Hyppää pääsisältöön
HR trends 2021

Vuoden 2021 tärkein henkilöstöhallinnon trendi

kirjoittaja  tammikuu 28, 2021 | 3 min lukuaika

Olemme siirtymässä aikakauteen, jolloin henkilöstöhallinto keskittyy aiempaa enemmän strategiaan, kun taas esimiehet ja tiimit ottavat vastuuta kehityksestään. Teimme kansainvälisen tutkimuksen ja löysimme tärkeimmän henkilöstöhallinnon trendin. Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja!

Olemme siirtymässä joustavampien ja vastuullisempien yksilöiden maailmaan, joka ajaa tiimejä toimimaan “mikroyritysten” tavoin ja muuttaa henkilöstöosaston tukitoiminnoksi edistämään suorituskykyä ja kasvua. Tervetuloa hajautettuun osaamisenhallintaan.

Kaikki on suunniteltu niin, että henkilöstöhallinto voi siirtyä kohti strategisempaa lähestymistapaa, joka tuo lisäarvoa työntekijöille ja esimiehille. Kaikki trendit osoittavat, että osaamisenhallinta jakautuu tulevaisuudessa henkilöstöhallinnon, esimiesten ja yksilöiden kesken. Tietojen kerääminen ei ole enää henkilöstöhallinnon tehtävä, vaan tietokoneen. Henkilöstöhallinto on siirtynyt ylhäältä alas -lähestymistavasta jatkuvampaan yhteydenpitoon. Tämänhetkinen kriisi on kuitenkin nopeuttanut uusien työtapojen käyttöönottoa. Tiimit ja organisaatiot ovat aiempaa joustavampia ja työntekijät ovat kyllästyneet turhanpäiväiseen byrokratiaan.

Henkilöstöhallinnon prioriteetit

Perinteisissä henkilöstöhallinnon toimintatavoissa päätökset ja viestintä tapahtuvat ylhäältä alaspäin. Tavallisesti henkilöstöhallinto kommunikoi ensin esimiesten kanssa ja sen jälkeen työntekijöiden kanssa. Sellaisessa viestinnän kulussa menetetään paljon tietoa. On henkilöstöhallinnon tehtävä luoda toimintatapoja, jotka ovat työntekijöiden kannalta tehokkaampia ja olennaisempia. Työntekijät tarvitsevat instituution, joka tukee heitä ja antaa heille työkalut, joiden avulla työtä voi tehdä paremmin ja kehittyä omaan tahtiin. Uusimmassa tutkimuksessamme löysimme henkilöstöhallinnon tärkeimmät prioriteetit koronariisin aikana. Ei ollut yllätys, että henkilöstöhallinnon tärkein prioriteetti on digitaalisen muutoksen edistäminen. Tämä johtuu äkillisestä tarpeesta yhdistää organisaatio ja työntekijät ja tietysti välitön tarve henkilöstön näkemyksille. Teknologia on jo valmis tähän muutokseen. Henkilöstöhallinnon on silti vielä sovitettava yhteen perinteiset prosessinsa organisaatioiden, ja etenkin tiimien nykyisten toimintatapojen kanssa.

HR trends 2021

Mitä hajautetusta osaamisenhallinnasta tarvitsee tietää

1. Se antaa yksilöille mahdollisuuden ja vastuun heidän omasta urastaan:

Henkilöstöhallinnon ammattilaisena roolisi on antaa työntekijöille työkalut kaikkeen, mitä he tarvitsevat saadakseen tuloksia. Se onnistuu mittaamalla sitoutumista, tarjoamalla oppimismahdollisuuksia, seuraamalla suorituskykyä ja järjestämällä selkeä käytäntö työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Sillä ei ole merkitystä, oletteko 30 000 työntekijän organisaatio; teknologia on käyttöä ja prosessin optimointia varten.

Tehtäväsi on ymmärtää työntekijöiden dynamiikkaa ja jakaa joidenkin prosessien hallinta. Miksi työntekijän esimerkiksi pitäisi odottaa kaksi vuotta päästäkseen esimieskoulutukseen? Jos hän on sitä mieltä, että kurssi on tärkeä hänen kehitykselleen ja sopii urapolulle, ja hänellä on sille aikaa nyt, hänen pitäisi pystyä kasvattamaan osaamistaan. Teknologia on vain mahdollistaja, sinä olet strategi kaiken takana, jonka ansiosta kaikki toimii. Varmista vain, että työkalu on organisaatiosi kulttuuriin ja arvoihin sopiva.

2. Se omaksuu digitaalisen muutoksen:

Ei ole järkeä säilyttää kaikkea paperilla tai Excel-taulukossa kun on olemassa useita tehokkaita työkaluja, joilla paperityöt saadaan poistettua. Uusimmassa tutkimuksessamme selvitimme, että digitaalinen muutos on henkilöstöhallinnon kiireisin prioriteetti yli sadassa organisaatiossa. Covid-19 on kiihdyttänyt tätä prosessia. Muistatko sen ihmisryhmän, joilla oli vaikeuksia liittyä ja osallistua verkkokokouksiin muutamia kuukausia sitten? Nyt kaikki osaavat tehdä niin. Ja tämä on vain yksi esimerkki. Digitalisoitumista tapahtuu kaikkialla, joten on parempi ottaa se käyttöön nyt kuin antaa toisten mennä ohi.

3. Se kannustaa yhteistyöhön muidenkin työyhteisön jäsenten kuin pelkästään oman yksikön kanssa:

Henkilöstöhallinnon integraatio on hajautetun osaamisenhallinnan käyttöönoton luonnollinen seuraus. Kun jokaisella työntekijällä on oma profiilinsa, joka sisältää kaikki tiedot (taidot, kyvyt, suoriutuminen, koulutus ja jopa palkitseminen) henkilöstöhallinnon on helpompi tehdä muita tehtäviä kuten työvoiman tai seuraajien suunnittelua. Lisäksi henkilöstöhallinto pääsee näkemään, mitä taitoja ehkä tarvitaan tulevaisuudessa ja voi luoda strategioita etukäteen. Henkilöstöhallinto on täysin integroitu, se saa enemmän ja parempia näkemyksiä päätöksentekoa varten ja täydellisen yleisnäkymän koko henkilöstöresurssien hallintaan sekä tuo organisaatiolle enemmän lisäarvoa.

HR trends 2021

Olemme laatineet hajautetusta osaamisenhallinnasta täydellisen raportin. Se sisältää paljon käytännön työkaluja ja esimerkkejä, jotka inspiroivat aloittamaan perinteisten prosessien parantamisen.

Voit ladata sen täältä