Hoppa till huvudinnehåll

Unit4 FP&A - mjukvara
för finansiell konsolidering

FP&A icons - magnifying glass, eye, graph

Rationalisera och stärk er finansiella konsolideringsprocess

Ge era medarbetare ett effektivt och användarvänligt sätt att konsolidera finansiella data, utföra grupprapportering och koppla ihop alla användare i ett enda system oavsett var i organisationen de befinner sig.

Läs vår Faktablad   Ladda ner e-broschyr

Nyckelfunktioner

  Unit4 FP&A förenklar avstämning inom koncernen genom att lämna tillbaka kontrollen till enheterna själva under hela räkenskapsåret.

  • Automatiserad dataimport från olika källsystem.
  • Webbaserad datainmatning.
  • Anpassningsbar och flerspråkig applikation.
  • En inbyggd process för avstämning och godkännande i förhand av transaktioner baserat på funktionella valutor.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the consolidation preparation, data input & intercompany reconciliation capabilities of Unit4 FP&A
  • Fördefinierad konsolideringsprocess med automatisk aggregering och eliminering.
  • Valutaomvandling baserad på olika växelkurser (slutkurs, periodmedelvärde, viktat månadsmedelvärde, historiskt).
  • Stödjer både IFRS och GAAP.
  • Tydligt konsolideringsarbetsflöde med statusmonitorering, konsolideringsregler och rollspecifika uppgifter.
  • Verifieringskedjor och automatisk konsolideringsprocess inklusive registrerings- och detaljnivåmöjligheter.

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the financial consolidation capabilities of Unit4 FP&A
  • Skapande av konsoliderade finansiella rapporter; IFRS-rapporteringsmall, inklusive fördefinierade upplysningar och kassaflödesredovisningar.
  • Integrering av diagram, grafisk analys och dashboards.
  • MS Office-integrering för överföring av era data till Word, Excel eller PowerPoint.
  • Fördefinierade utvärderingar (t.ex. månatliga, ackumulerade) och fördefinierade arbetsflöden (t.ex. rapporteringspaket, koncernintern eliminering, kapitalkonsolidering och manuella konsolideringsposter).

  Chatta eller boka en demo

  Screenshot showing the consolidation reporting and analysis capabilities of Unit4 FP&A

  Skapa ett bättre sätt att arbeta

  • Säkerställ regelefterlevnad

  • Bygg in hög precisionsäkerhet och fart i er konsolideringsprocess.

  • Nyttja en integrerad lösning för planering, konsolidering, rapportering, prognostisering och analys.

  • Få transparens med väldokumenterad konsolideringsinformation.

  • Få bättre resultat med ett effektivt konsolideringssystem.

  • Rationalisera implementeringen med integrerad konsolideringslogik.

  • Leverera effektiv extern och intern rapportering med verktyg för automatisk rapportdistribution och visuell design.

  • Ge era medarbetare helhetsbilden – alla konsolideringsdata (inklusive alla kommentarer och bilagor) kan utvärderas direkt i er Unit4-lösning.

  • Öppna upp konsoliderade data för självbetjänad analys.

  Unit4 ger vår organisation en enhetlig bild av sanningen …Alla har samma, gemensamma vy över finansiella data Inga missförstånd förekommer, och alla har tillgång till samma information för bättre beslutsfattande.

  Spokesperson

  Ledande global videospelsorganisation

  Se fler kundberättelser

  Se fler kundberättelser Används över hela världen av organisationer som arbetar med människor

  Cover image of Unit4 customer story - Video-gaming industry leader

  Kundberättelse:
  Branschledare inom videospel

   

  Krymper tid till insikt från en månad till minuter med en ansluten, intuitiv Unit4-plattform som inkluderar vår konsolideringslösning för att stämma av och kombinera konton från ett nätverk av divisioner till en enda konsoliderad grupp och ledningsrapportering.

  Ta reda på mer om Unit4 FP&A

  Planera framtiden med smart verksamhetsplanering samt avancerad prognostisering. Allt drivet av AI, maskininlärning och best practise.

  Läs mer
  Utforska våra andra mjukvarulösningar
  Eye icon on green background
  Läs mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet
  Upward trend arrow icon on green background

  Vad innebär "People Experience" för dig?

  Boka en personlig demo med en av våra branschexperter.