Unit4

Unit4 Prevero –
integrerad Corporate Performance Management som drivs av AI

Unit4 Prevero är en flexibel plattform för verksamhetsstyrning, Corporate Performance Management (CPM). En plattform där du som användare kan granska hur företagets operativa verksamhet och ekonomi utvecklas i relation till uppsatta mål och prognoser. De integrerade lösningarna erbjuder en plattform baserad på bästa praxis, och kan enkelt anpassas till din organisations behov. Med Prevero kan dina chefer fatta bättre och snabbare affärsbeslut med full tillit till siffrorna.

Varför?

Dagens organisationer - särskilt de som fokuserar på personer eller tjänster - är verksamma i en miljö som förändras allt snabbare och mer radikalt än tidigare.

Det kan göra det svårare att omsätta strategin till handling, bevaka framstegen, hantera risker som regelefterlevnad och att reagera snabbt när behovet uppstår.

Så det är viktigt att dina medarbetare har tillgång till de verktyg de behöver för att se, förstå och agera effektivt inom organisations verksamhet - nu och i framtiden.

Hur?

Unit4 Prevero ger medarbetare och beslutsfattare i hela organisationen bättre möjlighet att få tillgång till och använda företagets nyckeltal.

De viktigaste funktionerna är:
Planering, budget och prognos | Datavisualisering och analys | Finansiell konsolidering |
Integrerad CPM plattform.

Vad?

Unit4 Prevero hjälper dina medarbetare att ta ansvar för att driva och realisera era mål och prognoser med:
Stor flexibilitet
vårt breda utbud av CPM-funktioner är kombinerad med en kraftfull plattform och möjlighet att skräddarsy lösningen efter era önskemål.
Smart användbarhet
designade lösningar som är ideala för företagsanvändare utan specialiserad IT-erfarenhet.
Fördefinierade metoder
för snabbare implementering och värdeleverans samt ännu bättre stöd för viktiga behov inom specifika branscher.

Integrerad CPM som drivs av Artificial Intelligence

Unit4 Prevero är en fullt integrerad CPM-plattform och serie av lösningar som kombinerar artificiell intelligens och avancerad dataanalys. Systemet hjälper din organisation att uppnå sina mål och dina medarbetare att hålla fokus på det som är viktigt.

Det kombinerar:

  • CPM-plattform som drivs av AI
    Hjärtat i vår lösning, som inkluderar vårt innovativa och intuitiva sätt att distribuera, datainsamling och integration, användargränssnitt och arbetsflödeshantering. Läs mer om den senaste utvecklingen inom Prevero, inklusive förbättrade AI-funktioner.
  • Applikationer och tillägg
    Prevero levererar många funktioner och en rad möjligheter inom CPM. Dessutom är systemet kompletterat med ytterligare verktyg som ger ännu bättre stöd för specifika branscher, roller och processer.
  • Kompletterande lösningar
    Du kan också dra nytta av en rad produkter som fungerar smidigt med Prevero-lösningen från Unit4 och våra partners - exempelvis vår Cloud ERP, ekonomistyrning, professionella tjänster och utbildningslösningar.

Visa hela illustrationen

Ett okrossbart koncept

Den globala porslinstillverkaren Villeroy & Boch har en heltäckande informationscentral med Unit4 Prevero

 

 

Tidigare var vi tvungna att dubbel- och trippelkolla en mängd Excel-listor. Nu kan vi använda tiden till att fokusera på innehållet i vår data och göra analyser.

Pascal Speicher, Corporate Financial Controller och CPM Project Manager

 

Läs kundcaset

Kundlogos

Dags för förändring

Den här världsledande porslinstillverkaren sysselsätter över 7 500 personer, har över 14 produktionsanläggningar och mer än 54 dotterbolag. Bolagen är indelade i flera operativa divisioner, som servar 125 försäljningsmarknader och kanaler.

Den stora och komplexa strukturen gjorde det brådskande att byta ut den kalkylbladsbaserad finansiell planering och ineffektiva processer - för att få mer tillförlitlig data från en integrerad och globalt konsekvent lösning.

Ett bättre sätt att arbeta

De imponerades av den komplexa funktionaliteten och användarvänligheten av Prevero-lösningen. Med den nya lösningen blev datakvaliteten tillförligtlig och processerna mer effektiva, som var slutmålet. Men Villeroy & Boch värderade även Prevero-teamets flexibilitet och samarbetsförmåga. Med hjälp av företagets interna datastruktur och processflöden, kunde de tillsammans genomföra ett grundligt proof-of-concept innan implementering.

Ett stöd för användarna

Unit4 Prevero gör det möjligt för användarna att förstå och kunna lita på siffrorna och snabbt och enkelt kan besvara oväntade avvikelser.

Planeringen förbättras stort genom möjligheten att samla och visa data på olika nivåer och en mängd olika perspektiv.

De drygt 200 användarna fick en koncernomfattande förändring vad gäller planering och riskhantering, för att driva och säkra framtida framgångar.

Nyfiken? Se en mini-demo

Titta på vår demo-video för att se hur vi kan hjälpa till att omvandla företagets resultathantering eller kontakta oss för en fullständig personlig demonstration.