Hoppa till huvudinnehåll
Hem
men working from home

Förbättrad kvalitet och lönsamhet i IT- och mjukvaruföretag

från  maj 11, 2023 | 4 min läsning

När IT- och mjukvaruföretag letar efter systemstöd som kan hjälpa dem att arbeta mer effektivt är det viktigt att de väljer en leverantör som förstår branschen och dess utmaningar och har lösningar som minskar den administrativa bördan och levererar en bättre medarbetarupplevelse.

På Unit4 bygger vi partnerskap med våra kunder så att de kan skapa förtroende och transparens med sina egna kunder. Våra branschanpassade lösningar, som grundar sig på 40 års erfarenhet, kopplar samman ekonomi, HR och projekt i ett system och frigör tid så att medarbetarna kan fokusera på mer värdeskapande arbete.

Det finns utmaningar i alla branscher, men vi har gjort det till vårt uppdrag att förstå just er bransch, och vi vet att prioriteringarna just nu bland annat går i linje med övergripande trender som exempelvis:

Ökad flexibilitet

Om IT- och mjukvaruföretag ska kunna agera snabbt på förändrade marknadsbehov och nya arbetssätt och bibehålla lönsamheten krävs den flexibilitet som erbjuds i modern molnbaserad teknologi.

En gemensam datakälla

Om företagen till fullo ska kunna dra nytta av denna flexibilitet behöver de en central och pålitlig källa för data så att de effektivt kan hantera de alltmer komplexa projekten samtidigt som de kan följa upp och rapportera på ett sätt som maximerar resursutnyttjandet.

Minska administrationsbördan

Omoderna och icke integrerade system samt kalkylblad hindrar många företag från att nå sin fulla potential. Med integrerade lösningar minskar tiden som läggs på administration och eliminerar fel, särskilt de som kommer från versionskontroll.

Attrahera talang

Att hitta och behålla de bästa medarbetarna är inte lätt på dagens marknad. Konkurrensen är hård och när duktiga medarbetare är rekryterade är det viktigt att hålla dem engagerade och nöjda. Att ha rätt verktyg på plats gör det möjligt för företag att upprätthålla en arbetsmiljö som attraherar och stöttar medarbetarna så att de trivs och vill stanna.

Varför Unit4 är den perfekta partnern för IT- och mjukvaruföretag

 • Vi kan hjälpa er att att bygga en agil strategi för att vinna fler affärer med realtidsdata som ger både översikt och insikt.
 • Vi kan hjälpa er att planera lönsamma projekt enklare och mer exakt med verktyg för planeringsarbetet
 • Vi kan förenkla er faktureringsprocess med intuitiv fakturering, enkel integration av externa appar och naturligt språkstöd.
 • Vi hjälper er att övervaka projekt och optimera resurser med smarta analyser, engagemangsövervakning och anpassningsbara arbetsflöden.
 • Vi underlättar för er att leverera projekt i tid och inom budget
 • Vi kan stötta ert arbete med att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med AI-aktiverad rekrytering och engagemangsmonitorering

Digitaliseringsresan

När kunders behov och vanor förändras behöver företag ändra sitt sätt att driva verksamheten. Innovation är nyckeln, liksom att hitta nya affärsmodeller och utnyttja nya teknologier. Att först titta på de strategiska affärsmålen och resultaten, och sedan utmaningarna och lösningarna, hjälper till att säkerställa en smidig digitaliseringsresa:

Mål

1. Möjliggör gemensamma arbetssätt över hela organisationer

Olika arbetssätt och fristående system ökar ägandekostnaderna och skapar IT-ineffektivitet. ERP ökar produktiviteten med strömlinjeformade processer och arbetsflöden. Det möjliggör också en smidig planering och leverans av globala projekt över hela företaget

2. Låt ekonomiavdelningen fokusera på strategiskt arbete snarare än transnationellt arbete

Om nuvarande system kräver mycket manuellt arbete, kommer automatisering av processer att leda till att fokus styrs om till mer värdeskapande uppgifter och att vinna fler affärer

3. Ge medarbetare, chefer och projektledare kraftfulla verktyg och verkliga KPI:er

Om rapportering och uppföljning inte är i realtid, är begränsad eller otillgänglig, och HR känns som en helt fristående funktion, kommer kraftfull rapportering och integrerade verktyg för operativ och strategisk ge möjlighet att optimera verksamheten.

4. Förbättra användarupplevelsen

Föråldrad teknik försvårar arbetet med att behålla och attrahera viktig kompetens. Anpassade vyer och självbetjäningsfunktioner i Unit4 ERP gör att medarbetarna får tillgång till all den information de behöver. En modern teknikplattform förbättrar användarupplevelsen avsevärt och när medarbetarna har rätt verktyg och information gör jobbet effektivt och roligt vilket är direkt kopplat till att de trivs och stannar.

5. Minska fel med färre manuella interventioner

Automatisering minskar antalet fel i data och gör det möjligt för IT- och mjukvaruföretag att planera och genomföra mer lönsamma projekt samt fakturera mer exakt.

Sammanfattning av fördelarna med Unit4:s branschmodell:

 • Lång erfarenhet från IT- och mjukvarubranschen - vi förstår er bransch och har byggt skräddarsydda lösningar anpassade för era behov.
 • Kort tid till värde - en snabb och enkel implementeringsprocess innebär att fördelarna realiseras snabbt.
 • Förbättrad dataintegration - flexibilitet att integrera med andra applikationer för att förena data och optimera verksamheten.
 • Framtidssäker teknik – vi utvecklar våra lösningar löpande för att säkerställa att vi uppfyller de föränderliga behoven hos IT- och mjukvaruföretag.
 • Förbättrad kund och medarbetarupplevelse - användarvänliga digitala upplevelser som uppfyller de stigande standarderna för den digitala eran.

Med Unit4:s lösningar för IT- och mjukvaruföretag kan ni optimerar arbetet i både front- och backoffice. Vi kan integrera era projekt med ”motorerna” i backoffice - ekonomi, inköp, planering och HR som alla stöds av kraftfulla arbetsflöden och rapporteringsfunktioner.

Klicka här för att ladda ner vår interaktiva e-bok som förklarar hur Unit4 kan hjälpa er organisation.

Håll dig uppdaterad