Hyppää pääsisältöön
Kotisivu
Woman

Miltä asiantuntijapalveluala näyttää vuonna 2025?

kirjoittaja  toukokuu 21, 2020 | 4 min lukuaika

Asiantuntijapalveluala on hyvässä vedossa. Tutkimusyhtiö Service Performance Insightin (SPI) tuoreen globaalin tutkimuksen mukaan asiantuntijapalvelualan liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia vuosina 2018–2019 ja nettotulos oli kunnioitettavat 15,2 prosenttia (huolimatta pienestä pudotuksesta edellisvuoteen verrattuna). Yrityksillä ei kuitenkaan ole varaa tyytyväisyyteen, sillä muutos on aivan kulman takana. 

Kasvava markkina kehittyy jatkuvasti, ja vuoteen 2025 mennessä tullaan näkemään järisyttäviä muutoksia. Tarkastellaanpa lähemmin muutamia suuntauksia ja vaikutteita, jotka muokkaavat asiantuntijapalveluiden tulevaisuutta, sekä sitä, miten organisaatioiden on sopeuduttava muutoksiin, jos ne haluavat menestyä viiden vuoden kuluttua. 

Palvelupaketeista tulee tuotteistettuja ja tilauspohjaisia  

Hyvä uutinen asiantuntijapalveluorganisaatioille (professional services organization / PSOs) on se, että palvelusektori jatkaa kasvuaan vuosi vuodelta; sen osuus Yhdysvaltojen taloudesta on noussut jo 80 prosenttiin. Markkinan kasvu tarkoittaa kuitenkin kiristyvää kilpailua, ja SPI:n mukaan yritysten on tarkasteltava palveluiden hinnoittelu- ja laskutusmalleja seuraavan viiden vuoden aikana, jos ne haluavat hyödyntää uusia mahdollisuuksia. 

Esimerkiksi SPI:n 2020 Professional Services Maturity Benchmark -raportin mukaan noin 20 prosenttia sektorin tuloista tulee tällä hetkellä toistuvista ansaintamalleista, ja tämä malli yleistyy entisestään vuoteen 2025 mennessä. Asiakkaita laskutetaan ensisijaisesti tilaussopimuksista ja hallinnoiduista palvelusopimuksista, kun asiantuntijapalveluorganisaatiot siirtyvät käyttöön perustuvaan kulutusmalliin. 

Asiakkaiden on helpompi ostaa palveluita, kun organisaatiot mallintavat liiketoimintaansa tällä tavoin. Haasteena on kehittää sellainen yritysrakenne, joka tukee tämän lähestymistavan tuottamien, monimuotoisten sopimusten hallinnointia. 

Älykäs, teknologiaa hyödyntävä työ vie voiton kovasta työstä  

Jos käyttöön perustuvasta mallista tulee standardi, organisaatioiden on tarkasteltava huolellisesti resurssiensa käyttöä. Vuonna 2025 toimialan johtavat yritykset ymmärtävät, että menestyäkseen on työskenneltävä älykkäämmin, ei kovemmin, ja ottavat käyttöön muutoksen mahdollistavia teknologioita. 

Seuraavan viiden vuoden aikana asiantuntijapalveluyritykset vähentävät hallinnolliseen työhön, kokousten ajoittamiseen, tietojen syöttämiseen ja suorituskyvyn manuaaliseen analysointiin käytettyä aikaa teknologian avulla. Pilvipalveluihin, liiketoimintatiedon hallintaan (Business Intelligence / BI) ja tekoälyyn (Artificial Intelligence / AI) liittyvät innovaatiot ovat keskeisessä asemassa tässä muutoksessa – etenkin alustat ja sovellukset, joissa on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä. 

Vielä tärkeämpää on se, että teknologian hoitaessa hallinnolliset perustehtävät henkilöstö saa mahdollisuuden työskennellä yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. SPI:n tutkimus osoittaa, että vain viisi prosenttia asiantuntijapalveluorganisaatioista työskentelee tällä hetkellä ”optimoidussa” yhteistyömallissa. Tämä luku kasvaa dramaattisesti vuoteen 2025 mennessä yritysten tarjotessa työkaluja, joiden avulla työntekijät voivat keskittyä merkittäviin liiketoiminnan parannuksiin, vaikuttaviin muutoksiin ja muutoksen hallintaan. 

Ihminen on edelleen keskeinen menestystekijä  

Yksi yleinen väärinkäsitys liiketoiminnan tulevaisuudesta yleensä on, että konevoima korvaa työvoiman seuraavien 5–10 vuoden aikana. Kuten olen jo maininnut, teknologia on tärkeässä roolissa alhaisen lisäarvon työn automatisoinnissa ja virtaviivaistamisessa. Tämä kuitenkin lisää henkilöstön motivaatiota ja antaa heille mahdollisuuden keskittyä korkeampaa lisäarvoa tuottavaan ja korkeampaa ammattitaitoa edellyttävään toimintaan. 

