Unit4

Vi lever mitt i en digital revolution. Affärsmodeller transformeras, kundernas förväntningar och krav ökar och sättet vi gör affärer på och driver våra verksamheter förändras från grunden. Framåtlutade tjänsteorganisationer behöver ett affärssystem som är utvecklat för att verksamheten ska kunna dra nytta av den digitala revolutionens alla möjligheter. Det är människor som skapar den nya tidens organisationer och processer. De behöver lösningar som stöttar deras ambitioner och personliga utveckling. Unit4 Business World On! är svaret på deras behov. Lösningen hjälper dem att frigöra organisationens fulla potential samt kraft att möta nya utmaningar och ta vara på nya möjligheter.

En lösning utvecklad för människor

Traditionella affärssystem skapades från början för att stötta tillverkningsindustrin och företag som hanterar produkter. De var inte anpassade för tjänsteorganisationers dynamiska behov, processer och krav, eller de förutsättningar dessa organisationer behöver för att frigöra och maximera medarbetarnas potential och innovationskraft.

Behoven hos personalintensiva och tjänsteorienterade organisationer är tydliga: De behöver en lösning med ett intuitivt användargränssnitt och en flexibel arkitektur som kan anpassas och hålla jämna steg med organisationens förändringar och utveckling. Annars dämpas, och i värsta fall hindras innovationskraften och kostnaderna för anpassningar och förändringar skjuter i höjden. Unit4 Business World On! kan inte bara möta, utan överträffa dessa förväntningar genom att erbjuda en konsumentorienterad användarupplevelse kombinerat med mycket kraftfulla affärs- och verksamhetsfunktioner.

Med Unit4 behöver dina medarbetare och affärsprocesser inte anpassas till systemet. Det är precis tvärtom: Du skapar reglerna och kan anpassa systemet för att kunna ta vara på nya möjligheter snabbare, till en lägre kostnad och utan avbrott.

Förbättra och förstärk

Hög användarvänlighet och tillgänglighet – på alla enheter.

Uträtta storverk tillsammans

Samarbeta med hela organisationen, enkelt och effektivt.

Förenkla och effektivisera

Integrerade lösningar som förenklar komplexa uppgifter.

Molnet som arbetar för dig

Dra nytta av Molnet i din takt.

Affärsteknologi som skapar engagemang

Visa Göm

Unit4:s " självdrivande" ERP-applikationer ger en enastående användarupplevelse.

Och när tekniken driver engagemang uppstår affärer.

Unit4 Business World On! ger alla i organisationen en möjlighet att göra en skillnad genom att ta bort tidskrävande manuella uppgifter och låta dem fokusera på att utföra sitt uppdrag.

De senaste innovationerna inom mönsterigenkänning, prediktiv analys och sentimentalitet analys används för att effektivisera processer, automatisera uppgifter, föreslå åtgärder och ge en relevant insikt.

Exempel på detta: förfyllda räkningar eller godkännandelistor som belyser faktura anomaliteter, dessa gör mer än att spara tid. När så många uppgifter utförs med minimal eller ingen användar input, frigör det dina anställda och låter de fokusera på vad de var anställda för att göra: att lösa problem och uppnå mål .

I Unit4 Business World On! är det du som skapar reglerna

Unit4 Business World On! är ett molnbaserat affärssystem som ger tjänsteorienterade organisationer, inom både den privata och publika sektorn, möjlighet att ta täten. Systemets moderna och flexibla arkitektur hjälper organisationer och företag att utvecklas snabbare, till lägre kostnader och med färre störningar. Lösningen skapar fler möjligheter och smartare processer.

 • Snabb tillväxt – Med Business World On! kan företag och organisationer skala upp verksamheten snabbt och enkelt.
 • Innovation utan frustration – Funktioner för test, förändring och utveckling är redan inbyggda i plattformens flexibla struktur.
 • Sömlösa fusioner och förvärv – Lösningen stöder en strömlinjeformad integration av nya verksamheter, deras processer och system. På det sättet uppnås snabbt en harmonisering och kontroll över processerna, utan att verksamhetens prestationer eller affärer påverkas.
 • Smidig avyttring – Lika lätt som du kan expandera, kan du också skala ned verksamheten vid till exempel avyttringar av bolag eller enheter.
 • Lägre operationella kostnader – Medarbetare kan eliminera ineffektiva processer och manuella rutiner och istället ägna mer tid åt försäljning, affärsutveckling, kunder och riskhantering.

