HR Technology: what's the future for HR
HR trends 2021

HR Trender 2021

Vilka trender är särskilt värdefulla för HR att känna till under 2021? 
Pandemin överrumplade oss alla och många arbetar nu istället på distans, detta kräver nya arbetssätt och fungerande processer, vilket har påskyndat den digitala transformationen i många företag och organisationer. Människor är trötta på meningslös administration och vill ha system som bidrar till att effektivisera både för organisationen och dess medarbetare. 
Med de nödvändiga processerna på plats och med rätt IT-stöd kan du se signaler i tid och på så sätt göra givande analyser om framtiden, därmed kan ledare snabbt anpassa verksamheten efter situationen – och samtidigt passa på att fånga upp nya möjligheter.
Prioriteringar för HR
HR kommunicerar vanligtvis med chefer och därefter med de anställda, på detta sätt går mycket information förlorad. Anställda behöver en stödjande funktion som gör det möjligt för dem att prestera bättre och växa i sin egen takt.
I vår senaste undersökning identifierade vi vilka de viktigaste HR-prioriteringarna är under den aktuella Coronakrisen och en av dessa är att använda digitala hjälpmedel. HR¬-avdelningar har varit under enorm press det senaste året, och är det fortfarande. Det IT-stöd som HR använder sig av, är helt avgörande för hur man klarar av denna kris. Tekniken finns redan där, men HR behöver anpassa sina traditionella processer till hur organisationerna och ännu viktigare hur teamen arbetar idag. Desto mer HR vet om sina medarbetare, desto lättare är det att se till att de är nöjda, motiverade och bra på sitt jobb.

 

HR trends 2021

 

 

 

Talent Management 
1. Ge medarbetarna rätt verktyg

Som HR-ansvarig är du ansvarig för att medarbetarna har rätt verktyg så att de kan utföra sitt arbeta på bästa sätt och få bästa möjliga resultat. Detta kan du göra genom att regelbundet genomföra pulsmätningar på engagemanget, erbjuda inlärningsmöjligheter samt spåra resultat och skapa en tydlig balanspolicy för arbete och privatliv. Det spelar ingen roll om du är en organisation på 30 000 personer, tekniken finns där för att du ska kunna använda den och optimera processen.
Din roll är att förstå människors dynamik och distribuera äganderätten till vissa processer. Till exempel, varför ska en anställd vänta i två år på att få gå en ledarkurs? Om hon har tid och anser att kursen är relevant för hennes tillväxt samt stämmer överens med hennes karriärväg, borde hon väl kunna genomföra kursen nu?  
Teknik är till för att underlätta, du är strategen bakom kulisserna som får allt att fungera. Se bara till att verktyget är anpassat till din organisations värderingar.
2. Den digitala transformationen
Vår senaste undersökning visade att digital transformation är högsta prioritet för HR i mer än 100+ organisationer. Covid-19 har påskyndat denna process. För några månader sedan kämpade människor med att få online-möten att fungera, nu vet alla hur man gör, och det är bara ett litet exempel. Digitalisering sker överallt, så det är bättre att ta tag i det nu istället för att bli omsprungen av andra.
3. Sluta arbeta i silos:
HR-integration är ett naturligt resultat av implementeringen av en Talent Management-strategi. När varje anställd har sin egen profil med all information (kompetens, prestanda, lärande och till och med kompensation) får HR tid över till att utföra uppgifter som t.ex. arbetskraft eller successionsplanering samt får en överblick om vilka kunskaper som kan behövas i framtiden. 
HR kommer att integreras fullt ut, få fler och bättre insikter för beslutsfattande och en fullständig översikt för att effektivt hantera hela arbetskraften samt ge mervärde till organisationen.
 

HR trends 2021

Distributed Talent Management

Covid-19 har försvårat den vardagliga kontakten mellan de anställda och företaget. Använd gärna vår forskning för att utvärdera dina nuvarande HR-program och utveckla handlingsbara strategier för dina medarbetare.

Registrera dig för att få våra bloggar

Sign Up to see more
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink