Skip to main content
En hyllning till alla hjältar som arbetar med lönefrågor

En hyllning till alla hjältar som arbetar med lönefrågor

från  oktober 20, 2022 | 3 min läsning

I USA pratar man ofta om ”unsung heroes”, osjungna hjältar, när man beskriver de som drar det tunga lasset bakom kulisserna för att ge andra utrymme och möjligheter. Utan tvekan hör alla som arbetar med lön till denna kategori.

För många har pandemin inneburit en ökad arbetsbelastning, inte minst när det kommer till all rådgivning som förväntas hinnas med på toppen av det ordinarie löpande arbetet - samtidigt som man behöver läsa in sig på tillfälliga regelverk och stödpaket.

Att ha rätt kunskaper är en styrka som allt fler insett under pandemin. Det gäller inte minst de som arbetar med lönefrågor.

– Min känsla är att det är viktigt att det på en arbetsplats finns en (eller flera) personer som man kan vända sig till vid lönefrågor, inte bara gällande ens egen lön utan även gällande generella lönefrågor. Det är värdefullt och tidseffektivt med en person som kan stötta både chefer och anställda i frågor som exempelvis rör pension, hur pensionen påverkas om jag väljer att gå ner i tid, om jag önskar löneväxla etc. säger Annelill Birkeland, Solution architect på Unit4.

Annelill Birkeland tror även att det, dessvärre, finns många arbetsplatser i Sverige som saknar förståelse för hur stor kunskap personer som arbetar med lön besitter. 

– Lön är något man förväntar sig att få en gång i månaden, det ska helt enkelt bara fungera. Det är därför viktigt att skapa förståelse och lyfta hjältarna som arbetar med detta, de besitter en otrolig kunskap, både gällande lagar, regler och avtal. Om man på företag hade mer kunskap kring detta, skulle man kunna använda sina kollegor på lön som bollplank i många fler frågor än som görs idag.

Hur skulle du beskriva de som arbetar med lön, finns det några gemensamma drag som kännetecknar dessa personer? 

– Det första jag tänker på är att dessa personer är väldigt lojala och serviceinriktade, de vill alltid hjälpa till och gör allt för att lönen ska bli rätt – trots att underlagen kan vara bristfälliga och sena. De är dessutom väldigt noggranna och otroligt bra på att jonglera med många ärenden samtidigt.

Har pandemin inneburit en ökad arbetsbelastning för de som arbetar med redovisning och lön tror du? 

– Jag är övertygad om att arbetsbelastningen har ökat, inte minst med de tillfälliga regelverk och stödpaket som tillkommit som ofta krävt snabba lösningar med kort varsel samt initialt inneburit många manuella rutiner för att få allt på plats. I många fall har det dessutom inneburit ett förändrat arbetssätt, då man precis som i många andra yrkesroller snabbt har fått lära sig att arbeta mera digitalt, något vi kommer att ha nytta av - det går t.ex. inte längre att låsa in en pärm med uppgifter i ett skåp på arbetsplatsen när många arbetar hemifrån, 

Att ha rätt kunskaper är en styrka, inte minst om man jobbar med redovisning och lönefrågor. Tror du att fler företag och kollegor har insett detta på grund av pandemin?

– Kanske har mindre bolag insett vikten av att ha en person som kan detaljerna runt lönefrågor, men jag tycker att vi har ett stort arbete att göra med att lyfta vikten av rätt kompetens när man arbetar med lön och ekonomi. De olika rollerna kan i många fall stötta varandra, men det är svårt att hålla sig uppdaterad inom båda områdena.

Till sist, vad kännetecknar en bra lönekonsult? 

– Jag skulle säga att en bra lönekonsult, bortsett från rätt kompetens, även har sinne för detaljer och är nyfiken. Lön är ett område som ständigt förändras, både vad gäller lagar och regler men nu även hela arbetssättet!

För mer information om vårt HR & Lönesystem, klicka här >> 

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta