas på egen hand. Det krävs samarbete inom ekonomiavdelningen och genom varje del av företaget. Om du hade specialbyggda verktyg för samarbete med centralt placerade kollegor, integrerade med de finansiella uppgifter som är nödvändiga för din roll, skulle du kunna prioritera uppgifter och se till att alla fokuserar på det viktigaste och det mest tidskänsligaste projektet. Kom bort från e-postkedjor och visa istället vilka arbetsuppgifter som är prioriterade med ett skärmdelningsverktyg där du kan- "dra och släppa" de arbetsuppgifter dina kollegor ska slutföra. Samarbete och kommunikation har aldrig varit viktigare för ett företags finansiella framgång, så se till att du har rätt verktyg för att engagera alla i din organisation.

 

Kom igång

Med Unit4 People Platform kan du ge ditt arbetsteam ett framtidsorienterat digitalt stöd som kraftigt förbättrar er finansiella process, kontroll och insikt om verksamheten och om framtiden.

Vill du veta mer om hur våra lösningar kan hjälpa din organisation? Klicka nedan för att tala med någon i vårt team.

Lösningar för "Office of the CFO"

Unit4 levererar innovativa affärsapplikationer utformade för att möta tjänsteorganisationers behov av framtidsorienterade flexibla systemlösningar. Vi erbjuder också anpassade lösningar som uppfyller särskilda krav för specifika arbetsroller, affärsprocesser och lokala förutsättningar.

Våra applikationer löser kärnproblemen för snabbföränderliga organisationer i hela världen.

Unit4 erbjuder företag och organisationer två olika vägar för att uppnå verksamhetsanpassad finansiell styrning, kontroll och uppföljning i världsklass. Båda vägarna leder till agila och flexibla lösningar som välkomnar förändring - även långt efter införande:

  • Unit4 Financials Business World On! Edition – integrerad finansiell styrning och kontroll i hjärtat av ditt affärssystem. 
    Unit4 Business World On! levererar stöd för finansiell styrning och kontroll, i form av integrerade och rollfokuserade agila applikationer. Dessa har utformats för att hjälpa användarna att enkelt anpassa systemet efter verksamhetens och organisationens ständiga förändringar.
  • Unit4 Financials – bokföring och integration i världsklass.  
    Unit4 Financials (tidigare Coda Financials) erbjuder inte bara stöd för högeffektiv och intuitiv bokföring. Lösningen kan också enkelt och kostnadseffektivt integreras med kundens befintliga bransch- och rollspecifika applikationer. Integrationen sker utan att Unit4 Financials eller integrerade applikationer behöver anpassas eller förändras.
  • Unit4 Corporate Perfomance Mangement - En enda plattform för konsolidering, rapportering, analyser, dash boards, företagsplanering och finansiell budgetering.

 

Lösningar för specifika geografiska områden

Våra internationella lösningar kompletteras med lokalt anpassade produkter och tjänster som erbjuds via Unit4:s lokala och internationella team runt om i världen. Dessa team erbjuder ett bredare spektrum av lösningar särskilt utformade för specifika branscher, områden eller verksamhetsprocesser.