Skip to main content

IT-sjefer må støtte strategisk datahåndtering med digitale investeringer

fra  mars 1, 2024 | 4 min lesetid

Det er flere faktorer å ta hensyn til når det gjelder å håndtere den enorme datastrømmen som mange organisasjoner opplever for tiden. For en CIO må IT-infrastrukturen kunne skaleres for å håndtere den stadig økende datamengden som kommer inn i organisasjonen.

Strategisk datahåndtering må tas i betraktning når det gjelder IT-investeringer, inkludert verktøy som muliggjør dataanalyse i sanntid for strategisk planlegging og prognoser.

IT-sjefer bør investere i skyverktøy som kan håndtere store datasett og utnytte maskinlæring og kunstig intelligens (KI) for å utnytte dataene effektivt.

I et webinar nylig avholdt av IDC FutureScape kom det frem at "Innen 2025 vil 45% av CIO-ene prioritere strategisk datahåndtering og fremme en datadrevet kultur for å sikre konkurransedyktig differensiering i den digitale tidsalderen."

IT-sjefer som setter seg selv i førersetet for digital transformasjon vil skape vekst, motstandskraft og god drift. Ikke bare ved å investere i integrerte og strategiske datahåndteringsverktøy, men ved å etablere en datadrevet kultur som sikrer at data kan utnyttes i stedet for å overvelde teamene.

Hvorfor strategisk datahåndtering er viktigere enn noensinne

Ifølge McKinsey Digital mener 64% av bedriftsledere at de må digitalisere virksomheten sin for å være økonomisk levedyktige. Ifølge Harvard Business Review vokser mellomstore bedrifter som har en klar og omfattende digital visjon, som veileder strategiske beslutninger, i gjennomsnitt 75% raskere enn bedrifter uten en slik visjon.

Overholdelse av kravene til rapportering om miljømessig, sosiale forhold og selskapsstyring, IFRS 16, samt et økende behov for kortfattet bærekraftsrapportering, viser den økte databelastningen på organisasjoner og understreker behovet for å utnytte integrerte data for å kunne reagere på tvers av funksjoner.

I 2024 og de kommende årene vil det dessuten være betydelige geopolitiske faktorer som har skapt turbulente markedsforhold, noe som gir teamene et større ansvar for å fokusere på og la seg lede av data, i stedet for å ta forhastede beslutninger uten data. 

Det er ikke til å stikke under en stol at de som har gamle systemer som baserer seg på fragmenterte datasiloer og ineffektive prosesser, vil mangle produktivitet og verktøy som skal til for å utarbeide effektive strategier for fremtiden. De vil også slite med å forbli konkurransedyktige sammenlignet med de som har gjennomført en digital transformasjon.

Click to read Top 9 CIO Considerations (Gated)

Verdien av integrerte data

Datasiloene som brukes i lokale og eldre systemer fragmenterer ofte forretningsfunksjoner og utgjør en hindring for samarbeid. Men de fleste forretningsfunksjoner fra HR, finans, prosjekter, innkjøp og mer, samhandler ofte under forretningssyklusen, og disse teamene er avhengige av integrerte data for nøyaktighet.

Verdien av å integrere data fra alle funksjoner i en felles datamodell vil skape en felles kilde til sannhet som gjør det mulig for toppledelsen å tolke data på en strategisk måte og enkelt samarbeide med forskjellige funksjoner.

For eksempel vil overholdelse av ESG-rapportering kreve at data samles inn og konsolideres fra flere kilder for å kunne oppfylle dette kravet på en sikker måte.

Økende bruk av KI

I praksis kan KI-automatisering håndtere dataregistrerings- og konsolideringsoppgaver på en enkel og nøyaktig måte uten å bli utmattet som mange økonomiavdelinger blir. Når dataene er konsolidert, kan KI forvandle dem til nyttige rapporter og bruke datavisualiseringsteknikker for å oppmuntre til strategisk tenkning.

I tillegg til å redusere datafeil sikrer KI også at avdelingene kan bruke tiden de ellers ville brukt på manuelle dataoppgaver til å fokusere på andre ting og bruke KIs prognoser og integrerte sanntidsrapportering til å utvikle strategier for fremtiden.

CIO-er må gjøre grundig research på KI for å sikre at datahåndteringsstrategien sørger for etisk KI-styring i organisasjonen, at de ansatte får tilstrekkelig opplæring og informasjon om hvordan de skal bruke KI, og at implementeringen er i tråd med bedriftens strategi.

Hvordan kan IT-sjefer skape en datadrevet kultur?

Ingen kan forvalte det de ikke har data om, og det er viktig å sikre at organisasjonen ledes av data for å forene forretningsfunksjoner, drive innovasjon og informere strategi. Å skape en datadrevet kultur er en kontinuerlig reise. Det krever kontinuerlig læring, tilpasning og en forpliktelse til å integrere datadrevet praksis i hele organisasjonen.

Med forbedrede dataprosesser i skyen, eksempelvis datavisualisering, avanserte rapporteringsfunksjoner og KI-datanalyse, har det aldri vært enklere å forutse data og bruke dem strategisk, og det betyr at data enkelt kan forstås og brukes fra medarbeider til CEO. 

Ifølge Microsoft er det 121% større sannsynlighet for at de ansatte føler seg verdsatt av arbeidsgiveren når de får tilgang til data. Men oppslutningen begynner på toppen. Informasjonsdirektører bør sørge for at ledelsen er på samme side når det gjelder å forankre en datadrevet kultur.

Slik kan Unit4 tilby en strategisk plattform for datahåndtering

Vår serie med integrerte programvareløsninger hjelper CIO-er med å håndtere den økende tilstrømningen av data og gi teamene muligheten til å bruke riktig data til rett tid.

Cloud ERP-plattformen gjør det mulig å utvide programvaren, slik at det blir enklere å integrere det digitale økosystemet fullt ut og skape én enkelt sannhetskilde. En fleksibel datamodell gjør det enkelt for CIO-er å organisere og manipulere dataene og etablere et effektivt samarbeid på tvers av virksomheten med en datadrevet kultur.

Våre løsninger hjelper deg med å prognostisere og forutsi fremtidige resultater på en nøyaktig måte, slik at du får den innsikten du trenger for å nå målene dine og skape vekst.

Book en demo i dag for å finne ut hvordan Unit4 kan hjelpe deg med å investere i strategiske ERP-løsninger.

Hold deg oppdatert!