Våra kunder åtnjuter betydligt högre affärsflexibilitet* och lägre TCO** i och med att de inte behöver lika mycket resurser som användare av traditionella affärssystem för utveckling och underhåll.

*IDC Survey “The Financial Impact of ERP Architecture on the Annual Cost of Business Change”
**Eval-Source market comparison “Which ERP Architecture Best Handles Business Change?”

Boka en
Produkt demo
eller ladda ned en utvärdering av ett analysföretag
Vital Analysis "Changing Rules"
IDC "ERP change cost"

Stöd för bättre samarbete

Visa Göm

Samarbete driver varje organisation och Business World On! får det att ske genom chattar, skärmdelningar, grupp arbetsytor och andra inbyggda sociala funktioner som håller kollegor nära, information tillgänglig och grupplösningar förvaltade och genomförda. Frågor och problem som brukade vara besvärliga kan nu lösas snabbt och enkelt tack vare Business World On!:s tydliga användargränssnitt, rollspecifika verktyg, uppgiftsfokuserade " Capabilites" och andra samarbetssystem inbyggda i grunden.

Slösa inte dina anställdas tid och kreativitet på datainmatning och otympliga programvaruverktyg. Befria dem. Genom att låt dem att arbeta bättre och smartare så kommer de att ge optimal service i hela organisationen.

Kärnfunktioner

 • Finansiell styrning och uppföljning

  Business World On! finans- och ekonomikontor i internationella organisationer med kraftfulla funktioner för hantering av många bolag och enheter, språk och valutor. Samtidigt erbjuder systemet den nytta och flexibilitet som även mindre organisationer behöver.
 • HR och löner

  Business World On! HR- och lönekontor får tillgång till en omfattande och komplett uppsättning verktyg som effektiviserar och förenklar HR- och löneprocesserna. Med hög flexibilitet och anpassningsbarhet är Business World On! alltid i synk med förändringar inom organisationen, lagstiftning, försäkringar, arbetsmarknadsavtal och andra regelverk.
 • Planering, budgetering och prognostisering

  Funktionsrika moduler gör budgetering, planering och prognostisering mer flexibelt, databasdrivet och integrerat. Inga fler egenutvecklade, ad hoc-baserade, olänkade och heterogena kalkylbladssystem!
 • Inköpshantering

  Business World On! automatiserar alla processer för inköp, från upphandling till faktura- och attesthantering. Systemet strömlinjeformar inköpsprocessen, förbättrar informationens pålitlighet och minskar kostnader över hela organisationen.
 • Projektredovisning och debitering

  Kraftfulla verktyg effektiviserar administrativa uppgifter och erbjuder detaljerad information för maximal transparens och kontroll av projektmedlemmar, processer och kostnader förknippade med projekten.
 • Service och underhåll

  Komplett lösning för administration av anläggningsunderhåll samt hantering av service- och underhållstekniker, inventarier och maskiner, avtal, resursallokering, lagstadgad rapportering, tidsredovisning och fakturering.
 • Rapportering och analys

  Business World On!:s integrerade beslutsstödsverktyg genererar snabba, lättarbetade och kostnadseffektiva analyser. Allteftersom verksamheten stöter på nya utmaningar kommer dina rapporter att hela tiden ligga steget före och förbereda er på dem.

Arkitektur i fyra lager

Personlig upplevelse – Genom en enkel, intuitiv och komplett användarupplevelse får du tillgång till all information som du behöver via vilken enhet som helst.

Affärsfunktioner – Branschanpassad integrerad funktionalitet som med skräddarsydda lösningar för varje roll och uppgift stöder din verksamhets unika affärs- och verksamhetsprocesser.

Smart helhet – Med spetsteknologier inom bland annat prediktiv analys, big data och självlärande system förses organisationen med relevant, pålitlig och aktuell information. Därmed effektiviseras och underlättas beslutsfattande, processer och samarbete.

Elastisk grund – En smart informationsmodell som identifierar och vårdar din verksamhets innersta kärna och smörjer era processer med flexibla, kraftfulla och värdeskapande regler, rapporterings- och analysfunktioner.

