Skip to main content

Toimintolaskenta ja muut digitaalisen taloushallinnon ratkaisut

Ennusta täsmällisesti. Mallinna tehokkaasti. Suunnista ketterästi taloussuunnittelun ja -analysoinnin epävarmuuksissa paremman yhteistyön ja ajantasaisempiin tietoihin perustuvien päätösten avulla. Vapaudu monimutkaisen taulukkolaskennan kahleista integroiden strategia ja operatiiviset toiminnot paremmin liiketoimintaymmärryksen lisäämiseksi.

  

Liiketoiminnan ohjausta

Menestyksen vauhdittamista valjastamalla täysin samassa linjassa olevien tiimien sekä Unit4:n älykkään Financial Planning & Analysis -ohjelmiston tehon. Unit4:n ratkaisut auttavat organisaatioita yhdistämällä automatisoidun sekä tekoälyn kyllästämän taloussuunnittelun ja -analyysin, budjetin hallinnan sekä talousennusteet erittäin interaktiivisiin koontinäyttöihin ja tehokkaisiin, ennalta määritettyihin malleihin.

Katso 90 sekunnin selosteeseemme nähdäksesi, miten voimme auttaa organisaatiotasi menestymään nopeasti muuttuvina aikoina.

Lisää nopeutta ja tarkkuutta suunnitteluun
 

Anna liiketoiminnallenne tilaisuus kasvaa ja reagoida nopeasti mahdollisuuksiin.

Tiimit saavat lisää vaikutusmahdollisuuksia ja ovat samassa linjassa

Lisää suunnitteluun osallistumista kautta koko organisaation.

Parempaa näkemystä asioista parempaa päätöksentekoa varten

Organisaatio voi laatia kokonaiskuvan ja edistää parempia liiketoimintapäätöksiä.

Unit4 Financial Planning & Analysis, hyötyjä

Unit4:n pilvikäyttöisen Financial Planning & Analysis -ohjelmistoratkaisun ansiosta henkilöstöllä on käytettävissä parempia ja nopeampia tapoja hyödyntää numeroita – älykkäämmän suunnittelun, budjetoinnin ja ennustamisen, raportoinnin, visualisoinnin ja analytiikan avulla.

  Koskettaako joku näistä yleisistä taloussuunnittelun haasteista teidän organisaatiotanne?

  • Eri lähteistä ja versioista peräisin olevien hajanaisten tietojen yhdistäminen ja todentaminen.
  • Aikaa vievä (tai olematon) suunnittelun hallinta sekä lyhyet suunnittelujaksot.
  • Keskitetty ja hajautettu tiedonkeruu/suunnittelu.
  • Suunnitelmien säätämistä lyhyellä varoitusajalla muutosten vuoksi.

  Valitsemalla joustavan ja integroidun lähestymistavan saadaan katettua kaikki organisaation taloushallintoon liittyvät suunnittelutarpeet – oli kyse sitten kassavirran suunnittelusta, budjettien hallinnasta tai myynnin, kustannusten ja tulojen ennustamisesta.

  Ota selvää, miten

  FP&A solution image - Integrated financial planning

  Onko organisaatiollanne mitään näistä yleisistä raportointi-, analyysi- ja koontinäyttöhaasteista?

  • Reaaliaikaisten tietojen integrointi eri sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä puuttuu.
  • Ei mahdollisuutta tarkastella numeroita eri näkökulmista tai tehdä vertailuja toteutuneita lukujen, suunnitelmien ja ennusteiden välillä.
  • Vaivalloinen porautumisprosessi perimmäisten syiden ja riippuvuussuhteiden selvittämiseksi.
  • Liiketoiminnan suoriutumisen seurannan puuttuminen keskeisistä strategiaa edistävistä tekijöistä.

   

  Toimenpidekelpoisilla ja luotettavilla numeroilla saadaan piirrettyä kokonaiskuva sekä edistettyä parempia liiketoimintapäätöksiä – näin organisaationne voi menestyä sekä reagoida ketterämmin muutokseen.

  Ota selvää, miten

  FP&A solution image - reporting, analysis and dashboarding

  Puuttuuko kokonaiskuva?

  • Johdonmukaisen, eri osastot kattavan, yhteistyössä tehtävän, ketterän ja tarkan suunnittelun puuttuminen.
  • Suunnittelu on ylimalkaista esim. työntekijä- tai sopimustasolla.
  • Rajalliset analyysitiedot (esim. SLAM, keskeiset suorituskykymittarit ja monimuotoisuus), vaikka henkilöstö on sekä suurin kustannus- että suurin menestystekijä.
  • Taulukkopohjainen suunnittelu (tiedostojen jakaminen lähettämällä esim. s-postitse, manuaalinen tietojen yhdistäminen, prosessinhallinnan puuttuminen jne.).

  Tee asiantuntevia päätöksiä yhdistämällä henkilöstösuunnittelu, analytiikkat, taloudellinen budjetointi ja liiketoiminnan operatiivinen suunnittelu.

