Skip to main content
Smilende mann i rød og svart skjorte med PC under armen og grå bakgrunn

De viktigste prioriteringene og utfordringene for en moderne IT-sjef

fra  mai 15, 2023 | 4 min lesetid

Rollen til dagens Chief Information Officer (CIO) ser veldig annerledes ut enn for 35 år siden. På 80-tallet var CIO primært begrenset til IT-avdelingen og hadde en backoffice-rolle, mens i dag har CIO’en en viktig rolle i bedriften, og fokuserer mindre på maskinvare og mer på virksomhetens fremtid. Rollen handler nå om innovasjon, strategi og det å sørge for samarbeid på tvers i organisasjonen.

Det endrede fokuset til den moderne CIO og de viktigste utfordringene

De moderne CIO-utfordringene har endret seg. CIO er nå ansvarlig for å beskytte bedriftens intellektuelle eiendeler og ressurser mot nettverkstrusler som blir stadig mer utbredt. Hackere stjal for eksempel en halv milliard personopplysninger bare i 2018. Hvis det skjer en datalekkasje, er det CIO som får skylden, og derfor har "CIO-prioriteringene" endret seg betraktelig de siste årene.

En fersk undersøkelse gjort av CIO Magazine viser at CIO’er bekymrer seg mest for å holde organisasjonen trygg. Det inkluderer både cybersikkerhet og overholdelse av personvernregler og cyberrobusthet. Andre viktige prioriteringer for den moderne CIO’en er gjeldsreduksjon, økt digital tilstedeværelse, modernisering av styringsprosesser, avvikling av datasentre og bruk av dataanalyse. 

Det har også skjedd en endring i utgiftsvanene. I årenes løp har CIOs rolle og prioriteringer endret seg fra å være fokusert på verdibevaring å skape verdi: 
 
"Fordi IT er ryggraden i de fleste forretningsfunksjoner, utgjør teknologiinvesteringer en økende andel av bedriftens utgifter, og mange interessenter i organisasjonen forventer at disse investeringene er i tråd med forretningsstrategien", skriver Wall Street Journal. 
Etter hvert som organisasjoner legger stadig større vekt på teknologi, forventer administrerende direktører at CIO-ene driver innovasjon og inntektsdeling i hele organisasjonen.

Hva bryr CIO-er seg om i profesjonelle tjenester? 

Størrelsen på organisasjonen og hvilken bransje den tilhører avgjør hvilke ansvarsområder og funksjoner en CIO har. Generelt sett fokuserer bransjen for profesjonelle tjenester mer på å forbedre teknologiske prosesser enn andre bransjer. I denne sektoren vil CIO trolig være en del av C-suite-teamet. 
 
I profesjonelle tjenester bistår CIO toppledere inn og ut av styrerommet. De er der for å:
•    Styrke integrasjonen mellom virksomheten og IT 
•    Forbedre avkastningen på IT-investeringer, og 
•    Redusere risiko med en datadrevet tilnærming

Nyere forskning indikerer at CIO-er innen profesjonelle tjenester har mistet direkte kontroll over de totale IT-utgiftene. Mer enn 60% av store globale selskaper lar ikke-IT-avdelinger lede digitale og teknologiske investeringer. 
Årsaken til denne utviklingen kan være investeringer i kunstig intelligens (AI) og automatisering, som driver frem en ny strategi hvor det ikke lenger er en separat forretningsstrategi og teknologistrategi, men heller en helhetlig strategi drevet av teknologi, ifølge Steve Bates, global leder for CIO-tjenester i KPMG. Selv om denne strategien kan være farlig på grunn av risikoer knyttet til personvern og cybersikkerhet, kan organisasjoner som balanserer forretningsengasjement med IT-styrte utgifter likevel dra fordeler av det.

Utfordringer som CIO-er står overfor i dag

CIO-er bør investere i People Experience - en disiplin som brukes på programvareutvikling som setter menneskelig påvirkning øverst på IT-avdelingens agenda. Gjennom Unit4 People Experience Suite er fokuset at mennesker er din viktigste ressurs, ikke maskiner.  
 
"Å sette mennesker i sentrum for teknologistrategien fremhever et av de viktigste aspektene ved teknologi; hvordan den påvirker kunder, ansatte, forretningspartnere, samfunnet eller andre viktige målgrupper", sier Brian Burke, visepresident i forskningsselskapet Gartner. "Man kan hevde at alle organisasjonens handlinger kan tilskrives hvordan de påvirker disse personene og gruppene, enten direkte eller indirekte." 
 
Og dette er ikke den eneste utfordringen. Utdatert programvare gjør prosesser som en gang var enkle, langt mer kompliserte enn de trenger å være. 48 % av CIO-er og IT-ledere sier at de har flere applikasjoner enn de faktisk trenger, og 70 % sier at minst 20 % av applikasjonene deres er "overflødige". For å løse dette problemet bør CIO-er integrere programvare og systemer for å administrere ressurser, mennesker og leverandører. 
 
Ifølge Capgemini er antall applikasjoner i ferd med å nå en kritisk masse; forstyrrende teknologier har dukket opp. 

"Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal rasjonalisere, men snarere når og hvordan vi skal gjøre det." 