Stöd för att hantera komplexa uppgifter

Visa Göm

Business World On! ger din organisation möjlighet att fokusera på värdefulla uppgifter som levererar god service. Det frigör dina anställda från datainmatning och otymplig system, så att de kan fokusera på att leverera enastående service. Det ger fullständig kontroll, så att när projekt utvecklas och nya krav uppstår kan dina anställda göra ändringar utan den sedvanliga IT flaskhalsen.

Samarbete är i centrum för utveckling och Business World On!:s "Capabilities" ger dig tillgång till dedikerade mobila applikationer 24X7. Nu kan alla individer slutföra sina uppgifter - när de vill, var de vill, hur de vill.

Så här fungerar det

Mer än 3500 organisationer i över 100 länder använder redan vår användar-fokuserade ERP lösning för strategisk styrning, uppföljning och stöd för de affärskritiska processerna i den dagliga verksamheten.

 • "Med Unit4:s flexibla och kostnadseffektiva teknik, som ger oss möjlighet att enkelt ändra i systemet vid organisatoriska förändringar, har vi förbättrat vårt resultat.”

  Controller, Waiward Steel

  Läs hela berättelsen

 • "Migreringen till Unit4:s molntjänst har förbättrat budgetsiffrorna betydligt.”

  IT Systems Administrator, Södertörn University

  Läs hela berättelsen

 • "Unit4s lösning är på flera sätt bäst för komplexa verksamheter som vår: kraftfullt stöd för verksamhets- och affärsförändringar, omfattande funktionalitet, hög datasäkerhet och möjligheten att snabbt återskapa data vid behov.”

  - Project Team Leader, ATG

  Läs hela berättelsen

 • "Tack vare att vi nu har tillgång till pålitlig, aktuell och verksamhetsomgripande information kan vi agera mycket snabbare på förändringar i vår omvärld, fatta bättre och mer välgrundade beslut och vara mer produktiva.”

  Finance Manager and Project Manager, Trócaire

  Läs hela berättelsen

 • "Vi bytte ut Oracle mot Unit4:s lokalt anpassade affärssystemsplattform för offentliga organisationer eftersom systemet matchar våra inköpskriterier bättre än något annat på marknaden.”

  - Transformation Programme Delivery Manager

  Läs hela berättelsen
  Ladda ner referenscaset

Styr uppgraderingar och molnet på ditt sätt

Visa Göm

Business World On! sätter standarden för valfrihet och flexibilitet. Oavsett enheten, molnet eller på plats, uppfyller "Capabilities" dina behov idag och aktivera dina uppgraderingar i morgon. Föreställ dig friheten att flytta din lösning framåt i din egen takt ;och att uppgradera när du vill och i den ordning du vill, oberoende av kärnplattformen eller annat.

Hur ser nästa generations affärssystem ut?

Förändringar kommer hastigt och dina system behöver kunna anpassas och skalas lika enkelt och snabbt som din verksamhets processer.

Unit4 Business World On! är ett skalbart affärssystem utvecklat för tjänsteorganisationers unika behov. Det ger alla användare, från VD till säljare, möjlighet att själva kontrollera och anpassa systemet efter sina behov. Förändringarna kräver ingen programmering och de kostnader, avbrott och förseningar som normalt uppstår vid anpassningar av traditionella affärssystem elimineras. Systemet integrerar information, arbets- och processflöden samt analyser. Det innebär att varje uppdatering automatiskt slår igenom på alla relevanta ställen i plattformen och dess applikationer. Det håller dina medarbetare optimalt produktiva och ständigt uppdaterade om det senaste.

Vår lösnings flexibilitet frigör din organisations kraft att nå sin fulla potential. Med Business World On! kan ni omvandla vision till verklighet, slå konkurrenterna med häpnad, upptäcka nya marknader och snabbt agera på nya omvärldsförändringar och regler. När ni skapar lösningar med Unit4:s verktyg försvinner IT-flaskhalsar och applikationerna kan utvecklas i samma takt som din organisation vill.

Molnet i din takt

Med Unit4:s unika koncept Molnet i din takt kan du och ditt team fritt flytta data och arbetsytor mellan privata och pubilka moln samt lokalbaserade servrar.

På det sättet uppnår du optimal frihet, effektivitet, säkerhet och regeluppfyllnad eftersom du kontrollerar exakt vad som placeras i molnet och när.

Detta är styrkan i Business World On! Molnet i din takt. Våra lösningar har samma funktionalitet oavsett hur och var du kör dem.

 

Unit4 Molnet i din takt