Artificiell intelligens kan effektivisera arbetet i byggbranschen – även ute på byggarbetsplatsen | Unit4
Skip to main content
construction

Artificiell intelligens kan effektivisera arbetet i byggbranschen – även ute på byggarbetsplatsen

från  september 27, 2021 | 4 min läsning

Coronakrisen har gjort distansarbete till den nya normen för många yrkesroller, och hur man använder företagets resurser har fått ny och ännu större betydelse. Det gäller även inom konstruktion, där digitala assistenter och artificiell intelligens nu kan göra livet enklare och mer effektivt. Inte bara inne på kontoret – utan även ute på byggarbetsplatsen, skriver Erik Barrebo, ansvarig för MAP på Unit4.

Digitaliseringen av byggbranschen kan leda till båda ökad produktivitet och sänkta kostnader. Men för många aktörer är det inte helt klart hur IT kan göra en skillnad annat än på huvudkontoret. Så behöver det inte vara.

IT och användningen av ERP-system (enterprise resource planning eller affärssystem på svenska) har gått från att vara ett traditionellt backoffice-system (ekonomi, upphandling, HR) till att vara den teknik som stöttar kärnverksamheten på byggarbetsplatsen.

Det handlar inte om att använda digitala tjänster för sakens skull, utan om att använda rätt sorts lösningar som skapar nöjda kollegor och resultat. Den tekniken är nu mogen för att skapa möjligheter som aldrig tidigare.

Framtiden – som faktiskt redan är här – kretsar kring att använda digitala assistenter och artificiell intelligens. Det betyder att människorna på byggarbetsplatsen nu kan prata med systemet i ordets mest bokstavliga bemärkelse. De kan använda sin telefon, få tillgång till alla program de behöver och vara i dialog med den digitala assistenten – bara genom att använda sin egen röst. Lättare, snabbare och mer naturligt. Kort sagt, artificiell intelligens (AI) och ERP kan mycket snabbt bli den bästa kamraten till byggledaren eller projektledaren. Och med goda skäl.

Talad dialog med den digitala assistenten, driven av artificiell intelligens, kan hjälpa till med enklare användning av programvaruplattformarna för inköp, leveransstatus, utgifter, tidrapporter, projektledning och personalplanering. Det är också möjligt att följa upp koldioxidförbrukningen. Dessutom kan den digitala assistenten lära sig, det vill säga den blir snabbare och snabbare på att hjälpa till med att färdigställa uppgifterna. Det är även enklare än någonsin att säkerställa korrekt tidrapportering, som kan vara kopplad till en GPS, så timmarna kommer på rätt projekt beroende på var du har varit. Allt smidigt förpackat i ett affärssystem – själva hjärnan i processen.

I förhållande till att det finns både brist på kvalificerad arbetskraft och uppgifter spridda över byggsektorn kan AI i ett affärssystem vara ett bra hjälpmedel. Med den nya tekniska mognaden kan fler anställda som inte tidigare kunde utnyttja möjligheterna med IT nu utföra uppgifter snabbare samtidigt som resurserna utnyttjas bättre. Tekniska lösningar är som bäst när de gör det komplexa enklare. Det gäller även för alla som arbetar i byggbranschen.

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta