Skip to main content

Unit4 FP&A - mjukvara
för rapportering, analys och visualisering

FP&A icons - magnifying glass, eye, graph

Djupare insikt för bättre beslutsfattande

Skapa en helhetsbild och fatta bättre affärsbeslut med tillförlitliga data kopplade till strategiska drivkrafter.

Läs vår Faktablad   Ladda ner e-broschyr

Nyckelfunktioner

  Unit4:s mjukvara för finansiell rapportering och analys automatiserar finansiella avslut och svarar snabbt på ad-hoc-förfrågningar med:

  • Standard- och ad hoc-rapporter.
  • Skräddarsydda rapporter och automatisk distribution med stöd för olika format.
  • Följer alla redovisningsstandarder, inklusive IFRS och regionala rapporteringsstandarder.
  • Ändringar i realtid i alla finansiella rapporter.
  • Dela upp i mindre delar, få överblick eller gå ner på detaljnivå och gå igenom data på transaktionsnivå i Unit4 ERP.
  • Full integrering av delplaner, perioder och versioner i rapporterna (utfall, prognos, budget).

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the reporting capabilities of Unit4 FP&A

  Upptäck dolda mönster och relationer i historiska data för att hjälpa medarbetarna att identifiera potentiella möjligheter och risker för ert företag:

  • Tidsserier, de tio bästa, toppvärde, breakeven och avvikelseanalys.
  • Ad hoc-analys, träfflistor.
  • Trendanalys och automatiska jämförelser mellan mål/utfall och år till år.
  • Överskådlig formatering med trafikljusmetod, villkorlig formatering.
  • Flerdimensionell detaljnivå för analys av avvikelser mellan utfall, prognos och budget.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the analysis capabilities of Unit4 FP&A

  Ha alltid alla ekonomiska nyckeltal till hands, med dynamiska dashboards som är lätta att skapa och anpassa. Så att ni kan spåra era nyckeltal, inklusive:

  • EBITDA.
  • Bruttomarginal.
  • Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.
  • Eget kapital/likviditet.
  • Rörelsekapital.
  • Kostnad för sålda varor etc.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the dashboarding capabilities of Unit4 FP&A

  Skapa ett bättre sätt att arbeta

  • Möjliggör effektiva affärspartnerskap och storytelling för ett informerat beslutsfattande.

  • Skapa en enda källa för sanningen som spänner över hela organisationen.

  • Få en bättre förståelse för beroenden.

  • Upptäck dolda trender och mönster för att identifiera och agera på möjligheter.

  • Öppna upp för förbättrad planering efterhand som den framtida utvecklingen blir mer förutsägbar.

  • Uppnå betydande tidsbesparingar.

  • Ge era medarbetare tillgång till kraftfulla datavisualiseringar och dashboards.

  Vi kan nu analysera, rapportera och dela ekonomidata snabbt och enkelt, gå ner på detaljnivå för enskilda transaktioner och automatiskt distribuera rapporterna till våra intressenter. Jämfört med kalkylblad är vår ekonomiska budgetering och prognostisering 30 % snabbare, och uppgifterna är betydligt mer aktuella och exakta.

  Robert Abery

  Internredovisare, East of England Ambulance Service NHS Trust

  Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

  Logo of Unit4 customer, East of England ambulance Service
  Logo of Unit4 customer, Magnox
  Logo of Unit4 customer, Niagara Parks
  Logo of Unit4 customer, Villeroy & Boch
  Logo of Unit4 customer, WSP

  Kundberättelse: Nuclear Restoration Services (NRS)

  Läs mer om hur (tidigare känd som Magnox) driver en verksamhetsöverskridande transformation genom att implementera nya integrerade it-lösningar för ERP, FP&A och Talent Management.

  Utforska våra andra mjukvarulösningar
  Eye icon on green background
  Läs mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet
  Upward trend arrow icon on green background

  Vad innebär "People Experience" för dig?

  Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.