I fremtiden vil CIO-er også måtte være mer synlige. Ettersom IT-folk krever større åpenhet fra ledere, må CIO være mer transparente og ta mer ansvar ansvarlig og ansvarlig. For noen CIO-er med flere tiårs erfaring vil dette være et kultursjokk, men akkurat nå er åpenhet avgjørende.  

"Når det gjelder å oppnå forretningsrelevans, mener CIO-er at åpenhet er grunnlaget for å omsette strategi til gjennomføring", sier CIO Magazine. "Med det mener CIO-er at det kan skapes en felles forståelse, visjon og til og med formål."

De viktigste prioriteringene for CIO

Det er forventet at flere CIO-er vil prioritere innovasjon over informasjon, med fokus på nye teknologier og trender som fremmer forretningsvekst. Maskinlæring og kunstig intelligens vil fortsette å blomstre, og dyktige CIO-er vil innlemme disse teknologiene i sine digitale transformasjons- og inntektsgenererende øvelser.  
 
Det vil også bli et større og tydeligere fokus på automatisering. De nyeste verktøyene gjør det enkelt å automatisere oppgaver knyttet til selv de eldste og mest utdaterte systemene. Profesjonell programvare for tjenesteadministrasjon kan for eksempel forenkle manuell dataregistrering og gir CIO-er dypere og mer nøyaktig innsikt.

Migrering til skyen kan være en mulighet for CIO-ledet endring 

Skyen er det foretrukne valget for CIO-er som ønsker å modernisere IT-porteføljene sine. Noen CIO’er er fortsatt motvillige til å ta steget, på grunn av bekymring for tap av kontroll ved å migrere til skyen. Men skytjenester kan gi alle fordelene med datastyring, katastrofegjenoppretting og lagring som CIO-er er vant til. Med tanke på potensialet for automatisering og systemintegrasjon, er det fornuftig å migrere, spesielt for profesjonelle tjenestefirmaer som kan skape enorme prosesseffektiviteter og forbedringer i tjenesteleveransen i skyen. 
 
En fremoverlent CIO vil tilpasse en skyløsning basert på organisasjonens størrelse, skalerbarhet og krav.  

COVID-19 og fjernarbeid 

COVID-19-pandemien har raskt endret IT-bransjen og CIO-er må tilpasse seg. De bør revurdere sine prioriteringer og teamenes ferdigheter, ettersom IT-budsjettene kan bli redusert. 
 
På grunn av økende fjernarbeid har flere bedrifter flyttet IT-porteføljer til skyen, og dette er spesielt viktig i profesjonelle tjenester. Hvis organisasjonen ikke har fjernstyrt prosjektledelse, kan de bli utkonkurrert, og CIO-er må hjelpe dem å migrere til ny teknologi.

Til slutt

I løpet av de siste 35 årene har CIOs roller og ansvarsområder endret seg dramatisk. De har kommet ut av IT-avdelingen for å kreve sin plass i ledergruppen. CIO-rollen er mer relevant enn noen gang og viktig for organisasjonens suksess.
Hvordan kan Unit4 hjelpe?  
Vi hjelper deres bedrift med å få den teknologiske infrastrukturen på plass slik at organisasjonens prosesser kan utvikle seg og styrke deres største ressurs - deres ansatte. 
 
Unit4 tilbyr ERP-plattformer som er skreddersydde for din bedrifts spesifikke behov. Dette inkluderer å skape en samlet opplevelse for alle back office- funksjoner, samt skape et fullt integrert  applikasjonsmiljø på tvers av hele organisasjonen med Unit4 Industry Mesh. Våre HCM- og FP&A-løsninger gir også den moderne CIO’en oppdatert informasjon om  person- og økonomidata som er avgjørende for å ta modne strategiske beslutninger om hvordan organisasjonens teknologi støtter de overordnede mål. 
 
For å finne ut mer, klikk her for å bestille en demo og se hva vår ERP-løsning kan gjøre for din organisasjon. 
 
VANLIGE SPØRSMÅL: 
 

  • Hva er forskjellen mellom CIO og CTO? 

CIO er ansiktet utad for IT-avdelingen, både for interne team og enheter som betjener. Deres rolle er å holde kompatible forretningsprosesser i gang effektivt, slik at selskapet er produktivt og fungerer problemfritt. 
 
CTOs eksterne fokus retter seg mot kundenes behov og hvordan virksomheten kan støtte eventuelle partnerbedrifter som leverer løsninger basert på virksomhetens kjerneteknologi. 
 

  • Hvilke ferdigheter bør en CIO ha?  

CIO-en må ha organisatoriske ferdigheter for å bygge opp virksomhetens IT-infrastruktur som støtter virksomhetens mål. Det er også viktig at de kan kommunisere effektivt med forskjellige grupper, inkludert direkte rapporter, ikke-tekniske avdelinger, leverandører, styremedlemmer og andre i ledergruppen samt tilpasse språket sitt med tanke på hvem de adresserer. Lederskap og veiledning, strategisk og proaktiv tenkning, og en visjon for bedriften er også viktige ferdigheter for en CIO.   
 

  • Hvor teknisk bør en CIO være? 

For en CIO er det viktig å ha både teknisk kompetanse og forretningsforståelse. De må kunne dykke dypt ned i teknologien når det er nødvendig, men også ha god kjennskap til markedet og bransjetrender.

Hold deg oppdatert!