Kommuner och regioner måste bli mer digitala för att klara framtida utmaningar | Unit4
Skip to main content
public sector digital investment

Kommuner och regioner måste bli mer digitala för att klara framtida utmaningar

from  maj 5, 2021 | 5 min read

Övriga samhället implementerar kontinuerligt ny teknik i en takt som ökar kontrasterna mot offentlig sektor. För att kommuner, stat och regioner ska klara av att möta framtida demografiska utmaningar, en avbefolkad glesbygd och samhällets krav behöver resurser förbrukas mer effektivt.

Det finns stora utmaningar för offentlig sektor idag. Behoven inom vård, skola och omsorg kommer bara bli allt större. I kombinationen med stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är det en ekvation som inte går ihop – om inget görs åt saken. Hoppet står till digitaliseringen.

Eftersom offentlig verksamhet inte behövt dra i nödbromsen på samma sätt under pandemin när det kommer till satsningar på ny teknik har man nu chans att ta in på privata aktörer – givet att man fortsätter utveckla och minska gapet. Som grädde på moset kan det även skapa positiva effekter genom att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Det finns många rapporter om betydelsen av att kunna arbeta i moderna digitala miljöer, inte minst för att attrahera yngre medarbetare.


Vad ska man då titta närmare på? En hög mognad vad gäller molntjänster, oavsett av vem eller hur de tillhandahålls, har visat sig korrelera mot lägre kostnader, förbättrat innovationsstöd och högre effektivitet och konkurrenskraft. Generellt råder en viss obalans vad gäller den strategiska mognaden och den operativa mognaden i Sverige och i Norden. Organisationer har upphandlat och implementerat lösningar i ett högre tempo än vad den digitala planeringen och strategin förutspått. Detta har varit fallet i såväl privat som offentlig sektor, och kan ses som exemplifierat i debatten om CloudAct där säkerhetsdiskussionen inte hunnit med utvecklingen.

Positivt är att gapet mellan strategisk och operativ molnmognad minskar i offentlig sektor, samtidigt som den övergripande mognadsgraden stiger. Dessvärre ligger offentlig sektor fortsatt efter privat sektor och utvecklingstakten hålls troligtvis tillbaka av rådande otydlighet och osäkerhet samt också av en viss brist på erfarenhet

Att molnet utgör en central komponent inom de områden som prioriteras av offentlig sektor är tydligt. Flertalet apporter diskuterar möjliga optimeringar och effektiviseringar av såväl stöd- som kärnprocesser och hela verksamheter ges möjlighet av ny teknik och teknologi. Att lyckas automatisera och digitalisera verksamhetsprocesser end-to-end blir därför i sammanhanget extremt viktigt. Det räcker inte att endast skapa förutsättningar för exempelvis digital interaktion eller ärendehantering om bakomliggande processer inte utvecklas.

Läs mer i vår rapport som vi har tagit fram på ämnet. Du hittar den här. >> 

För att kommuner, stat och regioner ska klara av att möta framtida demografiska utmaningar, behöver resurser förbrukas mer effektivt. Hoppet står till digitaliseringen.