Hoppa till huvudinnehåll

Unit4:s lösningar 
för personaladministration

Ikoner för operativ HR – personer, stapeldiagram, talbubbla

Uppgradera personaladministrationen

I en föränderlig värld ändras spelreglerna ständigt vad gäller arbetsstyrkan, medarbetarnas arbetssätt och till och med de färdigheter och kompetenser som krävs för att kunna driva verksamheten. Unit4 Human Capital Management (HCM) erbjuder en kraftfull, flexibel och pålitlig funktionalitet för grundläggande personaladministration. Det hjälper er att hantera förändringar och leverera en bättre medarbetarupplevelse.

Les vårt datablad    Ladda ner vår ebrochure

 

Viktiga egenskaper

Skärmbild som visar personalhantering i Unit4 HCM

Få en bättre överblick över personalen

Hantera all personal från ett och samma ställe. Med ett enda personalregister kan ni registrera och hantera alla medarbetarinformation, från personuppgifter till engagemangs- och kompetensnivåer samt prestationer, på ett ställe. Det ger er viktiga insikter och möjligheten att skapa de rapporter som behövs för att underbygga era mål och krav gällande mångfald, jämlikhet och inkludering. 

Skärmbild som visar frånvarorapportering och automatiseringsfunktioner i Unit4 HCM

Automatisera frånvarohanteringen

Frånvarohanteringsfunktionen är en intuitiv och effektiv funktion för både chefer och medarbetare som gör det möjligt att begära och godkänna ledigheter. HR kan enkelt registrera, övervaka och rapportera alla typer av frånvaro i ett integrerat system för frånvarohantering som tillhandahåller insikter i realtid och identifierar trender som man behöver agera på.

Skärmbild som visar funktioner för utläggshantering i Unit4 HCM

Förenkla hanteringen av utlägg

Med utläggshantering via Unit4 Expense Management blir det enklare att registrera, godkänna, beräkna och betala resekostnader med vår digitala assistent Wanda. Detta sparar tid och pengar samt gör det möjligt för era medarbetare att fokusera på mer värdeskapande arbete.

Skärmbild som visar funktionerna för att hantera komplexa anställningssituationer

Hantera komplexa anställningssituationer

Unit4:s lösning för personaladministration, har skapats för organisationer som sätter medarbetaren i fokus och stöder även organisationer med medarbetare som arbetar i flera olika roller samtidigt. All information är tillgänglig i ett enda personalregister, vilket förenklar hanteringen.

Skapa ett bättre sätt att arbeta

  • Ett register Få en komplett bild över era medarbetare med ett enda personalregister som samlar in data från hela Unit4-plattformen.

  • Helt integrerad– Samla in data om allt från engagemang till lönelistor och resultat och få insikter som hjälper er att navigera rätt i det nya normala.

  • Värdefulla insikter – Använd uppgifter om frånvaro, personalomsättning och kompetenser samt mångfald, jämlikhet och inkludering för att få en fullständig bild över personalstyrkan och på så sätt kunna vidta proaktiva åtgärder.

  • Godkännande av arbetsflöde – Olika team har olika godkännandeflöden. Med Unit4:s lösning för personaladministration kan ni konfigurera arbetsflöden för specifika processer och team.

  • Självbetjäning – Ge medarbetarna möjligheten att själva enkelt uppdatera och hantera sina personuppgifter, vilket minskar belastningen för HR-avdelningen.

  • Flera roller – Unit4 Core HR är framtagen för personalorienterade organisationer och stöder hanteringen av medarbetare med olika befattningar och lönenivåer med hjälp av flera rapporteringsalternativ.

  • Dokumenthantering – Ladda upp alla typer av medarbetardokument, exempelvis anställningsavtal, visum och läkarintyg, på ett ställe och administrera dem på ett enkelt sätt.

  • Kompetenser – Lösningen tillhandahåller ett komplett bibliotek av kompetenser som kan anpassas, grupperas och rangordnas för medarbetarna.

Hjälper personalchefer att skapa en kultur där medarbetaren står i fokus

Se hur Unit4 HCM förser personalchefer med rätt insikter och verktyg för att sätta organisationens medarbetare i första rummet.

Läs mer

Verifierad av organisationer över hela världen som har människor i fokus.

Bild: Kundberättelse om kommunfullmäktige i Southampton

Kundberättelse: 
Kommunfullmäktige i Southampton

Integrerad ekonomi och HR i molnet, processautomatisering med bästa praxis, intuitiv självbetjäning och mycket mer hjälper Southamptons kommunfullmäktige att leverera moderna och sammanhängande digitala tjänster till cirka 300 000 invånare och företag.

Unit4 HCM ikon
Läs mer om Unit4 HCM

Engagera och inspirera medarbetare med avancerade talang-, HR- och löneadministrationslösningar som omfattar alla aspekter av hur dina anställda finner mening i arbetet.

Läs mer
Utforska våra andra programvarulösningar
Ögonikon mot ljuslila bakgrund
Se hur vi stöder din bransch
Ikon med uppåtriktad pil mot ljuslila bakgrund

Låt oss prata om vad People Experience innebär för dig.

Begär en personlig demonstration med en av våra branschexperter.