Är din entreprenadchef framtidssäkrad? | Unit4
Skip to main content
Trusted business advisor

Är din entreprenadchef framtidssäkrad?

Ledningen inom varje entreprenadföretag är självklart fokuserad på att se till att verksamheten levererar utifrån verksamhetsmålen, men hur är det med medarbetarna?
Här tänker vi i synnerhet på projektledarna som står i främsta ledet. De är avgörande för att koncernstrategin – och det centrala verksamhetsorienterade tänkesättet – ska föras vidare och förverkligas på byggarbetsplatsen. Men oftast ligger deras fokus uteslutande på själva projektet, och inte på hur det påverkar strategin, vilket är skadligt för företaget och dess konkurrensförmåga.

Naturligtvis är det koncernledningens ansvar att medarbetarna vet hur de ska tänka och förstå vad de ska eftersträva i företagsstrategin, och vilka nya områden som de kan mätas på. Man kan inte förvänta sig att ett sådant fokus kommer av sig självt.
Detta är inte sagt för att peka fingrar eller kritisera, utan för att lyfta fram en utmaning som ligger i branschens natur och är ett resultat av hur den har fungerat i årtionden. Men tiderna förändras och det är helt annorlunda nu. Därför behövs ett nytt tillvägagångssätt och nya verktyg.

Noggrann projektstyrning är guld värd, men det är inte genom att arbeta från projekt till projekt som man framtidssäkrar företagets verksamhet. Det gör däremot förmågan och viljan att förstå och hitta de ställen där det finns möjlighet att optimera, där problem uppstår och där man förlorar pengar – men även där det finns möjligheter att tjäna pengar.

Digitaliseringen är faktiskt en fördel
De insikter som entreprenadcheferna samlar på sig och har tillgång till kan ge en fördel för koncernen under nästa projektering, och nästa och så vidare. Kort sagt: en stärkt konkurrenskraft. Att vara verksamhetsinriktad handlar nämligen inte bara om att skapa och tänka omsättning, utan det handlar om hur man arbetar generellt. Men detta kräver "bandbredd", som det så populärt heter. Och det åstadkommer man bara genom att automatisera de administrativa processerna. Det här arbetet kräver rätt verktyg, för det kan inte göras manuellt – vilket innebär digitalisering.

Alltför mycket resurser läggs på rutinuppgifter eller registrering och kontroll, något som mycket lättare skulle kunna hanteras automatiskt. I stället kan resurser och fokus flyttas till att förhålla sig till om man ska säga ja eller nej till ett uppdrag som kanske förbättrar omsättningen men som inte stärker resultatet, säkra ett underlag för färre tvister, föra tillbaka överskottet från en del av projektet för att förbättra koncernens kassaflöde och säkerställa att erfarenheter av UE dokumenteras och används aktivt från projekt till projekt, för att nämna några exempel.

Dokumentation och transparens gynnar alla
I en bransch som byggbranschen med ökande krav på genomgripande dokumentation och stor konkurrens är digitalisering avgörande – för att säkerställa transparens, för det enskilda företagets ekonomistyrning, konkurrensförmågan och överlevnaden på sikt. Jag skulle faktiskt vilja hävda att det inte är möjligt att driva en sund verksamhet utan digitalisering.Digitaliseringen är här för att stanna. Och fördelarna är tydliga.

Med de branschanpassade ERP-verktyg som finns på marknaden kan man gå från att vara defensiv i sina arbetsmetoder till att kunna vara offensiv, tänka i möjligheter och göra förtjänster i stället för att begränsa förlusterna. Men det handlar om att arbeta proaktivt, inte om att begränsa skadan när den väl har skett.

Den fördelen uppnår man redan i anbudsfasen om man har optimerat sina insikter och vet exakt var man kan göra förtjänster och var det finns risk för förluster. Det här ger perfekta styrningsverktyg för både CIO och entreprenadchefen.

Och det är här som entreprenadchefen kan tillföra det stora värdet i framtiden. Inte bara genom en noggrann projektstyrning, utan genom att följa strategin ända ute på plats och generera insikter som kan omsättas till en lönsam verksamhet med hjälp av de rätta digitala verktygen.


Läs mer om Unit4 MAP-applications, ett marknadsledande helhetskoncept för kalkyl, anbudshantering och projektstyrning. 

Sign up to see more like this