Unit4

Aktuellt

Nordiska ministerrådet förenklar och effektiviserar med nytt affärssystem från Unit4

Nordiska ministerrådet har efter en upphandling valt Unit4 Business World som nytt affärssystem för hanteringen av finans- och HR-funktioner. Målet med implementeringen av det nya affärssystemet är att förenkla och effektivisera processer som tidigare skötts manuellt och av flera olika system, samt förbättra sin rapportering.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan och det övergripande ansvaret för ministerrådet axlas av de nordiska statsministrarna. Tillsammans arbetar man för gemensamma nordiska lösningar som ska ge synliga positiva effekter för Nordens invånare. För att effektivisera ministerrådets arbetsprocesser har man nu valt att implementera Unit4 Business World.

– Vi sitter idag med många olika system och manuella processer, säger Kari Metliaas, avdelningschef på Nordiska Ministerrådet. Unit4 Business World kommer möjliggöra en effektiv hantering av, samt ge organisationen aktuell och lättillgänglig statusinformation inom de olika verksamhetsfunktionerna.

I uppdraget ingår finans, lön, HR, projekt och publikationsadministration, samt SaaS.

– Det är förstås jättekul att Nordiska ministerrådet valt Unit4 Business World som sitt nya affärssystem. Vårt mål att göra det enklare för dem som använder våra lösningar att fokusera på sin kärnverksamhet. Detta ligger i linje med ministerrådets uppdrag att underlätta för befolkningen i de nordiska länderna, vilket gör uppdraget extra roligt, säger Katarina Gunnarsson, VD på Unit4 Nordic East. 

Nordiska ministerrådet implementerar Unit4 Business World i samarbete med Unit4s team från de fyra nordiska länderna.

Media bibliotek

Kontakt

Katarina Gunnarsson

Managing Director Nordic East

katarina.gunnarsson@unit4.com

Cecilia Axlinder

Communication Manager Continental Europe

cecilia.axlinder@unit4.com
  • Mob. +46 766487685

Twitter

Social Media