Vuoden 2020 vertailututkimuksessa henkilöstömäärä kasvoi yhdeksällä prosentilla. Tämä suuntaus, jossa koneet vahvistavat työntekijöiden mahdollisuuksia, tulee jatkumaan seuraavien viiden vuoden aikana. Yritykset, jotka ottavat käyttöön kehittyneitä ohjelmisto palveluna -ratkaisuja (software-as-a-service XaaS) parantaakseen liiketoiminnan ymmärrystä ja strategioita, pyrkivät rekrytoimaan uusia osaajia ja luomaan tulevaisuudestaan huippuosaajia houkuttelevan vision. 

Teknologia voi hyvinkin vähentää lisäarvoa tuottamattomia tehtäviä, mikä johtaa siihen, että vuoteen 2025 mennessä niiden työntekijöiden osuus, joiden työ voidaan laskuttaa asiakkailta, kasvaa. Yritysten on varmistettava, että nämä henkilöt ovat "parhaista parhaita” tarjoamalla heille palkan lisäksi muita etuja ja edistämällä jatkuvasti heidän etenemistään. SPI:n tutkimuksen mukaan uusien työntekijöiden rekrytointiin ja perehdytykseen käytetty keskimääräinen aika on noussut edellisestä vuodesta 121 päivään, joten työntekijöistä kannattaa pitää kiinni liiketoiminnan tulevan menestyksen turvaamiseksi.  

Nuori työvoima muokkaa yrityskulttuuria  

Asiantuntijapalveluala on tänä päivänä keski-ikäisten miesten maailma, ja vertailututkimuksen mukaan keskimääräinen työntekijä on 39-vuotias mies. Viidessä vuodessa voi kuitenkin tapahtua paljon – etenkin nuorempien sukupolvien kivutessa uraportaita. 

Milleniaaleilla ja heidän seuraajillaan, Z-sukupolvella, on uutta energiaa ja ideoita, ja heillä on myös hyvin erilainen asenne työpaikan hyvinvointiin. Asiantuntijapalveluorganisaatioiden on otettava tämä huomioon, jos niiden tavoitteena on rekrytoida ja sitouttaa nuoria kykyjä. 

Tämä ikäryhmä arvostaa mitattavia ponnisteluja ja tuloksia, ja milleniaaleille yrityksen eettiset ja sosiaaliset referenssit ovat keskeisiä arvoja – maine on tärkeämpää kuin pelkkä kannattavuus. 

Nämä arvot vallitsevat työpaikoilla vuoteen 2025 mennessä. Yritysten on omaksuttava muutos nyt, jos ne haluavat luoda tulevaisuuden milleniaaliystävällisen työympäristön. Viiden vuoden kuluttua nuoret ammattilaiset haluavat panostaa 100-prosenttisesti työhönsä tietäen, että heidän panoksellaan on selkeä merkitys kokonaistavoitteiden saavuttamisen kannalta, ja silti lähteä töistä ajoissa. 

Muutoksen hallinta ja monimutkaisuuden ymmärtäminen 

Voimme jo nyt nähdä tuottavuuden, sitoutumisen ja yhteistyön kaltaisten mittareiden olevan asiantuntijapalveluissa yhä suositumpia. Teknologian ja osaamisen yhdistäminen varmistaa, että niistä muodostuu seuraavan 5–10 vuoden kuluessa koko toimialan kattava eetos. 

Vuoteen 2025 mennessä työntekijät haluavat eroon rutiineista ja hallinnollisesta työstä. He haluavat keskittyä täysillä omaan rooliinsa tietäen, että taustatoiminnot tukevat heidän vaatimuksiaan. Digitaalisten ratkaisujen tulisi huolehtia arkisista tehtävistä – olipa kyse sitten kapasiteetin suunnittelusta, matkalogistiikasta tai viestinnästä – ja varmistaa, että työntekijät voivat tehdä yksilöinä parhaansa mahdollisimman vähällä vaivalla ja että he voivat tehdä tiivistä yhteistyötä työtovereidensa kanssa.   

Yksi asia ei muutu seuraavien viiden vuoden aikana: ihmisiä tarvitaan edelleen. Asiantuntijapalveluissa on kyse työntekijälähtöisistä markkinoista, ja ihmiset tarvitsevat tietoa parantaakseen suorituskykyään. Ero on siinä, että yhä useammat organisaatiot investoivat työkaluihin, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää monimutkaisuutta, jotta osaajilla olisi paremmat edellytykset toimia ja toimittaa asiakkaille tuloksia. 

Cover image for SPI "2020 Professional Services Maturity Benchmark"

Learn about today's trends

To learn more about today’s trends as you look to the future, download the 2020 Professional Services Maturity Benchmark.

Download now

Alan Clark

Alanilla on yli 25 vuoden kokemus työskentelystä maailmanlaajuisten teknologiayritysten kanssa, erityisesti pilvipalveluna toimivien ohjelmistoratkaisujen parissa. Hänen työnsä painopiste on asiakkaiden menestyksessä ja huippuluokan toteutuksessa. Alan nauttii työskentelystä sellaisten yritysten kanssa, jotka kehittyvät jatkuvasti ja asettavat työntekijänsä etusijalle ja joilla on selkeä menestysstrategia asiakkaidensa suhteen.

Lisää Alan Clark