Välfärden kräver en ökad satsning på molnet | Unit4
Skip to main content
Cloud

Välfärden kräver en ökad satsning på molnet

from  mars 17, 2021 | 2 min read

I Sverige har vi historiskt sett länge haft ett stort förtroende till våra myndigheter och deras förmåga att hantera data. Detta är ett förtroende som har varit centralt för offentlig sektors digitala resa och kommer att så vara i ännu högre utsträckning när verksamheter fortsätter digitaliseras.

Molnet är den mest industrialiserade leveransformen vi har idag och har blivit standard för de allra flesta privata aktörer. Men för offentlig sektor har senare års incidenter och debatter gett upphov till en försiktighet avseende nyttjandet av molntjänster. Detta hinder måste vi ta oss förbi - eftersom vinsterna är så pass stora.

Jag har tidigare skrivit om att gapet mellan strategisk och operativ molnmognad minskar i offentlig sektor, samtidigt som den övergripande mognadsgraden stiger. Detta är så klart glädjande. Dessvärre ligger offentlig sektor fortsatt efter privat sektor. Utvecklingstakten hålls troligtvis tillbaka av rådande otydlighet och osäkerhet samt till viss del även av kompetensbrist. Offentlig sektor har inte alltid lyckats locka till sig nya talanger i lika hög grad som det privata näringslivet.

Molnet utgör en central komponent inom de områden som prioriteras av offentlig sektor. Säkerhetsaspekter ska självklart tas på allvar. Men offentlig sektor måste samtidigt våga satsa mer på molntjänster eftersom det ger lägre kostnader, förbättrat innovationsstöd och högre effektivitet. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har pekat på nödvändigheten av molntjänster för den fortsatta digitaliseringen samtidigt som man efterlyst en nationell samsyn kring användningen av molntjänster. Jag kan bara instämma.

Oavsett lösning på frågan (ett statligt moln till exempel) bör utredandet av vägen framåt därför prioriteras, så att viktiga digitaliseringsprocesser inte stannar av. Vill vi ha en mer effektiv och smart välfärd som klarar av framtidens utmaningar i form av en åldrande befolkning behöver vi använda oss av molntjänster.

Läs mer i vår rapport som vi har tagit fram på ämnet. Du hittar den här >> 

Registrera dig för att läsa fler inlägg som detta