  Katso, miten

  Screenshot of the People Planning & Analytics module in Unit4 Financial Planning and Analysis

  Onko konsolidointi yhtä taistelua?

  • Monimutkaiset yritysrakenteet sisältäen eri kieliä, kirjanpitostandardeja, valuuttoja sekä kasvavassa määrin konsernin sisäisiä tapahtumia.
  • Koko organisaation kattavaa eri ERP-järjestelmien integrointia ei ole.
  • Yhtenäistä konsolidoijille, tilintarkastajille, Financial Planning & Analysis -toiminnalle ja johtoryhmälle tarkoitettua tietokantaa ei ole.
  • Aikaa vievä prosessi, joka vaatii paljon resursseja ja josta puuttuu selkeä työnkulku.

  Unit4 voi auttaa taloudellisten tietojen nopeassa ja helpossa yhdistämisessä, ryhmäraportoinnin laatimisessa sekä kaiken yhdistämisessä yhteen järjestelmään.

  Ota selvää, miten

  FP&A solution image - financial consolidation

  Aiheuttaako vuokrasopimusten kirjanpito päänsärkyä?

  • Tuntuuko kaikkien yrityksen tai konsernin olemassa olevien ja tulevien vuokrasopimusten keruu, järjestäminen ja dokumentointi hankalalta prosessilta?
  • Eikö niitä ole liitetty ERP- ja konsolidointijärjestelmiin?
  • Onko sinulla vain osittainen käsitys kunkin leasingsopimuksen vaikutuksista taseeseen, tuloslaskelmaan sekä keskeisiin suorituskykymittareihin?

  Auta tiimejäsi vuokrasopimusten hallinnan, läpinäkyvyyden ja vaatimustenmukaisuuden palauttamisessa ja IFRS 16 -säädöksiin mukautumisessa vain muutamalla helpolla vaiheella.

  Ota selvää, miten

  Unit4 solutions help customers with IFRS 16

  Suunnittelu- ja analyysiohjelmisto, jonka monet
  alan analyytikot arvioivat parhaaksi

  Tutustu viimeisimpiin palkintoihimme ja analyytikoiden arvosteluihin

     

  Grafiikka, jossa näkyy FP&A:n ja ERP:n integrointi

  Saavuta enemmän 
  Unit4-ratkaisuillasi

  Saat erinomaiset tulokset yhdistämällä Unit4 FP&A:n ja Unit4 ERP:n. Yhtenäinen, läpinäkyvä ja ketterä ratkaisumme auttaa tekemään yhteistyötä entistäkin paremmin sekä yhdenmukaistamaan operatiivisen, strategisen ja taloudellisen suunnittelun koko organisaatiossa.

  BARC:n raportin saapumissivun otsikkografiikka

  Etkö ole varma, mikä on paras tapa nykyaikaistaa yrityksesi taloussuunnittelu- ja analyysiohjelmisto?

  Jos sinulla on vaikeuksia päättää valitako ERP, jossa suorituksen johtaminen on integroituna vai yksittäiset ratkaisut, tämä BARC:n johtavien analyytikoiden raportti auttaa. Se auttaa sinua valitsemaan yrityksellesi sopivat digitaaliset FP&A-ratkaisut.

  Asiakkaiden menestymistä rakentamassa

  Olemme palveluorganisaatioiden luottovalinta ympäri maailmaa

  americares
  NHS East of England Ambulance Service
  Levio Business + Technology
  Magnox
  OXFAM
  St Polten logo

  Konkreettisia hyötyjä

  Seuraavassa on muutamia esimerkkejä konkreettisista hyödyistä ja säästöistä, joita asiakkaamme saavat ratkaisujemme avulla

  100

  Sata Excel-tiedostoa ja viikon työrupeama kutistuivat 30 minuuttiin ja muutamaan napsautukseen

  2,5

  FP&A-prosesseissa säästetään vuosittain 2,5 kuukauden edestä työaikaa

  30

  Virtaviivaistetut prosessit säästävät 30 henkilötyöpäivää vuodessa

  15%

  Raportit 15 % lyhyemmädä ajassa + parempi budjetointi ja ennusteiden laatiminen

  Asiakastarina: Nuclear Restoration Services (NRS)

  Tämä ydinvoimaloita käytöstä (tunnettiin aiemmin nimellä Magnox) poistava organisaatio edistää ketterää, ihmislähtöistä liiketoiminnan muutosta integroiduilla Unit4 ERP-, FP&A- ja Talent Management -alustoilla vahvistaakseen siten koko organisaation laajuista muutosta.

  Etsitkö jotain muuta Unit4-ratkaisua?

  Joidenkin Unit4-tuotteiden nimiä on muutettu hiljattain:

  Puhutaanpa siitä, mitä henkilöstökokemus sinulle merkitsee.

  Pyydä henkilökohtainen esittely joltain toimiala-asiantuntijoistamme.