Skip to main content

Nuclear Restoration Services (NRS) endrer driften

Denne organisasjonen som jobber for kjernefysisk avvikling (tidligere kjent som Magnox) endrer driften med en komplett, integrert Unit4-portefølje.

Forsidebilde til Unit4s kundehistorie: Magnoxx

Utfordringen

NRS (tidligere kjent som Magnox) – et datterselskap av Nuclear Decommissioning Authority – er forvaltnings- og driftsentreprenør med ansvar for strømproduksjon ved det hydroelektriske kraftverket i Maentwrog og for avvikling av tolv andre kjernekraftverk i Storbritannia.

Stigende material- og energikostnader, press på offentlige budsjetter og globale hendelser er alle faktorer som påvirker bedriftens strategi. Kompetansen som trengs for å levere kjernekraftrelaterte programmer, er etterspurt, og virksomheten vokser: Britiske myndigheter har nylig kunngjort en avtale med EDF Energy om å overføre avanserte gasskjølte reaktoranlegg til NRS for fremtidig avvikling.

Energisektor

Ca. 2.500 ansatte

● Virksomhet over hele Storbritannia

Vår løsning

Unit4 Enterprise Resource Planning (ERP)

Gjør de ansattes hverdag bedre med Unit4 sin løsning med fullt integrerte bedriftsprogrammer

ERP-produktikon

Økonomisk planlegging og analyse

Ta bedre beslutninger raskere og gjør om data til tydelig og brukbar innsikt

Unit4 – programvare for økonomisk planlegging og analyse

Talent management

Bruk personfokusert talent management for å utstyre ledere og team med de riktige verktøyene for å øke produktivitet, engasjement og vekst.

Unit4 – programvare for HCMl og talent management

Hvordan hjalp vi?

  • Implementerte den skybaserte ERP-plattformen fra Unit4 for å fremme smidig, samarbeidsorientert beslutningstaking og økt effektivitet.

  • Innførte Unit4 FP&A for å automatisere og fremskynde responsiv, pålitelig økonomisk budsjettering og planlegging.

  • Implementerte Unit4 Talent Management for å skape en god arbeidsplass, med en samarbeidskultur som gjør at 2500 NRS-ansatte jobber mot bedriftens mål og som gir dem en følelse av selvstendighet og eierskap til egen karriere.

Prestasjoner

Vendepunktet for vekst

Unit4 hjelper NRS med å  tilpasse seg raskere til utfordringer som stigende energikostnader, kompetansemangel og nye muligheter for avvikling.

Menneskefokusert virksomhet

Embridge Consultings støtte til endringsledelse hjelper NRS med å sikre at de 2500 medarbeiderne blir mer engasjerte og samkjørte med organisasjonens mål og bedriftskultur.

Bedre avgjørelser

Enhetlig økonomi bidrar til smarte, informerte beslutninger for økonomisk budsjettering og planlegging.

Talent Management gir medarbeiderne en følelse av selvstendighet og eierskap til egen karriere. NRS har lyttet til tilbakemeldingene, og ved å bruke Talent Management, støtter de medarbeiderne i å gjennomføre regelmessige, individuelle samtaler for å utvikle karrieren.

Carina Care

Project Manager, NRSProsjektleder, NRS

Resultater

NRS drar nå nytte av én enkelt, tilkoblet visning over HR- og økonomidata og betydelige effektivitetsbesparelser:
 

2500

timer årlig for hele virksomheten – Talent Management sparer 30 minutter for hver av de 2500 ansatte to ganger i året.

50

timer ekstra månedlig for økonomiavdelingen – FP&A er anslått å spare tilsvarende 50 arbeidstimer i måneden.

Video & downloadsVideo og nedlastinger

«Vi kan faktisk se hvor talentene våre er, oghvilke mål vi har. Vi kan begynne å dra nytte av ting som etterfølgelsesstyring, og vi kan identifisere hvor det er mangler.»

Mary Kent
Leder for levering av IT-programmer

Se denne korte videoen for å høre fra NRS-teamet (tidligere Magnox) om sine erfaringer med Unit4.

Kundehistorie – 
oppsummering

Få et raskt sammendrag av nøkkelpunktene som dekkes på denne nettsiden.

Forsidebilde for det raske sammendraget av eksempelstudien for Unit4-kunden Magnox
Kundehistorie – 
fullstendig versjon

Les hele casestudien om hvordan Magnox endrer arbeidet for de ansatte, med Unit4.

Forsidebilde for det raske sammendraget av eksempelstudien for Unit4-kunden Magnox

La oss snakke om hva personopplevelse betyr 4U.

Be om en personlig demonstrasjon med en av våre bransjeeksperter.