Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Public sector deliver

Hur kan den offentliga sektorn leva upp till medborgarnas krav?

från  juni 3, 2021 | 3 min läsning

Digitaliseringen i Sveriges offentliga sektor går stadigt framåt men förändringstrycket utifrån, med krav på effektivisering, automatisering och nya tjänster, är högt och sektorn har många gånger svårt att leva upp till medborgarnas krav och förväntningar.

Tonvikt på teknisk innovation
Att göra mer för mindre kan ibland tyckas omöjligt, men nyckeln till framgång ligger i att ha tillgång till rätt verktyg så man kan arbeta effektivt och fatta välgrundade beslut om hur den budget som finns skall fördelas.
Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att möta de utmaningar välfärden står inför, men det finns hinder som bromsar utvecklingen. Ett av dessa problem är gamla verksamhetssystem. Att satsa på ny teknik och moderna verktyg innebär såklart att man måste investera, men fördelarna är desto fler och man får tillbaka dessa investeringar mycket snabbt. Med ett modernt affärssystem (ERP) får man överblick över hela verksamheten och kan göra förändringar som leder till konkreta förbättringar. Nya verktyg underlättar även samarbetet mellan team och olika avdelningar och gör det enkelt att dela kunskap och framgångsexempel – vilket uppmuntrar till en kunskapskultur i hela organisationen.

Kontakten med medborgarna
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är hur tekniken påverkar kommunikationen med medborgarna och de tjänster som erbjuds.
Enligt en undersökning gjord av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) blir Sveriges invånare alltmer positiva till den ökade digitaliseringen i samhället samt den digitala service som kommuner och regioner erbjuder. Åtta av tio anser till och med att det är viktigt vilket innebär höga förväntningar. Fler och fler anser att kommuner och regioner lever upp till deras krav på digital service, men det finns helt klart mer att göra här.
Ett modernt ERP ger offentliga organisationer möjlighet att kommunicera både externt och internt, för att öka öppenheten och tilliten bland användarna. Om medborgarna ser ett tydligt värde, kommer de sannolikt att stödja de investeringar som gjorts för att få tillgång till ny teknologi.

Gör insatser där medborgarna upplever störst skillnad
Många verksamheter inom offentlig sektor har åtagit sig att göra fler tjänster tillgängliga för invånarna och samtidigt höja kvaliteten, men inser att det behövs nya arbetssätt för att klara detta. Med hjälp av modern ERP-teknik kan de förändra sitt sätt att arbeta, både internt och externt, och rationalisera informationsutbytet som möjliggör ett bättre samarbete mellan avdelningar och därmet ger en bättre och en mer samordnad service. 
Den nya tekniken kan även användas för att utveckla de tjänster medborgarna använder i sin vardag, så att de exempelvis blir mer lättillgängliga och personanpassade.

Genom detta arbetssätt säkerställer man att insatserna sätts in där de gör störst skillnad för allmänheten och dess välbefinnande.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Här kan du även läsa mer om modern ERP-teknik utvecklat för offentlig sektor: ERP-teknik utvecklat för offentlig sektor >>

Sign up to see more like this