Unit4

Därför Unit4

 • Snabb översikt

  Unit4 Account Analysis är en kraftfull och lättanvänd lösning för finansiella analyser som levererar träffsäkra resultat snabbt. Och du behöver inga speciella tekniska förkunskaper.

  Unit4 Account Analysis ger dig:

  • Betydande effektivitetsförbättringar för validering av information (med så mycket som 20 %) genom att du kan ersätta internkontroller med intelligent finansiell analys.
  • Förhöjd produktivitet i och med att du alltid får den information som du behöver – snabbare, mer enhetligt samt med högre kvalitet och pålitlighet.
  • En omfattande verktygslåda med analys- och rapportlösningar som du kan använda direkt ur lådan.
  • Inbyggd kompabilitet mot de fem största internationella affärssystemen.
  • Världsledande referenser i och med att Unit4 Account Analysis används av 500+-företag och revisionsbyråer, inklusive de fyra största (”Big Four”).

  Ladda ner broschyren

 • En bättre lösning

  Unit4 Account Analysis erbjuder en komplett lösning med lättanvända och kraftfulla verktyg för finansiell uppföljning och analys som ger dig hela bilden.

  • Leverera snabbare och klarare finansiell överblick och insyn.
   • Enkel integration med ditt affärssystem och finansiella applikationer.
   • Fördefinierade och anpassningsbara analysmodeller.
   • Snabb och tydlig överblick av företagets finansiella situation.
   • Fullständig kontroll över alla processer och identifiering av verksamhetens finansiella transaktioner.
   • Djupare insikter och bättre förståelse för sammanhang och skeenden samt bättre kommunikation tack vare omfattande ledningsrapporter.
  • Förenkling och automatisering
   Vi har utvecklat hela vår lösning med målet att du som användare ska kunna lösa problem och anpassa verktygen själv, utan hjälp av teknisk expertis. Därför har vi bland annat byggt in strömlinjeformade importguider, ett stort bibliotek med färdiga rapporter, möjligheten att snabbt skapa anpassade pivottabeller samt en omfattande och onlinebaserad hjälpfunktion som ger dig stöd för alla funktioner och arbetsuppgifter.
  • Översättning och standardisering
   Unit4 Account Analysis levererar en enda och sammansatt bild av verksamheten till analytiker, ekonomer, controllers, revisorer och andra beslutsfattare. Data från ett obegränsat antal datakällor och applikationer översätts och integreras till en gemensam och standardiserad (men anpassningsbar) uppsättning parametrar som användarna kan tillämpa för att analysera all konsoliderad data och fatta rätt beslut om framtiden.

  Ladda ner brochyren

  Unit4 Account Analysis
  Unit4 Account Analysis - hjälper din organisation att förbättra både effektiviteten och träffsäkerheten för finansiell dataanalys.
  Se bilden i full storlek
   
 • Molnet i din takt

  Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

  På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

  Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

   

  Läs mer om Molnet i din takt

  Unit4 Molnet i din takt

Erfarenheter

 • "Lösningen spar oss mycket tid och pengar, och minskar risken för fel betydligt."

  - De Smet, Accountants

 • "Nu kan vi stödja våra rapporter med gedigna analyser.”

  Van Harberden, Accountants

Framgångsfaktorer

Med Unit4 Account Analysis får interna och externa experter samt ekonomer bättre möjligheter att analysera företagets finansiella data och skapa välinitierade beslutsunderlag. Lösningen förbättrar kvaliteten, djupet och bredden på rapportinformationen och frigör tid för dig och dina medarbetare att fokusera på verksamhetens strategiska utveckling.

Ger dig försprång

Komplexa och ständigt föränderliga strukturer och IT-system gör rapporteringen, kostnadskontrollen, uppföljningen och analysen av verksamhetens konsoliderade finansiella data väldigt komplicerad. Account Analysis erbjuder en komplett, pålitlig och alltid uppdaterad överblick av och insikt i verksamhetens finansiella situation. Detta ger alla som på ett eller annat sätt är engagerade i verksamhetens ekonomiska risk- och kontrollhantering - som controllers, interna och externa revisorer samt beslutsfattare - ett ovärderligt stöd i det dagliga arbetet.

En smartare och mer strömlinjeformad lösning

Account Analysis är ett effektivt kontroll- och analysverktyg med hög kvalitet och pålitlighet. Lösningen är enkel att anpassa för dina behov och har ett intuitivt gränssnitt, vilket gör den mycket lättanvänd. Kombinationen av enkelhet i användande och kraftfulla funktioner innebär att du och dina medarbetare, och externa experter, kan arbeta snabbare och vara mer produktiva och proaktiva. Och utan att behöva några särskilda tekniska förkunskaper eller anlita kostsam teknisk support.

Ger dig hela bilden

Vår lösning kan hämta data från vilka och hur många affärssystem som helst, liksom andra finansiella applikationer och ledningssystem. Account Analysis översätter och konsoliderar all data med en gemensam standard så att datafloden kan analyseras effektivt, oberoende av de olika datakällornas strukturer och format.

Starkare finansiellt fokus och kontroll

Account Analysis möjliggör intelligent riskfokuserad finansiell analys, som hjälper ekonomer och revisorer att identifiera konton med en hög risknivå. Lösningen presenterar en enda tydlig och transparent version av verkligheten. Därmed kan användarna skapa enhetliga, korrekta och högkvalitativa rapporter och underlag som leder till bättre och mer handlingskraftiga beslut, baserade på pålitlig detaljerad data.

Nyckelegenskaper

Unit4 Account Analysis är en heltäckande lösning för en verksamhets behov av finansiell analys och uppföljning. Lösningen erbjuder följande nyckelegenskaper:

 • Användarna behöver inga tekniska förkunskaper.
 • Möjliggör jämförelser av finansiell information mellan olika datakällor och applikationer.
 • Enkelt att vrida och vända på information och att borra sig ända ned till enskilda transaktioner.
 • Utformad för att snabbt få fram anpassade diagram, korsdiagram och dataurval.
 • Kan tillämpas snabbt och effektivt i kunduppdrag.
 • Inkluderar ett omfattande bibliotek av fördefinierade granskningsrapporter.
 • Erbjuder anpassningsbara och lättanvända pivottabeller.
 • Stöder periodiska jämförelseanalyser.
 • Tillåter obegränsat antal transaktionsklassificeringar för detaljerad analys, periodisk rapportering och avstämningar.
 • Kontrollerar avslutade konton.
 • Flexibel datasökning via huvudbokskonton, belopp och verifikationer.
 • Möjlighet att spara analyser i PDF, Microsoft Excel och Microsoft Word.
 • Möjlighet att bifoga Account Analysis-rapporter i processdokument och mallar samt individuella projekt i Unit4 Audit & Control.

Mer från Unit4

Unit4 Account Analysis är en del av produktsvit med finansiella verktyg som erbjuder omfattande stöd för Office of the CFO, vilket bland annat inkluderar:

Våra internationella lösningar kompletteras med lokalt anpassade produkter och tjänster som erbjuds via Unit4:s lokala och internationella team runt om i världen. Dessa team erbjuder ett bredare spektrum av lösningar särskilt utformade för specifika branscher, områden eller verksamhetsprocesser.